Tegoroczny budżet obywatelski, którego realizacja ma nastąpić w 2022 roku, ma kilka propozycji rowerowych zgłoszonych przez mieszkańców. BO2022

1 – 15 października 2021 głosowanie papierowe
1 – 29 października 2021   głosowanie elektroniczne
do 15 listopada 2021ogłoszenie wyników głosowania


 

Spośród kilkuset złożonych wniosków wyłowiliśmy dla Was te, które mogą sprawić że jazda rowerem po Łodzi będzie wygodniejsza i bezpieczniejsza. W tym roku macie do dyspozycji aż 10 głosów, 5 na projekty ogólnomiejskie a kolejne 5 na osiedlowe (możecie poprzeć wnioski z max. dwóch osiedli)
Polecamy Waszej uwadze: 

Numer

Tytuł

Opis

Koszt

Ponadosiedlowe

L002

LODOWYM SZLAKIEM - remont ciągu pieszorowerowego wzdłuż ulicy Lodowej między ulicami Dąbrowskiego a Przybyszewskiego.

Projekt zakłada remont istniejącego CPR między ul. Przybyszewskiego a Dąbrowskiego. Remont polega na wymianie starej nawierzchni bitumicznej na nową wraz z wymiana obrzeży.

2 000 000

PLN

L241

Ekocmentarze - stojaki rowerowe na łódzkich cmentarzach komunalnych

Odwiedzający nekropolie będą mogli dotrzeć na łódzkie cmentarze komunalne w sposób ekologiczny jednocześnie nie stojąc w korkach. Stojaki rowerowe posłużą do łatwiejszego zaparkowania roweru i zabezpieczenia go przed kradzieżą. Do jednego stojaka typu "u" możemy przypiąć dwa rowery.

22 500

L275

Przejazdy rowerowe na skrzyżowaniu ul. Aleksandrowskiej i Szparagowej

Wykonanie trzech brakujących przejazdów na skrzyżowaniu Aleksandrowska - Szparagowa (Dwóch przez ul Aleksandrowską oraz jednego przez Szparagową -północe przejście). Zadanie składa się z wykonania dokumentacji, modyfikacji świateł (wymiana blend, likwidacja przycisków), naprawy nawierzchni chodników na skrzyżowaniu i umieszczeniu znaków. Zadanie jest ważne, ponieważ umożliwi normalny przejazd przez ul Aleksandrowską rowerem, umożliwi dojazd do firm po drugiej stronie Aleksandrowskiej na której jest dozwolona prędkość 70km/h i wskazane jest

660 000

L296

Budowa sygnalizacji i wymalowanie brakujących przejazdów rowerowych przez al. Bandurskiego i al. Waltera-Janke

Projekt zakłada wymalowanie przejazdów rowerowych na al. Bandurskiego i al. Waltera-Janke na skrzyżowaniach z al. Wyszyńskiego w miejscach, gdzie kończą się istniejące drogi rowerowe. Konieczność wymalowania czterech przejazdów wynika z faktu, iż na tych fragmentach al. Bandurskiego i al. Waltera-Janke znajdują się wysepki, na których jednak chodniki są oddzielone od dróg rowerowych. A więc zarówno po obu stronach ulic, jak i na wysepkach wydzielono asfaltowe drogi rowerowe i doprowadzono je do jezdni, ale przejazdy w przeciwieństwie do przejść dla pieszych nie zostały wymalowane. Budowa sygnalizacji.

1 000 000

 

   

 

Numer

Tytuł

Opis

Koszt 

BAŁUTY

B028JM

Rowerowe połączenie Parku Julianowskiego z Doliną Sokołówki

Projekt polega na utworzeniu rowerowego połączenia między Parkiem Julianowskim a Doliną Sokołówki poprzez: 1. Wyznaczenie przejazdu przy skrzyżowaniu Zgierska - Liściasta (po zachodniej stronie już istnieje droga rowerowa) 2. Wyznaczenie ciągu pieszo - rowerowego na chodniku po wschodniej stronie Zgierskiej od skrzyżowania z Liściastą do wjazdu na parking przy Parku Julianowskim 

400 000

B132JM

Rowerem bezpiecznie do szkoły - droga rowerowa wzdłuż Kryształowej i Łupkowej od Wycieczkowej do Górki Rogowskiej

Naturalne przedłużenie/uzupełnienie DDR-ów biegnących wzdłuż ulic Wycieczkowej i Warszawskiej. Zapewniające dojazd do SP 142 oraz terenu rekreacyjnego – Górka Widokowa „Rogi”. Długość: ok. 750 metrów + przejazd rowerowy na wysokości SP 142. Na odcinku Warszawska - SP 142 po stronie południowej. Całość przeprowadzona, tak by nie niszczyć drzewostanu.

