Na zachodzie Europy pasy rowerowe w jezdni stanowią około 50- 80 proc. całej infrastruktury dedykowanej rowerzystom

W Łodzi mamy pasy w ul. Kilińskiego o łącznej długości 590 metrów. Dodając do tego 580 metrów pasów w ul. Żeligowskiego, pasy w ul. Lutomierskiej łącznej długości 680 metrów (390 m w 2011), fragment 16 metrów przez skrzyżowanie ul. Piotrkowskiej i al. Piłsudskiego i w Piotrkowskiej (67 m) oraz trzy kontrapasy w ul. Wólczańskiej (230 metrów), w ul. POW (220 metrów) i 155 metry w ul. Zamenhofa dawały nam na początku 2013 roku w sumie 2538 metrów pasów dla rowerów w Łodzi.

Jednak kontrapas w ul. Zamenhofa został bezpowrotnie zlikwidowany, zaś w ul. POW zawieszony ze względu na remont. Likwidacji uległ także pas w ul. Piotrkowskiej. Na początku października wymalowano krótki (60 m) pas rowerowy w ul. Kusocińskiego na RetkiniTak więc suma wszystkich istniejących pasów rowerowych w Łodzi to 2140 metrów. A na Teofilowie za jednym zamachem zostaną stworzone (listopad 2013) dwa pasy wraz ze "skrzyżowaniem holenderskim" o łącznej długości 2822 metry

1,5 szerokości 
Artykuł 46 ustęp 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku "w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach" (Dz. Ust. nr 220 poz. 2181 z 23.12.2003) stwierdza: "3. Przy przebudowie lub remoncie drogi klasy G i dróg niższych klas dopuszcza się wyznaczenie przy prawej krawędzi jezdni pasa dla rowerów o szerokości nie mniejszej niż 1,5 m". 

Pomijając specyfikę obowiązującego w Polsce prawa, generalnie pas rowerowy w jezdni powinien mieć co najmniej 1,5 m szerokości (równe szerokości potrzebnej rowerzyście do poruszania się na wprost, z zapasem na wężykowanie i wolną przestrzeń aby nie zaczepiał czy ocierał się o inne pojazdy). Dopuszcza się punktowe zwężenia pasa rowerowego w jezdni, jeśli obok umieszczona np. jest wyspa dzieląca. Pas nigdy nie powinien być węższy niż 1,0 m tak, aby mieściły się na nim wszystkie dostępne na rynku przyczepki rowerowe (szerokość zazwyczaj niższa niż 0,9 m) i rowery trójkołowe do przewozu dzieci (szerokość jak w przypadku przyczepek). Ważne jest, aby mieściły się na nim też standardowe małe maszyny do oczyszczania i odśnieżania. (MdR){hb}