Ruszyło głosowanie do budżetu obywatelskiego. Oto pełen spis rowerowych projektów jakie zdołały się zakwalifikować do głosowania.


 

Oto rowerowe projekty 

 

Numer

Tytuł

Opis

Koszt 

BAŁUTY

B019BC

Rowerowe osiedle – wlot przy skrzyżowaniu Drewnowska / Piwna

Projekt polega na wykonaniu wlotu drogi rowerowej naprzeciwko skrzyżowania Drewnowska / Piwna. Łącznik powinien być tak wyprofilowany, by umożliwić zarówno jazdę na wprost do ul. Piwnej, jak i zjazd na jezdnię ul. Drewnowskiej (rys).

80000

B120BC

Rowerem z Lutomierskiej do Włókniarzy bez przeciskania się

Projekt polega na wyznaczeniu ciągu pieszo - rowerowego na asfaltowym chodniku wzdłuż ul. Lutomierskiej od wjazdu do Aldi do drogi rowerowej wzdłuż al. Włókniarzy (rys). Pozwoli to łatwiej ominąć samochody czekające na prawoskręt oraz skręcić rowerem w drogę rowerową w prawo niezależnie od sygnalizacji.

25000

B209BD

Budowa ciągu pieszo-rowerowego u zbiegu ulic Obrońców Westerplatte i Boya- Żeleńskiego

Projekt zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego łączącego park im. Szarych Szeregów z dwoma częściami osiedla, u zbiegu ulic Boya-Żeleńskiego i Obrońców Westerplatte. Są to popularne wśród mieszkańców szlaki komunikacyjne- między dwoma przedszkolami miejskimi (nr 77 i nr 49 ) , szkołami podstawowymi nr 81 i nr 153, przychodnią zdrowia i żłobkiem miejskim nr 12. Obecnie jest to teren trawnika, który został odtworzony po remoncie ul. Boya-Żeleńskiego i już wydeptany oraz nieurządzone miejsce parkingowe. Brak w tym miejscu chodnika i przejść dla pieszych jest uciążliwy szczególnie przy złej pogodzie (ruch pieszy odbywa się wtedy w błocie albo brzegiem jezdni przy nowym krawężniku, co powoduje zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci i seniorów). Opinia negatywna BIM dla organizacji przejść- słaba widoczność na łuku drogi.

180000

B177BZ 

Rowerem z Łodzi do Aleksandrowa (ul. Aleksandrowska)

Budowa ciągu pieszo-rowerowego z nawierzchni bitumicznej o szer. 3,0 m i dług. ok. 200 m po południowo-zachodniej stronie a ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Tatarczanej do ul. Klinowej. Lokalizację inwestycji obrazuje załączony szkic. W kolejnych latach planowana jest budowa dalszych odcinków CPR do granicy Łodzi z Aleksandrowem.

499000

B020JM

Rowerem wzdłuż Wycieczkowej część II - punktowe naprawy i modernizacje drogi rowerowej

Projekt jest kontynuacją zadania trzech lat: wówczas udało się wyrównać najgorsze wyboje na drodze rowerowej na odcinku Warszawska - Las Łagiewnicki, obecny projekt zakłada prace na odcinku Strykowska - Warszawska. Projekt zakłada: -wybudowanie i prawidłowe oznakowanie drogi rowerowej przy przystanku Wycieczkowa-Wypoczynkowa (obecnie są nierówne płyty chodnikowe) -budowa włączenia drogi rowerowej w ul. Woskową, -budowa włączenia drogi rowerowe ul. Wypoczynkową -wymiana nawierzchni lub wyrównanie wybojów przy starych wyjazdach z trylinki przecinających drogę rowerową -wymianę asfaltu w wybranych miejscach (dziury, muldy)

270000

B027RA 

Oznakować to co zbudowano – rowerem z Włókniarzy do 11 Listopada

Projekt polega na umożliwieniu legalnego korzystania z asfaltowych odcinków (w zamyśle mających być droga rowerową) łączących drogę rowerową wzdłuż al. Włókniarzy z ul. 11 Listopada. W tym celu należy je oznakować jako droga rowerowa, zmodyfikować powierzchnie wyłączone z ruchu na al. Włókniarzy oraz podwójną linię ciągłą na ul. 11 listopada (by umożliwić zjazd na łącznik). Przejazdu nie trzeba wyznaczać - rowerzyści powinni ustępować tam pierwszeństwa.

