Urządzenia do obsługi ruchu rowerowego i ich usytuowanie - fragment "Wytycznych do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w Łodzi" czyli prawa miejscowego obowiązującego na terenie Miasta Łodzi od 25 czerwca 2009 roku

I Parkingi dla rowerów - planowanie

1 Parkingi powinny być lokalizowane w miejscach łatwo dostępnych, dobrze widocznych i oświetlonych z uwzględnieniem:

 • optymalnego powiązania z istniejącym układem dróg rowerowych,
 • powiązania z przystankiem transportu zbiorowego (przesiadki na autobus/tramwaj/metro/kolej),
 • możliwości zapewnienia dogodnego dojścia do celu podróży,
 • możliwości zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca przeznaczonego na parkowanie rowerów,
 • możliwości zapewnienia bezpiecznego użytkowania (bezpieczeństwa osobistego i bezpiecznego pozostawienia roweru).

W szczególności parkingi dla rowerów powinny być lokalizowane w pobliżu budynków użyteczności publicznej (szkoły, uczelnie, urzędy, kina, teatry, muzea), miejsc pracy (biura, tereny przemysłowe), stacji metra, stacji i przystanków kolei podmiejskiej, pętli i ważniejszych przystanków tramwajowych i autobusowych oraz w węzłach przesiadkowych szczególnie w dzielnicach peryferyjnych dzielnicach.

2 W obszarze Śródmieścia, jako minimum zaleca się przyjmowanie wskaźnika 1 miejsce parkingowe dla roweru na 15 miejsc parkingowych dla samochodów.

3 Poza Śródmieściem, jako minimum zaleca się przyjmowanie wskaźnika 1 miejsce parkingowe na 30 miejsc parkingowych dla samochodów.

4 Zaleca się, aby parkingi rowerowe były lokalizowane w taki sposób, aby odległość pokonywana pieszo od parkingu do celu podróży była jak najmniejsza. W przypadku budynków użyteczności publicznej stojaki na rowery powinny być lokalizowane jak najbliżej wejścia do obiektu.

II Parkingi dla rowerów – zasady urządzenia

1 Przy usytuowaniu parkingu dla rowerów w pobliżu jezdni i w sąsiedztwie miejsc postojowych dla samochodów, zaleca się, aby stojaki dla rowerów były ustawiane pod kątem ok. 45 stopni w stosunku do osi jezdni, tak aby rower (o długości 2,0m) nie wystawał poza obrys miejsc postojowych dla samochodów. Dodatkowo zaleca się osłanianie parkingu dla rowerów (z przodu i z tyłu) masywnymi elementami małej architektury w celu zabezpieczenia rowerów przed niewłaściwymi manewrami samochodów (np. w trakcie cofania).

Stojaki rowerowe powinny być ustawiane w taki sposób, aby dostęp do rowerów był wygodny i bezpieczny. Stojaki nie powinny być umieszczane zbyt blisko krawędzi jezdni, lica ścian budynków, ciągów pieszych czy też dróg rowerowych. Przestrzeń wokół stojaka powinna być poszerzona o drogę dostępu

2 Zaleca się przyjmowanie następujących odstępów pomiędzy stojakami w zależności od sposobu parkowania:

 • przy parkowaniu równoległym odstęp równy 180cm,
 • przy parkowaniu prostopadłym odstęp równy 120cm,
 • przy parkowaniu pod kątem 450 odstęp równy 170cm.

Rys. 24 Wymiary miejsca parkingowego dla dwóch rowerów

Rys. 25 Schemat równoległego usytuowania miejsc do parkowania rowerów

Rys. 26 Schemat prostopadłego usytuowania miejsc do parkowania rowerów

Rys. 27 Schemat skośnego usytuowania miejsc do parkowania rowerów.

Stosując powyższe kryteria usytuowania stojaków dla rowerów, powierzchnia niezbędna do zaparkowania 10 rowerów w zależności od rodzaju parkowania wynosi:

 • 9 x 1,2m (10,8 m2) przy parkowaniu równoległym,
 • 6 x 1,8m ( 10,8 m2) przy parkowaniu prostopadłym,
 • 6,8 x 2m (13,6 m2) przy parkowaniu skośnym.

3 Wielkość parkingu dla rowerów powinna być dostosowana do charakteru obiektu, przy którym parking jest zlokalizowany. Systematykę parkingów i zalecenia lokalizacji przedstawiono  w tabeli 8.

Tabl.6. Rodzaje i lokalizacje parkingów dla rowerów.

