Tegoroczny budżet obywatelski, którego realizacja ma nastąpić w 2023 roku, ma kilka propozycji rowerowych zgłoszonych przez mieszkańców. BO2022

7 – 14 października 2021 głosowanie papierowe
7 – 31 października 2021   głosowanie elektroniczne
  


 

Spośród kilkuset złożonych wniosków wyłowiliśmy dla Was te, które mogą sprawić że jazda rowerem po Łodzi będzie wygodniejsza i bezpieczniejsza. W tym roku macie do dyspozycji aż 10 głosów, 5 na projekty ogólnomiejskie a kolejne 5 na osiedlowe (możecie poprzeć wnioski z max. dwóch osiedli)
Polecamy Waszej uwadze: 

Numer

Tytuł

Opis

Koszt

Ponadosiedlowe

L001

Rowerem do Źródlisk

578

000

PLN

L124

Ekocmentarze - stojaki na rowery

Projekt przewiduje ustawienie stojaków rowerowych przy głównych wejściach na łódzkie cmentarze. Ma to zachęcić mieszkańców do wyboru roweru jako środka transportu w drodze na cmentarz.

78

000

 

Numer

Tytuł

Opis

Koszt 

BAŁUTY

B032JM

Rowerem wzdłuż Wycieczkowej część II - punktowe naprawy i modernizacje drogi rowerowej

Projekt jest kontynuacją zadania sprzed dwóch lat: wówczas udało się wyrównać najgorsze wyboje na drodze rowerowej na odcinku Warszawska - Las Łagiewnicki, obecny projekt zakłada prace na odcinku Strykowska - Warszawska. Projekt zakłada: -wybudowanie i prawidłowe oznakowanie drogi rowerowej przy przystanku Wycieczkowa-Wypoczynkowa (obecnie są nierówne płyty chodnikowe) -budowa włączenia drogi rowerowej w ul. Woskową, -budowa włączenia drogi rowerowe ul. Wypoczynkową -wymiana nawierzchni lub wyrównanie wybojów przy starych wyjazdach z trylinki przecinających drogę rowerową -wymianę asfaltu w wybranych miejscach (dziury, muldy)

200

000

B084BZ

Rowerem z Łodzi do Aleksandrowa - budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Lechickiej do ul. Uprawnej - etap II

Budowa ciągu pieszego-rowerowego po północnej stronie ul. Aleksandrowskiej na odcinku od ul. Lechickiej do ul. Uprawnej (dług. ok. 250 m). Projekt stanowi kontynuację zadania zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego w roku 2020/2021 o numerze B013BZ. W kolejnych latach planowane jest wydłużenie traktu do granicy miasta, gdzie nastąpi połączenie z wygodną ścieżką znajdującą się w granicach Aleksandrowa Łódzkiego. Ciąg pieszo-rowerowy powinien być oddzielony pasem niskiej zieleni od ruchliwej jezdni ul. Aleksandrowskiej dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych.

474 000

B144TW

Droga rowerowa na ulicy Łanowej - etap I

Budowa drogi rowerowej o szer. 2,0 m po południowej stronie ul. Łanowej na odcinku od ul. Traktorowej do ul. Słońskiego (ok. 600 m). Drogę rowerową należy wydzielić z istniejącego chodnika, którego szerokość wynosi 4,0 m. Niniejszy projekt stanowi pierwszy etap realizacji zadania, które ma na celu budowę drogi rowerowej, która skomunikuje Teofilów z stacją kolejową Łódź Żabieniec. Jest to promocja zrównoważonego transportu jak i polepszenie dojazdu do stacji kolei miejskiej.

770 000

B145TWWiaty rowerowe na krańcówkachProjekt zakłada postawienie wiat rowerowych na krańcówce Teofilów oraz krańcówce Żabieniec. Wiaty powinny być zadaszone i posiadać minimum 10 stojaków rowerowych.

150

000

B148TWDroga rowerowa na WłókniarzyProjekt zakłada budowę nowej drogi rowerowej (w śladzie starej) po zachodniej stronie alei Włókniarzy od ulicy Limanowskiego do ulicy Wielkopolskiej. Droga rowerowa ma około 190 metrów.

290

000

B149BCDroga rowerowa na KasprzakaProjekt polega na budowie drogi rowerowej w śladzie ulicy Kasprzaka (zachodnia strona) od ulicy Gen. Tadeusza Kutrzeby do ulicy Drewnowskiej, oraz przejazdu rowerowego przez ulicę Gandhiego. Poprawi to w przyszłości komunikacje wokół stacji podziemnej Łódź Koziny.

403

400

GÓRNA

G033RU

Połączmy Popioły i Staw Stefańskiego - przejazd rowerowy na ul. Rudzkiej

Wykonanie przejazdu rowerowego przez ul. Rudzką obok przejścia dla pieszych na wysokości ul. Cienistej, celem umożliwienia bezpośredniego przejazdu rowerem pomiędzy Stawem Stefańskiego, a lasem na Popiołach.

30

000

G036CH

Parkuj i napraw - rowerowa krańcówka Instytut CZMP

Budowa stojaków rowerowych wraz z punktem naprawy rowerów na terenie pętli autobusowej Instytut CZMP.