40 000

B029RA 

Rowerowe połączenie osiedla przy Liściastej z drogą rowerową wzdłuż Zgierskiej

Projekt zakłada budowę łącznika rowerowego łączącego uliczki osiedlowe między blokami równoległe do Liściastej z drogą rowerową wzdłuż Zgierskiej.

20 000

B123RA 

Rowerem nad Sokołówkę - obniżenie krawężnika przy Włókniarzy

Projekt polega na obniżeniu krawężnika przy wlocie ścieżki biegnącej nad Sokołówką z drogą rowerową wzdłuż Włókniarzy w okolicy ul. Św. Teresy (zdjęcie)

12 000

B022TW 

Rowerem do Parku Piastowskiego - obniżenie krawężnika

Obniżenie krawężnika przy ul. Wici przy północno - wschodnim krańcu Parku Piastowskiego (w okolicy bloku Aleksandrowska 100) w celu umożliwienia wjechania rowerem do parku oraz alejki za blokami.

16 000

B199TW 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Łanowej - etap I

Projekt zakłada budowę ciągu pieszo-rowerowego o szer. 4,0 m po południowej stronie ul. Łanowej na odcinku od ul. Łanowej 32 do ul. Denhoffa-Czarneckiego (ok. 200 mb). Ciąg pieszo-rowerowy wybudowany zostanie w śladzie istniejącego chodnika o szer. 4,0 m. Niniejszy projekt stanowi pierwszy etap realizacji zadania, które ma na celu rowerowe skomunikowanie osiedla Teofilów z stacją kolejową Łódź Żabieniec. Jest to promocja zrównoważonego transportu jak i polepszenie dojazdu do stacji kolei miejskiej.

680000

GÓRNA

G050CH 

Budowa łącznika rowerowego od ul. Łazowskiego do ul. Rzgowskiej.

Budowa łącznika rowerowego od ul. Łazowskiego do ul. Rzgowskiej. 

70 000

G098CH 

Łącznik rowerowy - Rzgowska/Matek Polskich

Budowa łącznika rowerowego, który poprzez pętle autobusową ICZMP, połączy drogę rowerową w ul. Rzgowskiej z al. Matek Polskich.

70 000

G019GO 

Lepszy Park Legionów - alejka zamiast wydeptanej ścieżki, wlot rowerowy przy Unickiej

Projekt polega na budowie asfaltowej alejki w miejscu wydeptanej ścieżki od chodnika przy Bednarskiej, wzdłuż ogrodzenia bloku do skrzyżowania istniejących alejek, oraz budowie wlotu rowerowego naprzeciwko ul. Unickiej prowadzącego do nowej alejki 

150000

G013PK 

Rowerowe osiedle - połączenie ślepego końca ul. Sejmowej z droga rowerową


Projekt zakłada budowę krótkiego (ok. 2m) wlotu rowerowego łączącego ślepe zakończenie ul. Sejmowej z ciągiem pieszo - rowerowym wzdłuż Paderewskiego. Taki skrót pozwoli ominąć fragment bardziej ruchliwej ul. Tuszyńskiej

17 000

G089RO 

Rowerem od Braterskiej do Piasta

Projekt polega na wyznaczeniu ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Obywatelskiej między ul. Braterską a Piasta. Konieczne też jest obniżenie krawężnika przy ul. Piasta. Pozwoli to łatwiej skomunikować ul. Piasta z drogą rowerową wzdłuż Obywatelskiej i al. Włókniarzy.

10 000

G020RU

Rowerem prosto do Raduńskiej i Lasu na Rudzie

Projekt polega na zmianie oznakowania przy skrzyżowaniu Rudzka / Raduńska / Zastawna, tak by umożliwić jazdę rowerem na wprost między Zastawną a drogą rowerową wzdłuż Rudzkiej. Wymaga budowy wlotu w drogę rowerową po zachodniej stronie skrzyżowania (dla skręcających z Zastawnej). Dla przeciwnego kierunku można wręcz zdemontować nakaz skrętu w prawo, ponieważ jest sygnalizacja świetlna i jazda na wprost lub lewoskręt nie powinien stanowić takiego problemu jak wcześniej. Jeśli nie jest to możliwe - również zastosować tabliczkę "nie dotyczy rowerów".