 • Typ parkingu: Mini
  Liczba stojaków / (liczba miejsc parkingowych): 1-2/(2-4)
  Zalecana lokalizacja: Przystanki autobusowe i tramwajowe w peryferyjnych dzielnicach), punkty drobnych usług.
  Dodatkowe wyposażenie: brak
 • Typ parkingu: Mały 
  Liczba stojaków / (liczba miejsc parkingowych): 3-10/(6-20)
  Zalecana lokalizacja: Budynki użyteczności publicznej (urzędy, kina, muzea, biblioteki), punkty usługowe, supermarkety.
  Dodatkowe wyposażenie: brak

 • Typ parkingu: Średni
  Liczba stojaków / (liczba miejsc parkingowych): 11-50/(22-100)
  Zalecana lokalizacja: Szkoły, uczelnie, kościoły, hipermarkety, stacje metra.
  Dodatkowe wyposażenie: kompresor, pompka

 • Typ parkingu: Duży
  Liczba stojaków / (liczba miejsc parkingowych): <100/(<40)
  Zalecana lokalizacja: Dworce kolejowe, stadiony, duże obiekty sportowe…
  Dodatkowe wyposażenie: kompresor, pompka, zestaw podstawowych narzędzi (klucze do rowerów), ewentualnie dostęp do bieżącej wody pitnej.

4 Zaleca się, aby w miarę możliwości stojaki rowerowe na parkingu rowerowym były zadaszone.

III Stojaki rowerowe

1  Zaleca się, aby kształt stojaków rowerowych był możliwie prosty.

2  Zaleca się, aby stojaki rowerowy były wykonywane z trwałych materiałów, odpornych na wpływ warunków atmosferycznych (w tym przed korozją).

3   Zaleca się, aby stojaki dla rowerów były trwale przymocowane do podłoża.

4  Wymaga się, aby stojaki dla rowerów, niezależnie od typu roweru, umożliwiały oparcie roweru oraz przypięcie do stojaka ramy i jednego koła roweru przy pomocy pojedynczego zapięcia typu U-lock (kłódką szeklową). Zaleca się także, aby jeden stojak dla rowerów umożliwiał przypięcie drugiego koła za pomocą drugiego zapięcia.

5  Zaleca się stosowanie stojaków w kształcie odwróconej litery "U". Taki typ stojaka umożliwia oparcie i przypięcie, co najmniej 2 rowerów niezależnie od rozmiaru ramy, szerokości opony czy też kształtu kierownicy. Standardowe wymiary tego typu stojaka to: długość ok. 1 m, wysokość 60-80 cm, średnica rury 5-9 cm (rys. 28).

Rys. 28 Schemat stojaka rowerowego w kształcie odwróconej litery „U”

6 Zaleca się, aby stojaki były lokalizowane w miejscach dobrze oświetlonych, ruchliwych                          i widocznych (np. rejony skrzyżowań ulic), zadaszonych a w miarę możliwości - także monitorowanych, na przykład z wykorzystaniem kamer telewizji przemysłowej.

IV Przechowalnie dla rowerów

1 W miejscach gdzie rowery są pozostawiane na dłuższy czas i w większej liczbie (stacje i przystanki kolejowe, stacje metra, szkoły, uczelnie miejsca pracy itp.) zaleca się organizowanie przechowalni rowerów w postaci zamykanych pomieszczeń z obsługą (przechowalnie ogólnodostępne), lub bez (np. w szkole czy miejscu pracy).

2 Zaleca się, aby dostęp do przechowalni był możliwy bez konieczności przenoszenia roweru po schodach, a sposób przyjmowania, przechowywania i wydawania rowerów umożliwiał jednoznaczną identyfikację właściciela i jego roweru.

3 Zaleca się, aby przechowalnie dla rowerów były wyposażone w kompresor lub pompkę, zestaw podstawowych narzędzi (klucze do rowerów) i ewentualnie dostęp do bieżącej wody pitnej.

V Prowadnice i pochylnie na schodach

1 Zaleca się, aby na schodach w miejscach publicznych, tam gdzie spodziewana jest obecność rowerzystów (w szczególności na stacjach kolejowych i stacjach metra) i nie ma wind umożliwiających przewożenie roweru, przy obu krawędziach schodów były umieszczane metalowe rynny o przekroju "U", umożliwiające transport roweru po schodach.

2 Rynny nie powinny być stosować tam, gdzie istnieją analogiczne rozwiązania dla wózków dziecięcych i/lub osób niepełnosprawnych.

3 Pochylnie powinny spełniać następujące wymogi:

 • odległość miedzy pochylnią a ścianą powinna wynosić co najmniej 0,20m (w celu zapobieżenia kolizji pedałów roweru ze ścianą);
 • przy korzystaniu z pochylni, kierownica roweru, sakwy czy pedały nie powinny dotykać poręczy schodów.
 • kąt nachylenia schodów nie powinien być większy, niż 25 stopni.

Kąt nachylenia ma bezpośredni wpływ na ilość energii, potrzebnej do pchania roweru pod górę (lub do przytrzymywania go przy schodzeniu) oraz częściowo decyduje, czy tarcza łańcucha roweru będzie ocierała o ziemię na szczycie schodów. Przy kącie nachylenia schodów większym, niż 25 proc., pochylnia powinna kończyć się "krzywą przejściową", aby uniknąć tego problemu.