Są już wyniki tegorocznego głosowania do budżetu obywatelskiego. Z wielu projektów łodzianie wybrali... także rowerowe. Jednak wszystkim dziękujemy za tysiące głosów 

Projektów, na które można było oddać swój głos było ponad siedemset, ale mimo to wiele trafiło na projekty rowerowe. Niektórym udało się wygrać i będą realizowane. Wszystkim serdecznie dziękujemy - to jest także dla nas podpowiedź, o które rozwiązania należy bardziej zabiegać. 

Projekty OGÓLNOMIEJSKIE

Lp.

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

1

L0001 Ulice przyjazne rowerom.

55 400,00

7429 - realizacja

2

L0002 Miejsce roweru jest na jezdni.

802 500,00

6459

3

L0012 Oznaczenie przejazdów rowerowych w mieście kolorem czerwonym dla zwiększenia

220 000,00

4380

4

L0083 Droga rowerowa wzdłuż ul. Waltera-Janke i Bandurskiego - od ul. Pienistej do ul. Krzemienieckiej.

2 250 000,00

2015

5

L0103 Wytyczenie ścieżki rowerowej śladem dawnej żelaznej drogi Scheiblera (koci szlak na Księżym Młynie); Przędzalniana-Śmigłego-Rydza.

1 000 000,00

1765

6

L0147 Budowa ścieżki rowerowej i chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Wycieczkowej (od końca istniejącej ścieżki rowerowej i chodnika) i ul. Okólnej do ul. Serwituty.

3 600 000,00

1463

7

L0112 Budowa twardej ścieżki rowerowej w Łagiewnikach.

3 000 000,00

1374

8

L0120 Szkoła na dwa koła.

705 000,00

1171

9

L0084 Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulic Pienistej, Gen. Maczka oraz Fr. Plocka wraz z remontem chodników wzdłuż Obywatelskiej, Pienistej, Gen. Maczka i Fr. Plocka.

6 000 000,00

1147

10

L0104 Zadaszone bezpieczne stojaki rowerowe w łódzkich gimnazjach.

700 000,00

1004

11

L0116 1 auto to 10 rowerów - systemy parkingów rowerowych.

110 500,00

886

12

L0132 Samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

80 000,00

883

13

L0157 Poprawa jakości dróg rowerowych na terenie miasta.

62 500,00

770

14

L0106 Parking rowerowy przy Zajezdni Brus.

2 000,00

184 - realizacja

BAŁUTY

Lp.

Nazwa projektu

Kwota

Liczba głosów

1

B0157 Budowa szkolnego boiska oraz parkingu rowerowego przy PG nr 18.

907 000,00

418

2

B0204 Przejazd rowerowy łączący Park im. Szarych Szeregów z Basenem Promienistych.

32 689,31

319

3

B0162 Budowa wiaty rowerowej przy SP nr 116

38 000,00

221

GÓRNA

Lp.

Nazwa projektu

Koszt

Liczba głosów

1

G0070 Bezpiecznie rowerem na Rudzką Górę i do Lasu Rudzkiego.

666 200,00

1815

2

G0063 Rower miejski - kierunek południe.

700 000,00

1686

3

G0026 Podniesienie bezpieczeństwa przed szkołami i przedszkolami na Chojnach – stojaki rowerowe.

5 700,00

251

POLESIE 

Lp.

Nazwa projektu

Kwota

Liczba głosów

1

P0095 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż północnej nitki ul. Maratońskiej ( między ul. Popiełuszki a ul. Armii Krajowej).

1 987 000,00

1421

2

P0011 "Pora na …rowery" - utworzenie wiaty rowerowej przy SP Nr 91 im. L. Teligi.

13 500,00

1154

3

P0094 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Popiełuszki (od strony zachodniej).

1 208 000,00

1125

4

P0079 Bezpieczna Rowerowa Szkoła- realizacja zajęć pozalekcyjnych wychowania komunikacyjnego w PG nr 24 im. gen. Józefa Wybickiego.

69 000,00

786

5

P0008 Szkolny parking rowerowy przy I LO im. M. Kopernika.

23 000,00

687

ŚRÓDMIEŚCIE

Lp.

Nazwa projektu

Kwota

Liczba głosów

1

S0001 Parking rowerowy na Lumumbowie

80 000,00

238

WIDZEW 

Lp.

Nazwa projektu

Kwota

Liczba głosów

1

W0003 Rowerem na Olechów i Janów.

300 000,00

2851

2

W0075 Budowa przejazdu rowerowego na skrzyżowaniu Przybyszewskiego / Piwnika ,,Ponurego".

4 500,00

347 - realizacja

3

W0102 Modernizacja ścieżki rowerowej i spacerowej oraz wykonanie nasadzeń wzdłuż ul. Hetmańskiej.

907 550,00

1236