25 000

G088RU 

Rowerem od Pabianickiej do Długiej - budowa wlotu rowerowego

Projekt polega na budowie łącznika rowerowego między przejazdem przez Pabianicką przy Porcie Łódź a ślepym zakończeniem ul. Długiej. Konieczne jest także zabezpieczenie słupkami i separatorami krótkiego odcinka ul. Długiej przy wlocie, aby nie był zastawiany przez często tam parkujące ciężarówki, tworząc krótki odcinek dwukierunkowej drogi rowerowej jak na Jaracza. Warto wspomnieć, że ul. Długa stanowi idealne rowerowe połączenie w kierunku Pabianic z wykorzystaniem ulic o niewielkim ruchu, warto więc by była połączona z droga rowerową wzdłuż Pabianickiej.

32 000

POLESIE

P020KR 

Naprawa nawierzchni i wydzielenie ścieżki rowerowej na chodniku (pasie pieszo-jezdnym) na ul. Maratońskiej pomiędzy ulicami Olimpijska i Retkińska

Projekt przewiduje wymianę nawierzchni chodnika ul. Maratońskiej, na odcinku od ul. Przełajowej do ul. Retkińskiej wraz ze Stałą Organizacją Ruchu

443400

P064KR 

Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ulicy Balonowej w kierunku przejść dla pieszych skrzyżowania Maratońska/Retkińska

Budowa chodnika szerokości 1,5m jako kontynuacja chodnika zlokalizowanego po północnej stronie ulicy Balonowej w kierunku przejścia dla pieszych na ulicy Retkińskiej – w śladzie istniejącego przedeptu – oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego (szer. 2,0m + 2,0m) od południowego narożnika ulicy Balonowej w kierunku przejścia dla pieszych na ulicy Maratońskiej – w śladzie istniejącego przedeptu.

131487

P109SP 

Remont ciągu pieszego na Al. Jana Pawła II na wysokości ul. Ptasiej (w śladzie wyciętych drzew)

Projekt polega na naprawie ciągu pieszo - rowerowego na Al. Jana Pawła II na wysokości ul. Ptasiej (w śladzie wyciętych drzew).
10 000

P026ZM 

Rowerem na dworzec Łódź Kaliska – obniżenie krawężnika

Projekt polega na obniżeniu krawężnika między dojazdem do dworca Łódź Kaliska a tunelem pod torami, tak by ułatwić jazdę trasą rowerową Karolewska - dworzec - Atlas Arena

3 000

ŚRÓDMIEŚCIE

S069KA 

Stojaki rowerowe w Śródmieściu

Na terenie Śródmieścia znajduje się kilka białych plam, gdzie nie ma gdzie bezpiecznie pozostawić roweru. Projekt zakłada umieszczenie stojaków w kształcie odwróconej litery U w następujących miejscach: - 5 stojaków w Parku Sienkiewicza przy Pływali SP173 - 2 stojaki przy Żwirki 1b (przed placówką Poczty Polskiej) - 2 stojaki przy Piotrkowskiej 201 - 1 stojak przy Piotrkowskiej 249/251 - 2 stojaki przy Piotrkowskiej 271 - 4 stojaki przy Piotrkowskiej - 1 stojak przy Sienkiewicza 137/141 (przed budynkiem pogotowia) - 2 stojaki przy Wólczańskiej 132/134 - 1 stojak przy Kościuszki 47 - 1 stojak przy Kościuszki 57 - 1 stojak przy Kościuszki 52 (powinien uniemożliwiać parkowanie samochodów 10 m przez przejściem dla pieszych) - 1 stojak przy Kościuszki 23/25 (powinien uniemożliwiać parkowanie samochodów 10 m przez przejściem dla pieszych) - 1 stojak przy Więckowskiego 4 - 1 stojak przy Więckowskiego 7 - 1 stojak przy Wschodniej 74 - 1 stojak przy Wschodniej 61 Model stojaka oraz sposób montażu powinien być zgodny z aktualnymi “Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej w Łodzi”.

