W głosowaniu budżetu obywatelskiego na 2017 rok, znalazł się także wniosek na wymalowanie na 25 ulicach pasów i sierżantów rowerowych. Biuro Inżyniera Miasta skutecznie opóźniło realizację, a te które dopuściło do realizacji nie raz odbiega od oczekiwań

Takie pasy dla rowerów powstają w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu... w Łodzi możemy tylko o takich marzyć, bo urzędnicy BIM ich w ogóle nie chcą.

Poniżej publikujemy treść raportu - który był podsumowaniem kilkumiesięcznych spotkań (każde trwało minimum godzinę), na których każdorazowo pojawialiśmy się jako wnioskodawcy projektu. Poza nami, przybywali także urzędnicy ZDiT, Biura Inżyniera Miasta, a także policjanci WRD Policji - którzy mieli później opiniować każdy z przesłanych projektów. Celem tych spotkań było wyeliminowanie na wstępnym etapie propozycji, które spotkają się z oporem. Plan brzmi fajnie? Jeśli założymy, że podjęte decyzje i ustalenia są wiążące, a każdy z obecnych swoją obecnością zaświadcza, że się zgadza... tylko jak się okazuje z perspektywy czasu, to założenie było zgubne, bo urzędnicy BIM postanowili się do tego nie stosować. 

Na www.rowerowalodz.pl/mapa można zobaczyć gdzie trwają praceNa www.rowerowalodz.pl/mapa można zobaczyć gdzie trwają prace

Poniżej znajduje się tabela, gdzie w pierwszej kolumnie znajduje się wykaz ulic, na które głosowali mieszkańcy w BO, środkowa kolumna to treść raportu podsumowującego wspomniane kilkunastotygodniowe spotkania, ostatnia kolumna to ocena realizacji dokumentacji projektowych, które nam nadesłano (a których realizacja już trwa).

nazwa ulicy
co miało być
a co dopuścili urzędnicy BIM
Św. Teresy

od Włókniarzy do Zgierskiej – pasy po obu stronach – Przy szpitalu Instytut Medycyny Pracy oraz skrzyżowaniu z ulicą Kalinową jest natężenie parkujących samochodów, również w okolicy stadionu Startu występuje okresowo, acz często; wszędzie parkowanie jest nieuregulowane, często zastawiana jest cała szerokość chodnika, dlatego przestrzeń do parkowania należy uporządkować. Przy Starcie prostopadle, w innych miejscach równolegle. Na całości pasy zawężą przeskalowaną jezdnię, a przy Szpitalu, gdy wyznaczymy parkowanie na jezdni, poprowadzone byłyby sierżanty. Ulica jest spokojna, nawierzchnia w nienajlepszym stanie, ale jest bardzo szeroka i jej zawężenie poprawi bezpieczeństwo ruchu.


 

Nie wyznaczono miejsc parkingowych pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Kalinową a ul. Zgierską, zaś sierżanty wymalowano tuż przy krawężnikach - w miejscach notorycznie zatawionych parkującymi samochodami. 
Miejsca parkingowe przy Starcie wymalowano po skosie zamiast prostopadle, co ograniczyło ich ilość.
Krakowska 

od Siewnej do Biegunowej – pasy po obu stronach – pas będzie przerwany w trzech miejscach, na nowopowstających lewoskrętach w ulicę Czołgistów i Rowerową oraz przy istniejącym w Namiotową. Na wysokości
krótkich lewoskrętów pojawią się sierżanty.


 

Pierwotnie pasy miały być wymalowane, bo lewoskręty miały być krótkie. Bez konsultacji usunięto pasy. ZDiT nie zareagował na propozycje lokalizacji zastępczych na innych ulicach
Krakowska

od Biegunowej do Konstantynowskiej – sierżanty po obu stronach – brak uwag. Tu akurat są długie odcinki bez lewoskrętów i tam można zrobić pasy.


