Od początku lipca w Łodzi działa 8 liczydeł - urządzeń pokazujących liczbę rowerzystów, którzy przejechali obok drogą dla rowerów. Teraz powstała jeszcze tablica zbiorcza 

 Od kilku miesięcy na terenie Łodzi działają urządzenia do zliczania przejeżdżających rowerzystów. 

Do teraz działało 8 z 9 urządzeń, gdyż nadal nie ukończono terenu przed urzędem marszałkowskim przy al. Piłsudskiego (kliknij). Ale oprócz tego, u zbiegu ul. Piotrkowskiej i al. Mickiewicza powstała tablica informacyjna (spójna z SIM - systemem informacji miejskiej) na której można obserwować w czasie rzeczywistym wskazania wszystkich czynnych liczydeł. 

Na tablicy jest wskaźnik zbiorczy (górny wyświetlacz) pokazujący sumę wszystkich zliczonych rowerzystów danego dnia, wskaźnik zbiorczy dla całego roku (wyświetlacz dolny) pokazujący wszystkich zliczonych rowerzystów (w obu kierunkach) ze wszystkich urządzeń. 

Dla pełnej informacji na dole znajduje się także legenda wyjaśniająca czym jest urządzenie i gdzie znajdują się wszystkie liczydła. 

Nie trzeba jednak jechać na ul. Piotrkowską aby obserwować wskazania liczydeł. Wystarczy wejść na stronę http://rowersieliczy.lodz.pl/ i obserwować wskazania w czasie rzeczywistym! 

{hb}