Każdy by chciał, aby drogi dla rowerów powstawały szybko. Niestety, jest to proces długotrwały, podlegający licznym procedurom, przepisom i możliwościom finansowym. Aby to choć trochę przybliżyć stworzyliśmy taką inforgrafię

Autorem infografiki jest Grzesiek Sikora z Piktografiki.com