 

brakuje fragmentu pasa za przystankiem autobuswym w stronę Retkini
Siewna

od Krakowskiej do Borowej – sierżanty po obu stronach – brak uwag. Powinny powstać w koordynacji z wyznaczeniem ronda.


 

sierżanty zgodnie z ustaleniami
Złotno/Rąbieńska

od Krakowskiej do Kwiatowej – pasy po obu stronach – brak uwag. Jest wąsko przy lewoskręcie, więc ewentualnie należy poprzerywać pasy. Ważne jest, że pasy są aż do Kwiatowej. BIM potwierdza dużą potrzebę tej inwestycji.


 

brak pasów pomiędzy rezedową i Złotno, a zgodnie z ustaleniami pas miał być przerwany tylko na lewoskręcie 
Pojezierska

od Brukowej do Gdyńskiej – pasy po obu stronach – od Rumuńskiej do Gdyńskiej jest za wąsko na pasy, sugerujemy wyznaczenie sierżantów od Rumuńskiej do Zgierskiej, wraz z wyznaczeniem pasów tuż przy Zgierskiej, które wprowadziłyby rowerzystów w stniejącą wzdłuż Zgierskiej drogę rowerową. Ciągłość tej inwestycji poprawi bezpieczeństwo. Przy skrzyżowaniu z ul. Włókniarzy, przy przejeździe rowerowym przez Pojezierską, tworzymy azyl dla rowerzystów skręcających na zachód, obok azylu tworzymy wyspę z prefabrykatów i stawiamy rowerowy sygnalizator.


 

brakuje pasa od Zgierskiej na zachód, brak azyli przy Włókniarzy i pasa od Włókniarzy do Gdyńskiej
Grodzieńska

od Wileńskiej do Krzemienieckiej – kontrapas – proponujemy węższy kontrapas; jeśli nie będzie zgody wówczas kontraruch z pasem wprowadzającym i sierżantami na całej długości, ponieważ jest spokojnie, na ulicy parkują auta. Po konsultacji z policją i BIMem pozostajemy przy pasie wprowadzającym i sierżantach. Należy również wyznaczyć pasy postojowe.


 

bez uwag
Kowieńskaod Wileńskiej do Krzemienieckiej – kontrapas – sytuacja j.w.
bez uwag
Parkowa

od al. Jana Pawła II do Inżynierskiej – pasy po obu stronach) – w nowej siatce połączeń pojawia się linia autobusowa w jednym kierunku, od Włókniarzy na wschód, proponujemy zrezygnować z lewoskrętu jako sporadycznie używanego (należy uzgodnić z wydziałem uzgodnień na co jest wydane pozwolenie dla Pasażu Łódzkiego) oraz w miejscu niewystarczającej szerokości, poprowadzić pas tylko po jednej, południowej, stronie, a po drugiej sierżanty. (pas dla auta – 2,5 m, pas dla MPK – 3,25 m, pas rowerowy 1,5 – minimum szerokości to 8,75 m, powinniśmy jednak dążyć do normatywnych pasów). Należy również uwzględnić wyznaczenie miejsc postojowych w rejonie szkoły, od strony parku.


 

przy szkole miały być zostawione miejsca parkingowe na jezdni, lewoskręt do centrum handlowego miał być zlikwidowany, pasy miały być do Włókniarzy po obu stronach, na wlocie z Włókniarzy miały być dodatkowo azyle
28 Pułku Strzelców Kaniowskich

od Skłodowskiej do 6 Sierpnia – pas po wschodniej stronie – na odcinku od Skłodowskiej do Struga jest parkowanie pod szkołą, dalej zaraz skrzyżowanie, w związku z czym pas się nie zmieści.
Być może jednak natężenie ruchu jest na tyle niewielkie, że istnieje możliwość rezygnacji z jednego pasa. W związku z tym Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem zadeklarował się, że sprawdzi natężenie ruchu na południowym wlocie w ul. Strzelców na skrzyżowaniu z ul. Struga. Należy rozważyć wytyczenie przejazdów rowerowych w obrębie skrzyżowania Curie, Łąkowej i Strzelców. Na odcinku jednokierunkowym należy umożliwić ruch rowerów pod prąd. Ostateczne rozwiązanie będzie podane po określeniu natężenia ruchu kołowego.