514 000

B036BZ

Rowerem z Łodzi do Aleksandrowa

Kontynuacja zwycięskiego zadania z zeszłego roku. Budowa ciągu rowerowo - pieszego od ul. Lechickiej do ul. Tatarczanej.  Lokalizacja ciągu na odcinku od Lechickiej do Chochoła będzie przebiegała po północnej stronie ul. Aleksandrowskiej. Trakt przetnie ul. Aleksandrowską na wysokości przejścia dla pieszych przy Chochoła i dalszy odcinek będzie przebiegać po południowej stronie Aleksandrowskiej do ul. Tatarczanej.  W kolejnych latach planowane jest wydłużenie traktu do granicy miasta, gdzie nastąpi połączenie z wygodną ścieżką znajdującą się w granicach Aleksandrowa Łódzkiego.  Długość odcinka zgłoszonego w tej edycji ŁBO to około 500 m.  Ciąg pieszo - rowerowy powinien być oddzielony pasem niskiej zieleni od ruchliwej jezdni ul. Aleksandrowskiej dla poprawy bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych.


465 000

GÓRNA

G015PK

Rowerowe Osiedle - połączenie ul. Zaolziańskiej z drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego

Budowa łącznika w celu umożliwienia rowerzystom jazdy między drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego a ślepym zakończeniem ul. Zaolziańskiej 

10 000

G020CH

Rowerem nad Stawy Jana - przejazd przez Kosynierów Gdyńskich

1. Wyznaczenie przejazdu przez ul. Kosynierów Gdyńskich łączącego alejkę prowadzącą nad Stawy Jana po południowej stronie z alejką biegnącą przez zieleniec w stronę ul. Sarmackiej po północnej stronie 2. Obniżenie krawężników w miejscu, gdzie trasa przebiega przez parking przy Kosynierów Gdyńskich

17 000

POLESIE

P027LP

Nowe Polesie - Stacja naprawcza dla rowerów

Montaż stacji naprawczej dla rowerów w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Nowe Polesie. Zapotrzebowanie na taki punkt samoobsługowej naprawy jest bardzo duże. Na osiedlu mieszka już kilka tysięcy osób, a w nowo-powstających blokach w niedługim czasie zamieszka kolejny tysiąc łodzian. Bliskość Uroczyska Lublinek, z którego uroków korzysta wielu rowerzystów z naszego osiedla.

8 000

P088KR

Rowerem wzdłuż Kusocińskiego po stronie osiedla

Utworzenie ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż Kusocińskiego od Armii Krajowej do Retkińskiej po stronie osiedla. Konieczne jest: 1. Przebudowa ok. 105m w okolicy Retkińskiej (poszerzenie istniejącego ciągu w kierunku terenów zielonych lub jezdni - rys) 2. Dostosowanie istniejącego asfaltowego chodnika - obniżenie krawężników, wyznaczenie "tukanów" (wspólnych przejść i przejazdów) przez wyjazdy z osiedla, oraz wschodnią odnogę rozwidlenia Armii Krajowej 

180 000

P122KR

Ustawienie stojaków rowerowych oraz na hulajnogi przy C. H. Retkinia (Maratońska 24/32)

Utwardzenie podłoża (kostka lub płyty chodnikowe) wraz z ustawieniem 3 stojaków rowerowych oraz 1 na hulajnogi (7-10 stanowisk) - 1 lokalizacja przy ul. Maratońskiej 24/32.


8 000

P208KR

Budowa chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego na przedłużeniu ulicy Balonowej w kierunku przejść dla pieszych skrzyżowania

Maratońska/Retkińska

Budowa chodnika szerokości 1,5m jako kontynuacja chodnika zlokalizowanego po północnej stronie ulicy Balonowej w kierunku przejścia dla pieszych na ulicy Retkińskiej - w śladzie istniejącego przedeptu - oraz budowa ciągu pieszo-rowerowego (szer. 2,0m + 2,0m) od południowego narożnika ulicy Balonowej w kierunku przejścia dla pieszych na ulicy Maratońskiej - w śladzie istniejącego przedeptu.

131 487

P209KR

Remont ciągu pieszego-

rowerowego po północnej stronie ul. Maratońskiej na wysokości piekarni przy ul. Olimpijskiej 28

Remont asfaltowego ciągu pieszego-rowerowego po północnej stronie ul. Maratońskiej na wysokości piekarni przy ul. Olimpijskiej 28 z przystosowaniem do płynnego zjazdu na poziom jezdni. Ciąg pieszo-rowerowy znajduje się w złym stanie technicznym.

131 981

P133ZM

Rowerem do apteki, przychodni, na pocztę – cztery stojaki rowerowe przy ciągu lokali użytkowych przy Jęczmiennej i Jarzynowej

Do lokali użytkowych w bloku przy Jęczmiennej wielu klientów przyjeżdża rowerami. Niestety nie ma ich gdzie bezpiecznie przechować na czas wizyty w lokalu, co może powodować, że część osób wybiera dojazd samochodem. Ustawienie dwu stojaków po dwu stronach betonowego tarasu przed lokalami użytkowymi da miejsce na wygodne przymocowanie roweru na czas wizyty we wspomnianych lokalach.

