Historia al. 1 Maja ciągnie się do 2015 roku, po wielu staraniach w końcu częściowo zrealizowano projekt z budżetu obywatelskiego. Teraz wykonawca prac zniszczył część, bo ZIM dostarczył mu starą dokumentację projektową 

W 2015 roku w budżecie obywatelskim wygrał projekt na wykonanie kontrapasa na al. 1 Maja. Na całej długości pomiędzy skrzyżowaniami od Wólczańskiej do Zielonej. Chcąc pomóc we wdrożeniu nawet przygotowaliśmy własnym sumptem projekt organizacji ruchu, który przekazaliśmy nieodpłatnie do Zarządu Dróg i Transportu. Ten jednak, bardzo długo ociągał się z realizacją. Tak długo, że w międzyczasie, inna jednostka miejska - Zarząd Inwestycji Miejskich, rozpoczął planowanie modernizacji pewnych odcinków al. 1 Maja. Najpierw od Wólczańskiej do Gdańskiej, a następnie od Gdańskiej do Żeromskiego.  1 Maja legenda

Równolegle trwały jednak prace projektowe, których efektem było wymalowanie w lipcu 2018 roku kontrapasa pomiędzy skrzyżowaniem z Żeromskiego a Zieloną. Wówczas też ZDiT podjął decyzję, aby fragment pomiędzy Gdańską z Żeromskiego pozostawić bez zmian, z uwagi na stan zaawansowania projektu modernizacji przecznicy. Co widać na poniższym projekcie 
1Maja Gdanska Lipowa

Kiedy w sierpniu 2019 na konferencji prasowej ZIM ogłosił, że rozpoczyna prace nad modernizacją tego odcinka, dopytywaliśmy się o kontraruch na tym fragmencie i byliśmy zapewniani że nie zapomniano. Być może tak będzie. Być może, bo nadal nie ujawniono docelowej organizacji ruchu. 

Prace cały czas trwają a ich efekt jest już widoczny. 

Jednak stało się też coś dziwnego. Gdyż na nieobjętym pracami fragmencie pomiędzy Żeromskiego a Lipową, w piątek 27 marca 2020 wytarto wszystkie znaki poziome a na dotychczasowym kontrapasie usypano górę piachu 
1 Maja Lipowa piach

Zwykle przy tymczasowej zmianie organizacji ruchu stosuje się przekreślenia żółtym kolorem. Jednak tutaj dokładnie wytarto wszystko co zostało namalowane niespełna dwa lata temu. Pozostawiając jednak znaki pionowe 
1 Maja znaki pionowe

W związku z tym przesłaliśmy pismo do Zarządu Inwestycji Miejskich (zlecającego wykonanie prac) z prośbą o wyjaśnienia dlaczego zniszczeniu uległy pasy wymalowane w ramach budżetu obywatelskiego, które miały być kontynuacją modernizowanego odcinka. Odpowiedź nadeszła bardzo szybko i okazało się, że ZIM wykonawcy dostarczył stare - nieaktualne organizacje ruchu dla tego odcinka. 
1 Maja Lipowa Gdanska

Czyli odtworzenie stano jaki istniał w tym miejscu do lipca 2018. Skąd taka pomyłka? ZIM zlecił wykonanie takiego projektu i otrzymał go w grudniu 2016 roku. Jego wykonanie miało nastąpić w II kwartale 2017 (czyli już wówczas powinien być wykonany projekt z BO, ale nadal nie był wykonany). 
Kiedy zatem w 2019 roku rozstrzygnięto przetarg na modernizację odcinka pomiędzy Żeromskiego a Gdańską, podłożono wykonawcy stare-nieaktualne już opracowania stałej organizacji ruchu. 
Tylko gdzie w tym wszystkim był jakiś nadzór, Biuro Inżyniera Ruchu i jego pracownicy? Czy naprawdę jedna jednostka (ZIM) może niszczyć to co wykona druga (ZDiT) bez nadzoru trzeciej (BIM)? 

Czekamy na komentarz wicedyrektor ZIM Katarzyny Mikołajec i przekazanie informacji o naprawieniu zniszczeń! 

21 maja 2020
Kontrapas został odmalowany.

{hb}