We wrześniu 2014 roku wybierać będziemy projekty, które do realizacji trafią w 2015 roku. Jakie rowerowe projekty można wybrać? 

Głosować może każdy mieszkaniec Łodzi, który w dniu głosowania ukończył 16 rok życia. Każdy do dyspozycji ma 10 głosów  Głosowanie będzie trwało od 20 do 28 września 2014. 

 

Każdy z głosujących dysponuje aż 10 głosami, z których do 5 z puli ogólnołódzkiej oznaczonej literą L i numerem porządkowym, oraz 5 z puli dzielnicowej oznaczone odpowiednio do dzielnicy (B-Bałuty, G-Górna, P-Polesie, Ś-Śródmieście, W-Widzew). Pamiętaj, że każdy z projektów może poprzeć tylko raz, nie musisz też wykorzystywać wszystkich przysługujących ci głosów.
To mieszkańcy w głosowaniu zdecydują, które zgłoszone projekty zostaną zrealizowane w 2015 roku. Wśród kilkuset wniosków, są także takie, które mogą poprawić los rowerzystów w Łodzi. We wszystkich wnioskach, słowo "rower" pada aż 58 razy. Jednak często rower jest tylko elementem składowym większych projektów - a stojak rowerowy jest tylko uzupełnieniem, bądź głosowanie jest tylko na pierwszy etap inwestycji, a sprawy rowerowe są przewidziane w dalszej nieokreślonej przyszłości. Dlatego zdecydowaliśmy się zestawić dla Was tylko te wnioski, które stricte dotyczą inwestycji rowerowych.

Na co "rowerowego" można zagłosować
Każdy z nas głosować może na maksymalnie 5 wniosków z puli ogólnomiejskiej - na te zagłosować może każdy. Na maksymalnie 5 wniosków z danej dzielnicy, mogą zagłosować tylko ci z mieszkańców, którzy zadeklarują w tej konkretnej dzielnicy. Pamiętajcie, swój głos można będzie oddać od 20 września do 28 września 2014 (do godziny 23:59:59) Inaczej niż w poprzedniej edycji będzie wyglądać karta do głosowania. Tym razem, zamiast wybierać z obszernej listy projektów, będziesz musiał znać numery identyfikacyjne (ID) zadań, które Cię interesują. Numery te trzeba będzie wpisać w odpowiednim miejscu na kartach do głosowania.

NASZE REKOMENDACJE 

L0001 
Celem tego projektu złożonego do budżetu obywatelskiego, jest umożliwienie na 29 ulicach w Łodzi jazdy rowerom w obu kierunkach. Jest to normalną praktyką w innych miastach, w Łodzi jeszcze nie

L0002 
Projekt ten nazywa się "miejsce roweru jest na jezdni" i zakłada wymalowanie na ulicach Łodzi aż 38 km pasów ruchu dla rowerów

L0116 
Do budżetu obywatelskiego zgłoszony został projekt ustawienia w Łodzi nietuzinkowych parkingów rowerowych. Pod hasłem "1 auto = 10 rowerów" kryje się niezwykła instalacja

L0120
Projekt ten zakłada utworzenie w 25 łódzkich szkołach zadaszonych parkingów na rowery, o pojemności od 20 do 60 rowerów każdy. Dodatkowo powstanie model parkingu do powielania w innych szkołach