4 800

P145MM

"Dla rowerów stojaki nie tylko trzepaki". Osiedle Montwiłła- Mireckiego

Mimo 8 stojaków zamontowanych na Osiedlu MM nadal ich brakuje. W związku z zabytkowym charakterem osiedla realizacja wniosku powinna być zgodna z wytycznymi konserwatorskimi.

6 400

P186RS

DROGA ROWEROWA NA UL. POPIEŁUSZKI - I ETAP

Remont ciągu rowerowo-pieszego przy ul. Popiełuszki od zachodniej strony, od ulicy od ulicy Maratońskiej do wjazdu na ogródki działkowe. 342 m i szerokość 3 metry. Stan nawierzchni jest w fatalnym stanie.

513 000

ŚRÓDMIEŚCIE

S048WS

Rowerowe Śródmieście - niskie krawężniki na Wierzbowej i w Parku Staszica

Obniżenie krawężnika w celu umożliwienia wygodnego wjazdu/zjazdu dla rowerzystów przy wjeździe do Parku Staszica (narożnik północno-wschodni) i Wierzbowej 221 000

S053WS

Rowerem do Parku 3 Maja - wlot naprzeciwko Solskiego

Wykonanie wjazdu dla rowerzystów do Parku 3 Maja naprzeciwko ul. Solskiego. W tym celu należy poszerzyć końcowy odcinek parkowej alejki w miejscu, gdzie obecnie jest klepisko, oraz obniżyć krawężnik 

10 000

WIDZEW

W028OJ

Remont chodnika i drogi rowerowej przy skrzyżowaniu Zakładowa / Hetmańska

Remont chodnika i modernizacja drogi rowerowej (asfalt) w miejscu obecnych połamanych płyt chodnikowych - ok. 30m po zachodniej stronie Hetmańskiej na północ od skrzyżowania z Zakładową

108 000

W136OJ

Remont chodnika i budowa drogi rowerowej przy parku Źródła Olechówki

Projekt składa się z dwóch elementów: 1) wydłużenie drogi rowerowej do ul. Odnowiciela (wzdłuż al. Hetmańskiej), 2) ułożenie nowych płyt chodnikowych od al. Hetmańskiej do ul. Bolka Świdnickiego (wzdłuż ul. Odnowiciela) 

70 000

W036WW

Rowerowe osiedle - ciągłość jazdy rowerem ul. Wujaka

Budowa wlotów (dwukierunkowych) po obu stronach łuku Wujaka / Lermontowa w celu rowerowego skomunikowania z częścią ul. Wujaka wyłączoną z ruchu pojazdów silnikowych (między Lermontowa a Gogola).

50 000

W089ZA

Samoobsługowa stacja naprawy rowerów dla Zarzewa - wsparcie infrastruktury PumpTracku w Parku Podolskim

Na Osiedlu Zarzew brakuje miejsca, gdzie można samodzielnie dokonać drobnych napraw roweru. Samoobsługowa stacja napraw, wyposażona w pompkę oraz zestaw kluczy pomoże w dokonaniu podstawowych napraw we własnym zakresie. Lokalizacja przy PumpTracku umożliwi w przypadku nieoczekiwanej usterki na torze szybkie przywrócenie sprawności roweru. Również ciąg ul. Zapadłej-Park Podolski jest bardzo często używany przez jednoślady.

10 000

W111SW

Rowerowe Osiedle - wyznaczenie przejazdu rowerowego Piłsudskiego / Sarnia

Projekt nie wymaga prac budowlanych, a jedynie zmiany organizacji ruchu: wydzielenia przejazdu rowerowego z części szerokiego przejścia dla pieszych przez Piłsudskiego (ze zmianą blend w sygnalizatorach) oraz wspólnego przejścia i przejazdu przez Sarnią w celu włączenia w tę ulicę. Proponowany przejazd połączy osiedle przy Zbiorczej z droga rowerową wzdłuż Piłsudskiego.

80 000

W122ST

Bezpiecznie na rowerze - zakup rowerów elektrycznych na motodrom ul. Małachowskiego 9

Zakup sprzętu rowerowego dla dzieci i młodzieży korzystających z edukacyjnych szlaków rowerowych na motodromie. Nowoczesny sprzęt pozwoli na zapoznanie się z zasadami ruchu drogowego w bezpiecznych warunkach.

85 000

W139ST

Stojaki na rowery przy Przedszkolu Miejskim nr 63 w Łodzi

Montaż stojaków przed ogrodzeniem przedszkola, przy głównym wejściu do budynku będzie dostępny dla pracowników przedszkola, rodziców naszych przedszkolaków, interesantów, mieszkańców ul. Potokowej, osób korzystających ze stadionu jak i Rodziców, którzy przywożą dzieci na zajęcia sportowe do Klubu przy stadionie, który graniczy bezpośrednio z placówką.

9 600

 
 

 

 

Więcej informacji o tegorocznym ŁBO (kliknij)