We wrześniu 2015 roku wybierać będziemy projekty, które do realizacji trafią w 2016 roku. Jakie rowerowe projekty można wybrać?

Głosować może każdy mieszkaniec Łodzi, który w dniu głosowania ukończył 16 rok życia. Każdy do dyspozycji ma 10 głosów Głosowanie będzie trwało od 19 do 27 września 2015. 

We wrześniu 2015 głosujemy na projekty do realizacji w 2016

Każdy z głosujących dysponuje aż 10 głosami, z których do 5 z puli ogólnołódzkiej oznaczonej literą L i numerem porządkowym, oraz 5 z puli dzielnicowej oznaczone odpowiednio do dzielnicy (B-Bałuty, G-Górna, P-Polesie, Ś-Śródmieście, W-Widzew). Pamiętaj, że każdy z projektów może poprzeć tylko raz, nie musisz też wykorzystywać wszystkich przysługujących ci głosów.
To mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, które zgłoszone projekty zostaną zrealizowane w 2016 roku. Wśród kilkuset wniosków, są także takie, które mogą poprawić los rowerzystów w Łodzi. Jednak często rower jest tylko elementem składowym większych projektów - a stojak rowerowy jest tylko uzupełnieniem, bądź głosowanie jest tylko na pierwszy etap inwestycji, a sprawy rowerowe są przewidziane w dalszej nieokreślonej przyszłości. Dlatego zdecydowaliśmy się zestawić dla Was tylko te wnioski, które stricte dotyczą inwestycji rowerowych.
Na co "rowerowego" można zagłosować
Każdy z nas głosować może na maksymalnie 5 wniosków z puli ogólnomiejskiej - na te zagłosować może każdy. Na maksymalnie 5 wniosków z danej dzielnicy, mogą zagłosować tylko ci z mieszkańców, którzy zadeklarują w tej konkretnej dzielnicy. Pamiętajcie, swój głos można będzie oddać od 19 września do 27 września 2015 (do godziny 23:59:59) Inaczej niż w poprzedniej edycji, trzeba będzie potwierdzić swój głos SMS, innaczej też będzie wyglądać karta do głosowania. Tym razem, zamiast wybierać z obszernej listy projektów, będziesz musiał znać numery identyfikacyjne (ID) zadań, które Cię interesują. Numery te trzeba będzie wpisać w odpowiednim miejscu na kartach do głosowania.

 

Zagłosuj na projekt L0002 i zmień oblicze ulic na lepsze miejsce dla osób poruszających się rowerami

"L0002 MIEJSCE ROWERU JEST NA JEZDNI – PASY ROWEROWE"
Zadanie polega na wyznaczeniu – na 35 km łódzkich ulic – nowej, bezpiecznej, szybkiej do wprowadzenia i taniej infrastruktury dla rowerzystów.

Zagłosuj na nasz projektProjekt - L0002 - "Miejsce roweru jest na jezdni – pasy rowerowe" to:

- W sumie 35 km łódzkich ulic! W tym 28,5 km pasów ruchu dla rowerów.
- Bez zmniejszania liczby pasów ruchu!
- Bez likwidowania miejsc parkingowych! A nawet dodatkowe miejsca dla kierowców.
- Poprawienie bezpieczeństwa!

PAS ROWEROWY
Jego wyznaczenie dopuszcza się przy prawej krawędzi jezdni na drogach klasy G i niższych. Powinien on mieć szerokość nie mniejszą niż 1,5 m.

"SIERŻANT ROWEROWY"
Znak P-27 „kierunek i tor ruchu roweru” można stosować na jezdni, z wyjątkiem: pasa ruchu dla rowerów, śluzy dla rowerów, przejazdu dla rowerzystów. Znak P-27 umieszcza się na wylocie ze skrzyżowania i powtarza nie rzadziej niż co 50 m.

L0002Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.karta analizy