Trwa nadrabianie zaległości w realizacji wygranych w budżecie obywatelskim projektów rowerowych. Nadszedł czas na pas ruchu dla rowerów pomiędzy Gdańską a Wólczańską 

W głosowaniu jakie odbyło się w 2015 roku mieszkańcy poparli nasz projekt wymalowania 35 km pasów ruchu dla rowerów. Jednym z nich jest właśnie odcinek ul. Andrzeja Struga (przedłużenie Skłodowskiej-Curie) pomiędzy ul. Gdańską a ul. Wólczańską.  

Sklodowskiej Curie pas

Pas pojawił się pomiędzy dwoma dotychczasowymi pasami kierującymi prosto w stronę al. Kościuszki, a pasem do prawoskrętu w Wólczańską, po którym poruszać się też mogą autobusy. 

Na zakończeniu pasa wymalowano także śluzę dla rowerów, która ma ułatwić kontynuację jazdy prosto. Ze względu na szerokość jezdni za skrzyżowaniem, Biuro Inżyniera Miasta nie zgodziło się na kontynuację pasa ruchu dalej aż do skrzyżowania z al. Kościuszki. Stąd śluza pozwalająca podczas oczekiwania na zmianę świateł, na ustawienie się rowerem na pasie do jazdy prosto (o czym informują znaki poziome ze strzałką). 

Sklodowskiej Curie sluza

Pomimo wprowadzonego ruchu dwukierunkowego na Wólczańskiej, nie zezwolono na skręt w lewo (na północ) stąd śluza dla rowerów nie jest pociągnięta do lewej krawędzi jezdni. 

{hb}