27 000

S070KA 

Rowerowy wjazd do Parku Abramowskiego

Przez Park Abramowskiego biegnie droga rowerowa, której przydatność jest niska ze względu na brak dogodnego połączenia z ul. Kilińskiego. W ramach projektu wykonane zostanie: - obniżenie krawężnika pozwalające na łagodny podjazd z jezdni ul. Kilińskiego w stronę drogi rowerowej w parku - wymiana i wyrównanie nawierzchni asfaltowej na wjeździe - uniemożliwienie parkowania samochodu poprzez montaż azyli segmentowych (tzw. wysepek) po obu stronach wjazdu

108400

S062WS 

Rowerem szybciej przez skrzyżowanie - przejazdy Narutowicza / Scheiblerów

Projekt polega na wyznaczeniu przejazdów rowerowych po południowej i wschodniej stronie skrzyżowania Narutowicza / Scheiblerów - co skróci czas przedostania się rowerem na drugą stronę oraz ułatwi dojazd na uniwersytet.

250000

S067WS 

Rowerowe Śródmieście - stojaki rowerowe na Wierzbowej

Zamontujmy stojaki rowerowe przy sklepach mięsnym i spożywczym na Wierzbowej

3 400

S073WS 

Parkuj rower na Narutowicza

lokalizacja stojaków: ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 233/9; Id działki: 106105_9.0002.233/9 ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 255/1; Id działki: 106105_9.0002.255/1 ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 255/37; Id działki: 106105_9.0002.255/37 ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 407/49; Id działki: 106105_9.0001.407/49 ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 407/49; Id działki: 106105_9.0001.407/49 ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE; Osiedle: Śródmieście-Wschód; Numer działki: 407/49; Id działki: 106105_9.0001.407/49

22 750

WIDZEW

W170NO 

Wiata rowerowa na rynku Nowosolna

Zadaszona wiata rowerowa na około 20 rowerów wyposażona w stojaki do przypięcia roweru, której celem byłoby umożliwienie dojazdu do rynku Nowosolna z okolicznych domów rowerem, pozostawienie roweru w bezpiecznym miejscu i kontynuacja podróży komunikacją miejską. Wiata posiadałaby ścianki chroniące zaparkowane rowery od czynników atmosferycznych. Wiata byłaby wyposażona w całodobowy monitoring zwiększający bezpieczeństwo pozostawionych rowerów.

170000

W062OJ 

Olechów-Janów przyjazne rowerom - ul. Przybyszewskiego

Ścieżka rowerowa, stanowiąca część pasa drogowego, wzdłuż ul. Przybyszewskiego posiada licznie dziury, wgłębienia, koleiny i inne nierówności. W znacznym stopniu utrudnia to korzystanie ze ścieżki rowerowej zmuszając rowerzystów do zjechania na pas przeznaczony dla samochodów. Odrestaurowanie ścieżki pozwoli na bezpieczne korzystanie z wytyczonego pasa dla rowerów i zwiększy bezpieczeństwo poruszania się po drodze zarówno dla osób kierujących samochodami jak i rowerami.

77 000

W088SW 

Przejazd rowerowy przez trasę WZ przy ul. Przędzalnianej

Budowa przejazdu rowerowego przez trasę WZ przy ul. Przędzalnianej pozwoli na bezpieczny i legalny dojazd z drogi rowerowej wzdłuż trasy WZ do parków Źródliska. Krótki odcinek drogi rowerowej pozwalający na włączenie w ulicę Przędzalnianą po południowo-wschodniej części skrzyżowania ulicy Przędzalnianej z aleją Piłsudskiego.

300000

W154SW 

Stojaki rowerowe w Źródliskach i okolicy

Na terenie osiedla znajduje się kilka popularnych miejsc, w których nadal nie ma gdzie bezpiecznie pozostawić roweru. Projekt zakłada umieszczenie stojaków w kształcie odwróconej litery U w następujących miejscach: - 5 stojaków w Parku Źródliska na centralnym placu (przy kawiarni Tubajka) - 5 stojaków w Parku Źródliska przy wejściu do Palmiarni - 3 stojaki przed Pałacem Herbsta (ustawionych wzdłuż ul. Tymienieckiego; stojaki powinny uniemożliwiać niezgodne z przepisami parkowanie samochodów na chodniku) - 2 stojaki przy Tymienieckiego 25A - 1 stojak przy Wysokiej 45 (przed Komisariatem Policji) - 2 stojaki przy Piłsudskiego 55 (powinny uniemożliwiać parkowanie samochodów 10 m przez przejściem dla pieszych przez ul. Targową) - 2 stojaki przy Wodnej 23 - 1 stojak przy Wysokiej 20 (powinien uniemożliwiać parkowanie samochodów 10 m przez przejściem dla pieszych) - 1 stojak przy Wysokiej 19 (powinien uniemożliwiać parkowanie samochodów 10 m przez przejściem dla pieszych) Model stojaka oraz sposób montażu powinien być zgodny z aktualnymi “Standardami projektowymi i wykonawczymi dla infrastruktury rowerowej w Łodzi”.

