Fakt: ruch rowerowy tworzy przestrzeń
Miejsca do parkowania samochodów stanowią duże obciążenia budżetu

Miejsca do parkowania samochodów stanowią duże obciążenia budżetu: każde z nich kosztuje od 4.000 € do 16.000 € i gdy tylko zostanie zbudowane, natychmiast zostaje zajęte i znowu brakuje miejsc do parkowania. Kolejne kosztowne błędne koło. 

Miasta rowerowe inwestują w parkingi dla rowerów osiągając duże oszczędności wydatków i dużo przestrzeni, którą mogą udostępnić mieszkańcom

źródło www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it