 

Nie było badań natężenia ruchu, nie ma kontrapasa, nie ma pasa. Jest kilka małowidocznych sierżantów.
28 Pułku Strzelców Kaniowskich

od Struga do 6 Sierpnia – pas po zachodniej stronie – brak uwag, uporządkować parkowanie i wyznaczyć je po wschodniej stronie.


 

brak pasa, zamiast tego wprowadzono parkowanie
 Organizacji WIN

od Łagiewnickiej do Franciszkańskiej – pas po północnej stronie – teoretycznie jest tam jeden szeroki pas ruchu i zmieściłby się pas dla rowerów, ale z drugiej auta ustawiają się obok siebie, więc wymalowanie pasa wiązałoby się z zawężeniem ulicy, która aktualnie stoi w korkach. Zważając jednak, że najważniejszym punktem jest bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi sugerujemy uporządkowanie istniejącej niebezpiecznej sytuacji, gdzie auta wciskają się obok siebie, poprzez wytyczenie pasa dla rowerów, uregulowania parkowania i przeniesienie go z chodnika na jezdnię, zostawiając jednak dwupasmową jezdnię przed samym skrzyżowaniem z ulicą Łagiewnicką. Naczelnik Wydziału Inżynierii Ruchu i Sterowania Ruchem zadeklarował się, że sprawdzi przepustowość skrzyżowania na wlocie z ul. Organizacji WIN, przy skrzyżowaniu z ul. Łagiewnicką, ponieważ prawdopodobnym jest, że utrzymanie podwójnego pasa ma sens tylko na odcinku między Łagiewnicką a Organizacji WIN 4.


 

 pozostawiono pas ruchu o szerokości 4,18 i parkowanie w połowie na jezdni i w połowie na chodniku. Zgodnie z ustaleniami parkowanie miało być w całości na jezdni, na co naszym zdaniem pozwala szerokość jezdni. Proponujemy zawężęnie pasa do 3,25 i przesunięcie parkowania i pasa rowerowego tak żeby w lepszy sposób wykorzystać tą część jezdni i jednocześnie bardziej uwolnić chodnik od parkowania. Dodatkowo pasy powinny być wymalowane również przez skrzyżowania. 
 Zawiszy od Łagiewnickiej do Franciszkańskiej – sierżanty po południowej stronie – brak uwag.
bez uwag
 Łagiewnickaod Zawiszy do Dolnej – pasy po obu stronach – od Zawiszy do Organizacji WIN brak miejsca, można zacząć na północ za skrzyżowaniem z Organizacji WIN.
zgodnie z ustaleniami powinny być pasy od organizacji WIN do Dolnej, w przesłanym projekcie brak
 Lodowa/Widzewska/Wałowa