26 400

W219SW 

STOJAKI ROWEROWE PRZY UL. JÓZEFA na Starym Widzewie

Celem projektu jest postawienie stojaków rowerowych w trzech lokalizacjach wzdłuż ulicy Józefa. Stojaki byłyby przeznaczone na najmniej cztery rowery. Umiejscowione będą przy blokach, przy ulicy Józefa 23, ulicy Józefa 19 (przy Przedszkolu Nr 107) oraz ulicy Józefa 17.

12 000

W015ST 

Jazda rowerem to nie Star Trek - dość teleportu na Niciarnianej

Projekt polega na wykonaniu zjazdów na wlotach/wylotach z ronda- wiąże się to z budową przejazdów rowerowych, przy rondzie Niciarniana / Czechosłowacka w celu umożliwienia rowerzystom zjazdu z ronda na ciąg pieszo - rowerowy oraz włączenie się do ruchu po stronie zachodnio południowej.

250000

W139ST

Stojak rowerowy przed sklepem - ul. Zbocze

Na ul. Zbocze 18/20 jest sklep Żabka, przed którym brakuje stojaków, do których można przypiąć rower na czas robienia zakupów. Dodatkowo z tych stojaków mogliby korzystać właściciele psów (obecnie nie ma jak zostawić zwierzaka pod sklepem).

10 000

W013WW 

Rowerem na dworzec Łódź Widzew– zjazd przy końcu drogi rowerowej

Projekt polega na wykonaniu zjazdu (może być z przykręconych prefabrykatów) na końcu drogi rowerowej przy dworcu Łódź - Widzew, który umożliwi zjazd na parking przy dworcu. Obecnie droga rowerowa kończy się wysokim krawężnikiem.

5 000

W026WW 

Bezpieczny dojazd rowerem do szkoły od strony ul. Chmielowskiego

Projekt polega na ułatwieniu dojazdu rowerami do szkoły poprzez umożliwienie wjechania na odcinek ul. Chmielowskiego wyłączony z ruchu pojazdów silnikowych (Czernika - Adwentowicza). Od strony Adwentowicza - wyrównać krawężnik przy istniejącym wjeździe dla służb miejskich

12 000

W140WW 

Rowerem po zachodniej stronie Puszkina - dojazd do Bartoka i Haska

Projekt polega na wyznaczeniu 2 fragmentów ciągu pieszo - rowerowego po zachodniej stronie ul. Puszkina między Rokicińską a Przybyszewskiego (1 - dojazd do Bartoka i 2 - dojazd do Haska). W tym celu należy: - oznakować obecny chodnik na obydwu fragmentach, - części chodnika wykonane z kostki betonowej (przy rondach) - do zachowania w stanie istniejącym, a na częściach asfaltowych chodnika - należy wykonać miejscowe naprawy asfaltu, - obniżyć krawężniki na dwóch wjazdach w drogi łączące Puszkina z Bartoka i Haska i wyznaczyć na nich "włączenia do ruchu". Projekt ten lepiej skomunikuje osiedle po zachodniej stronie Puszkina z siecią dróg rowerowych - obecnie biegnące równolegle ulice Bartoka i Haska nie są w żaden sposób połączone z przejazdami przy Rondzie Sybiraków i Rondzie Inwalidów. Pozwoli również na jazdę bez dwukrotnej zmiany stron od Ronda Inwalidów do ul. Andrzejewskiej (od Puszkina do Andrzejewskiej jest już ciąg pieszo - rowerowy).

