Fakt: dzieci lubią jeździć rowerem

Prowadzone w sposób ciągły w trybie on-line w skali całego kraju badania ankietowe wykazują, że 33% dzieci w Austrii chciałoby dojeżdżać do szkoły rowerem. Jednakże, faktycznie z roweru w dojazdach do szkoły korzysta tylko 11%. 

Prowadzone w sposób ciągły w trybie on-line w skali całego kraju badania ankietowe wykazują, że 33% dzieci w Austrii chciałoby dojeżdżać do szkoły rowerem. Jednakże, faktycznie z roweru w dojazdach do szkoły korzysta tylko 11%. 
Jedną z głównych przyczyn tej rozbieżności między oczekiwaniami dzieci a rzeczywistością jest troska rodziców o zapewnienie im bezpieczeństwa. To jest również przyczyną, dla której w ciągu ostatnich 30 lat procent dzieci chodzących do szkoły piechotą spadł z 82% do 14%. 

Nie zaskakuje więc fakt, że prawie co piąte dziecko w Europie wykazuje nadwagę.

źródło www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it