Kiedy w 2016 roku poparliście nasz wniosek w budżecie obywatelskim, nie podejrzewaliśmy że realizacja tego potrwa aż tak długo. Ale kolejne miejsce zostało wykonane - jest pas ruchu dla rowerów, śluza oraz nowe przejście dla pieszych

W 2016 roku w BO poparliście nasz wniosek. Nie zapomnieliśmy o Waszym poparciu i przez kolejne lata upominaliśmy się o doprowadzenie do realizacji projektu. I oto kolejna ulica przeszła metamorfozę. Niewielki fragment ul. Żeromskiego pomiędzy ul. 6 Sierpnia a Zieloną. Tuż obok Zielonego rynku na placu Barlickiego. 

Co tutaj jest nowego? 
Przede wszystkim uporządkowano to miejscu. Wyznaczono jasne pasy ruchu dla samochodów, domalowano pas ruchu dla rowerów dzięki czemu zyskał on ciągłość na tej ulicy. Znalazło się też miejsce na przejście dla pieszych ułatwiające przemieszczanie się pomiędzy przystankiem autobusowym a targowiskiem. Jest też śluza dla rowerów! 

sluzaZeromskiego2

Jest to pierwsza w Łodzi śluza dla rowerów według nowego wzoru. Pas dojazdowy a sama śluza ma namalowane symbole rowerów wraz ze strzałkami kierunkowymi - aby nie było wątpliwości w którym miejscu należy ustawić się rowerem w zależności od kierunku dalszej jazdy. 
sluzaZeromskiego

Wspomniane nowe przejście dla pieszych będzie jeszcze uzupełnione o pylony, które w klarowny sposób dadzą znać kierującym - że to nie jest miejsce do wyprzedzania. 
przejscieZeromskiego

Dla porównania fotografie sprzed i po wprowadzeniu zmian
ZeromskiegoByloJEST