125000

W070ZA 

Droga rowerowa ul. Przybyszewskiego “Zarzew” - modernizacja

Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego. Lokalizacja od ul. Przybyszewskiego 177 do Przybyszewskiego 225 710m długości. Naprawa nawierzchni asfaltowej.

100000

G037CD 

STOP DYSKRYMINACJI ŁÓDZKICH KIEROWCÓW II - budowa miejsc parkingowych wraz z remontem chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego, między ulicami Podhalańską a Kossaka

Projekt zakłada budowę ażurowych równoległych miejsc parkingowych o szer. 2,5 m, remont/przebudowę istniejącego chodnika o szer. 3,0 m oraz budowę fragmentu nowego chodnika o szer. 3,0 m na ul. Dąbrowskiego między ulicami Podhalańską a Kossaka. Zakres prac zobrazowany zastał na załączonym szkicu. Wszystkie nawierzchnie zaprojektowane zostaną w bezpiecznej odległości od istniejących drzew. Od strony jezdni powstaną miejsca parkingowe z płyt ażurowych, wypełnionych ziemią i obsianych trawą. Pozwoli to na częściowe zatrzymanie wód opadowych oraz uniknięcia konieczności ich odprowadzania. Natomiast na całej długości projektu przewiduje się remont/przebudowę istniejącego chodnika oraz budowę fragmentu nowego. Chodnik będzie oddzielony od miejsc parkingowych krawężnikiem i będzie posiadał nawierzchnią bitumiczną, co umożliwi w przyszłości przekształcenie go w CPR, gdy powstaną brakujące odcinki od wiaduktu do Al. Śmigłego - Rydza. Do tego czasu będzie on pełnił wyłącznie rolę ciągu pieszego. Z uwagi na znajdujące się wzdłuż jezdni słupy oświetleniowe miejsca parkingowe należy tak rozmieścić, aby nie było konieczności usuwania kolizji, przy jednoczesnej maksymalizacji ich ilości. Osiedle, które jest typową "sypialnią" cierpi na ogromny deficyt miejsc parkingowych. Realizacja tego projektu będzie stanowić kontynuację projektu z edycji 2021/2022, która jest obecnie realizowana. Pozwoli to na ucywilizowanie parkowania na osiedlu.

800000

PONADOSIEDLOWE

L057 

CHODNIK I ŚCIEŻKA ROWEROWA - TZW. "MAŁA MARATOŃSKA" - POMIĘDZY POPIEŁUSZKI I ARMII KRAJOWEJ

CIĄG PIESZO/ROWEROWY NA UL. TZW. MAŁEJ MARATOŃSKIEJ OO POPIEŁUSZKI DO ARMII KRAJOWEJ PO PÓŁNOCNEJ STRONIE

1952000

L174 

Stacja rowerowa Arturówek

Budowa Stacja rowerowej w Arturówku do naprawy rowerów, pompowania kół, itp

33 000

L188 

Stacja edukacyjno-rowerowa - miejsc przyjaznego dla pieszych, biegaczy i rowerzystów przy Kasztelanskiej 10 w Łagiewnikach

Wykonanie trzech brakujących przejazdów na skrzyżowaniu Aleksandrowska - Szparagowa (Dwóch przez ul Aleksandrowską oraz jednego przez Szparagową -północe przejście). Zadanie składa się z wykonania dokumentacji, modyfikacji świateł (wymiana blend, likwidacja przycisków), naprawy nawierzchni chodników na skrzyżowaniu i umieszczeniu znaków. Zadanie jest ważne, ponieważ umożliwi normalny przejazd przez ul Aleksandrowską rowerem, umożliwi dojazd do firm po drugiej stronie Aleksandrowskiej na której jest dozwolona prędkość 70km/h i wskazane jest rozdzielenie ruchu samochodów od pieszych i rowerzystów.

660 000

L153

MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO - ROWEROLANDIA przy Szkole Podstawowej nr 141 w Łodzi

Powstanie bezpiecznego miejsca do rekreacji związanej z rowerami, rolkami i hulajnogami. Dzięki powstaniu inwestycji będzie możliwość przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową dla dzieci od 10 roku życia. Plac ma służyć wszystkim mieszkańcom. Będzie to bezpieczne, zielone miejsce tuż obok nowo wybudowanego boiska wielofunkcyjnego.

241 500

 

mapa