Fakt: cele codziennych podróży znajdujące się w promieniu 5 km pomagają osobom w podeszłym wieku zachować niezależność
Promień zasięgu poruszania się pracującej osoby dorosłej w przeciętnym dniu pracy, w celu dokonywania zakupów czy opieki nad dojazdem/przyjazdem dzieci do i ze szkoły wynosi ok 18 km. Ale promień zasięgu poruszania się rencisty/emeryta zmniejsza się przeciętnie do jedynie 5 km. 

Promień zasięgu poruszania się pracującej osoby dorosłej w przeciętnym dniu pracy, w celu dokonywania zakupów czy opieki nad dojazdem/przyjazdem dzieci do i ze szkoły wynosi ok 18 km. Ale promień zasięgu poruszania się rencisty/emeryta zmniejsza się przeciętnie do jedynie 5 km. To oznacza, że wiele miejsc, które chciałbyś odwiedzić – sklepy, restauracje, urzędy – mogą nagle znaleźć się poza twoim zasięgiem. Jednocześnie im jesteś starszy, z tym większym prawdopodobieństwem będziesz poruszał się pieszo, rowerem lub środkami transportu publicznego, a nie samochodem. Miasta rowerowe zachowują cele codziennych podróży w zasięgu 5 km – dostępnego rowerem dla osób w podeszłym wieku.

źródło www.trendy-travel.eu oraz www.bicy.it