Wniosek do budżetu obywatelskiego złożony, zaakceptowany przez urzędników, wystawiony do głosowania i poparty przez mieszkańców. Ale policja wydaje opinię negatywną i to ma oznaczać koniec? 

W zeszłorocznym głosowaniu budżetu obywatelskiego jednym z czterech wygranych projektów rowerowych był ten pod tytułem: Rowerem bezpieczniej do szkoły - łączniki do os. Montwiłła-Mireckiego P183MM 
Celem projektu była budowa następujących wlotów rowerowych w osiedla Montwiłła-Mireckiego:
- Naprzeciwko ul. Praussa - czwarty wlot skrzyżowania z al. Unii Lubelskiej.
- Naprzeciwko ul. Perla - czwarty wlot skrzyżowania z al. Unii Lubelskiej.
- Wlot alejki biegnącej od szkoły w kierunku zachodnim do ul. Jarzynowej.
Wloty te znacznie ułatwią dojazd do szkoły znajdującej się wewnątrz osiedla. Czwarte wloty skrzyżowań umożliwią bezpośrednie przekroczenie al. Unii Lubelskiej bez konieczności jazdy sporego odcinka jezdnią do najbliższego wjazdu na ciąg pieszo - rowerowy po wschodniej stronie. Z kolei wjazd od strony ul. Jarzynowej znacznie skróci drogę do szkoły i do wnętrza osiedla od tej ulicy.

projekt SOR UniiBO plan

Przez wiele miesięcy nie mogliśmy się doczekać jakichkolwiek informacji na ten temat. Aż w końcu po wysłaniu pisma do urzędu, otrzymaliśmy odpowiedź, która jest obrazem niechęci do robienia czegokolwiek rowerowego przez pewnego urzędnika Biura Inżyniera Miasta UMŁ. 

Otóż przez brak jakiegokolwiek dialogu z wnioskodawcami, nie było nawet cienia możliwości konsultacji projektu. Ten, w swojej formie jest dość mizerny i wręcz zachęca do negatywnej decyzji. Nie można tego podejścia do sprawy ocenić pozytywnie. 

projekt SOR UniiBO1

Otóż na wszystkich wyjazdach z drogi dla rowerów, zaprojektowano jedynie znaki kończące drogę dla rowerów. Bez żadnego znaku pionowego mówiącego o pierwszeństwie. 

projekt SOR BO Unii Perla

Na wyjeździe z DdR na jezdnię należało ustawić znak pionowy "ustąp pierwszeństwa" albo wręcz znak stop. 
projekt SOR BO Unii Praussa

Tymczasem błąd ten jest powielany we wszystkich miejscach. Co biorąc pod uwagę spodziewany ruch młodych rowerzystów (do i ze szkoły) jest bardzo nierozważne. 

projekt SOR BO Solec Mania

Nie ma się co zatem dziwić, że po zobaczeniu tak kiepskich projektów opinia Wydziału Ruchu Drogowego Policji jest negatywna. 

projekt SOR BO Policja negatywna

Tematu jednak nie odpuszczamy. Stoimy bowiem na stanowisku, że trzeba szanować wolę mieszkańców i przygotować taki projekt organizacji ruchu, który nie będzie budził wątpliwości pod względem bezpieczeństwa.