od Przybyszewskiego do Piłsudskiego – pasy/sierżanty po obu stronach) – Na odcinku od Przybyszewskiego do połowy długości w stronę Milionowej nawierzchnia jest w złym stanie; w chwili obecnej jest brak środków na wymianę całej nawierzchni (łatanie dziur nic nie da), będziemy się starać o pozyskanie środków, ale nie ma gwarancji ich uzyskania. Niemniej należy i tak wyznaczyć pasy, by przyzwyczaić ludzi do istnienia takiej infrastruktury w tym miejscu, by w przypadku położenia nowej nawierzchni pamiętać o odtworzeniu pasów.
Natomiast od połowy do skrzyżowania z Lodową jest wystarczająco dobra nawierzchnia. Dalej na północ mogą być już tylko sierżanty ze względu na szerokość jezdni. Wzdłuż TESCO aż do Piłsudskiego proponujemy poprowadzić sierżanty wschodnią stroną, a po zachodniej pokierować ruch rowerowy przez przejazd kolejowy, a dalej sierżantami przez Sobolową, jak i od Piłsudskiego przez Sobolową do Wiejskiej.
Na spotkaniu ustalono, że pożądane byłoby zmniejszenie liczby pasów przy tesco do 3 i wyznaczenie pasów rowerowych Ze względu na duży ruch z osiedla sprawdzone będzie jeszcze czy 1 pas w stronę Piłsudskiego będzie w stanie przenieść ruch. Jeżeli nie będzie to możliwe to pozostawienie sierżantów do wiaduktów. Najbardziej
prawdopodobne jest jednak wyznaczenia pasów, które pojawiąc się wzdłuż TESCO będą jedynie poprzerywane na wysokości przystanków. Dodatkowo ustalono, że pasy pojawią się na wiadukcie i ślimakach nad Piłsudskiego, z ewentualnym zwężeniem wynikającym z przepisów dotyczących szerokości łuków tam gdzie skręca autobus. Ślimak na północnej stronie bez uwag.


 

 brakuje pasów od Przybyszewskiego do Milionowej, za tesco miała być likwidacja 1 pasa ruchu nie uwzględniona w projekcie, brakuje również pasów na samym wiadukcie, koniecznie dodanie azyli przy zjeździe z Piłsudskiego
 Niższa od rozwidlenia do Broniewskiego - pasy po obu stronach – Należy przy okazji wprowadzania pasów uporządkować parkowanie. Powyłączać pasy/zmniejszyć ilość wlotów.w ustaleniach miały być pasy na odcinku od ronda do rozwidlenia, razem z uporządkowaniem parkowania i zmniejszeniem liczby pasów, brak tego w projekcie
 Broniewskiego

od Rydza-Śmigłego do Tatrzańskiej – pasy/sierżanty po obu stronach – nie ma możliwości byzmiesić tam pasy, na całej długości będą sierżanty + wprowadzenie w istniejące rowerowe „wąsy” w postaci azylu/powierzchni wyłączonej by rowerzyści zjeżdżający z DDR na Rydza mogli się bezpiecznie włączyć do ruchu.


 

brak pasów na skrzyżowaniu z Tatrzańską
 Felińskiego/Tatrzańska

od Kadłubka do Zapolskiej – pasy/sierżanty po obu stronach) – można przeprowadzić pasywzdłuż pierwszeństwa przez Tatrzańska aż do Kruczkowskiego, od Kruczkowskiego do Kadłubka sierżanty. Ważne jest utrzymanie ciągłości pasa wzdłuż zatoki. Działa to bezwypadkowo np. w Gdańsku, , jest wpisane do wytycznych rowerowych, oraz jest akceptowane przez tamtejsze organy policji i radę bezpieczeństwa. Takie rozwiązania są już z sukcesem stosowane w Poznaniu, Warszawie czy Wrocławiu.


 

brak pasów od Kruczkowskiego do Tatrzańskiej
 Felińskiegood Kadłubka do Gojawiczyńskiej – pasy/sierżanty – Gojawiczyńskiej – Felińskiego 17 – pasy, Felińskiego 17 – Kadłubka - sierżanty.brak pasów na rozwidleniu Felińskiego przed skrzyżowaniem z Gojawiczyńskiej
 Kilińskiego

od Śląskiej do ronda Insurekcji Kościuszkowskiej – pasy po obu stronach – między Odyńca a Śląską jest wystarczająca szerokość. Autobus planowany jest tylko w jednym kierunku.