30

000

POLESIE

P015KR

Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ulicy Balonowej w kierunku przejść dla pieszych skrzyżowania Maratońska/Retkińska

Budowa chodnika szerokości 1,5m jako kontynuacja chodnika zlokalizowanego po północnej stronie ulicy Balonowej w kierunku przejścia dla pieszych na ulicy Retkińskiej – w śladzie istniejącego przedeptu – oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego (szer. 2,0m + 2,0m) od południowego narożnika ulicy Balonowej w kierunku przejścia dla pieszych na ulicy Maratońskiej – w śladzie istniejącego przedeptu.

667

980

P016KR

Remont ciągu pieszego-rowerowego po północnej stronie ul. Maratońskiej na wysokości piekarni przy ul. Olimpijskiej 28

Remont asfaltowego ciągu pieszego-rowerowego po północnej stronie ul. Maratońskiej na wysokości piekarni przy ul. Olimpijskiej 28 z przystosowaniem do płynnego zjazdu na poziom jezdni. Ciąg pieszo-rowerowy znajduje się w złym stanie technicznym.

142

065

P038KR

Rowerem wzdłuż Kusocińskiego - uzupełnienie brakującego odcinka

Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Kusocińskiego od Armii Krajowej do Retkińskiej po stronie osiedla. Konieczne jest: 1. Przebudowa ok. 105m w okolicy Retkińskiej (poszerzenie istniejącego ciągu w kierunku terenów zielonych lub jezdni - rys) 2. Dostosowanie istniejącego asfaltowego chodnika - obniżenie krawężników, wyznaczenie "tukanów" (wspólnych przejść i przejazdów) przez wyjazdy z osiedla, oraz wschodnią odnogę rozwidlenia Armii Krajowej 3. Budowa zjazdu łączącego ciąg pieszo - rowerowy z szutrową ścieżką biegnącą między ogródkami działkowymi a górką.

290 000

P104RS

CIĄG PIESZO ROWEROWY NA POPIEŁUSZKI - ETAP II

Kontynuacja projektu z 2021 roku, czyli wymiana kolejnego odcinka ciągu pieszo - rowerowego na odcinku od wjazdu do ogródków działkowych do ulicy łyżwiarskiej. Szerokość ciągu określono tak jak w poprzednim projekcie na 3 m.

657

000

P183MM

Rowerem bezpieczniej do szkoły - łączniki do os. Montwiłła-Mireckiego

Celem projektu jest budowa następujących wlotów rowerowych w osiedla Montwiłła-Mireckiego: Naprzeciwko ul. Praussa - czwarty wlot skrzyżowania z Al. Unii Lubelskiej. Naprzeciwko ul. Perla - czwarty wlot skrzyżowania z Al. Unii Lubelskiej. Wlot alejki biegnącej od szkoły w kierunku zachodnim do ul. Jarzynowej. Wloty te znacznie ułatwią dojazd do szkoły znajdującej się wewnątrz osiedla. Czwarte wloty skrzyżowań umożliwią bezpośrednie przekroczenie al. Unii Lubelskiej bez konieczności jazdy sporego odcinka jezdnią do najbliższego wjazdu na ciąg pieszo - rowerowy po wschodniej stronie. Z kolei wjazd od strony ul. Jarzynowej znacznie skróci drogę do szkoły i do wnętrza osiedla od tej ulicy.

35

000

WIDZEW

W019ZA

Dobudowa przejazdu rowerowego przez ul. Przybyszewskiego w rejonie przystanku Przybyszewskiego/Zapadła

Z uwagi na nieuregulowane stany własności na trasie postulowanej drogi rowerowej, za zgodą Lidera, ograniczono projekt do dobudowania przejazdu rowerowego przy istniejącym przejściu dla pieszych przez ul. Przybyszewskiego, przy przystanku Przybyszewskiego/Zapadła.

170

000

W020WW

Rowerowe osiedle - ciągłość jazdy ul. Chmielowskiego

Umożliwienie jazdy rowerem na wprost ul. Chmielowskiego przez środkowy odcinek między Czernika a Adwentowicza (wyłączony z ruchu samochodowego) poprzez: -budowę łączników przy zakręcie Chmielowskiego / Czernika (rys) -wyrównanie krawężnika przy wjeździe technicznym przy zakręcie Chmielowskiego / Adwentowicza

150 000

W077WW

Modernizacja drogi rowerowej na ul. Rokicińskiej pomiędzy numerami 20 a 80 po stronie północnej

Droga rowerowa jest wydzielona z chodnika dla pieszych za pomocą farb. Chodnik jest dziurawy, zapadnięte płytki, po zmroku można sobie zrobić krzywdę.

774

000

W022SW

Rowerowa alternatywa dla "wąskiego gardła" na Niciarnianej

Pomysł na częściowe rozwiązanie problemu "wąskiego gardła" ciągu pieszo-rowerowego na Niciarnianej między Piłsudskiego i Kazimierza poprzez umożliwienie jazdy po wschodniej stronie Niciarnianej, co nieco zmniejszy ruch rowerowy po stronie zachodniej. Obecny chodnik ma 3m (więcej niż po stronie zachodniej), więc można wyznaczyć ciąg pieszo-rowerowy Konieczne jest jedynie poszerzenie na wysokości przystanku autobusowego oraz przy ul. Kazimierza (z obniżeniem krawężników), by zmieścił się przejazd.

28

000

W125SW

STOJAKI ROWEROWE PRZY UL. JÓZEFA

Wykonanie 5 stojaków rowerowych wzdłuż ulicy Józefa, umiejscowionych między innymi przy Przedszkolu Miejskim nr 107, stacji kolejowej Łódź Niciarniana oraz między blokami.

29

500

 
 

 

 

 

Więcej informacji o tegorocznym ŁBO (kliknij)