 

brak ciągłości pasów przez skrzyżowania, brak pasów od Karpiej do Sląskiej (jedyne planowane przerwanie miało być na przystanej autobusowy) 
 Wydawnicza

od Piłsudskiego do odgałęzienia centrum handlowego – pasy/sierżanty po obu stronach – Jezdnia ma 12 m, mieszczą się autobusy, pasy i parkowanie po jednej stronie. Przy prowadzeniu parkowania na chodniku nie trzeba będzie likwidować niewyznaczonych miejsc postojowych. Od Wydawniczej 10 na północ jest szerokość ~8,6m ,co daje możliwość zawężonych pasów po obu stronach lub pasa tylko z jednej strony lub parkowania i sierżantów. Sugerujemy zawężone pasy.


 

zgodnie z ustaleniami pasy miały być po obu stronach, parkowanie na chodniku, na najwęższym fragmencie jezdni miały być wąskie pasy po obu stronach, brak jest pasów w ogóle na północnym odcinku i na fragmencie ulicy do Castoramy
 Zgierska

od Limanowskiego do Zgierskiej 53 – pasy/sierżanty po obu stronach) – tylko sierżanty plus umożliwienie znakami wyjazdu z północy na południe z rynku, przeprowadzenie wyznaczonymi sierżantami nie uzyskała akceptacji, dodatkowo wymalowanie wprowadzającego, krótkiego kontrapasa. Wprowadzenie pasów z Zgierskiej zmusiłoby do ruchu aut zawsze po torowisku, czego unikamy. Tam będą sierżanty. BIM zaakceptował powyższe rozwiązanie.


 

brakuje fragmentu kontrapasa wyprowadzającego z parkingu
 Zielonaod zjazdu z ddr do Strzelców Kaniowskich – pas po południowej stronie – należy rozważyć plany MPK, i być może usunąć jeden pas, ponieważ za Strzelców Kaniowskich i tak jest już tylko jeden pas, pomiędzy Żeligowskiego a Strzelców należy za przystankiem wyznaczyć pasem postojowym postój taksówek, a obok wytyczyć pas rowerowy. Jednocześnie należałoby uporządkować stan po północnej stronie, gdzie samochody parkują na pasie ruchu, oraz stworzyć śluzę dla rowerzystów skręcających w lewo, która jednocześnie sugerowałaby ciągłość infrastruktury rowerowej w postaci drogi rowerowej wzdłuż ulicy Zielonej, na zachód od Żeligowskiego, po południowej stronie. Przy okazji należy dokonać korekty pasów dla aut które po remoncie przystanku kierują na barierkę.
brakuje zjazdu z DDR na południową jezdnię Zielonej przed Żeligowskiego i pasa do skrzyżowania, brak ciągłości pasa na wysokości zatoki autobusowej, pas powinien kończyć się za skrzyżowaniem ze Strzelców
 Żeligowskiegood Struga do 6 Sierpnia – pasy po obu stronach – brak uwag. Jednocześnie też należy wyprostować sprawę na skrzyżowaniu Żeligowskiego przy Struga, przeprowadzić korektę w istniejących pasach, prowadząc je przez skrzyżowanie, zgodnie z pierwszeństwem. BIM potwierdza słuszność, ze względu na małe natężenie. Należy mieć na uwadze, że powstanie tutaj linia autobusowa i trzeba będzie pamiętać o poprzerywaniu pasów na wysokości przyszłych przystanków.
pas powinien się zaczynać i kończyć już przy skrzyżowaniu z 6 sierpnia
 Ciąg ulic Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowaod Augustów do Olechowskiej – pasy po obu stronach – szczególną uwagę należy zwrócić na łuki przy cmentarzu – Zakładowa/Książąt Polskich. Najprawdopodobniej nie ma możliwości przeprowadzenia pasów na łuku, należy dokładnie zanalizować geometrię drogi. Dobrze jest doprowadzić sierżanty od ulicy Olechowskiej do Hetmańskiej (na tym odcinku jest za mało miejsca na pasy) bez uwag

 

xx