Wielu rowerzystów i pieszych z pewnością dostrzegło wymalowane żółte znaki na drogach i chodnikach. Czym one są? Wyjaśniamy

Od ponad miesiąca na chodnikach i drogach w Łodzi można obserwować żółte znaczki mające po kilkadziesiąt cm długości. Dostaliśmy w tej sprawie wiele pytań, czy jest to jakiś nowy znak drogowy, albo coś czym rowerzyści powinni się przejmować. 

W tej sprawie skontaktowaliśmy się z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji, z którym współpracujemy przy tworzeniu rowerowej mapy (kliknij). Okazuje się bowiem, że znaczki te powstają na tworzoną co dwa lata ortofotomapę - czyli wielką fotografię Łodzi z lotu samolotu. 

Ślad samolotu nad Łodzią z początku kwietnia 2017Ślad samolotu nad Łodzią z początku kwietnia 2017

Otóż te żółte znaczki (nie tylko na drogach rowerowych) to znaczniki do dokładnego skalibrowania nowej ortofotomapy. W tym roku mają właśnie kształt dwóch prostopadłych kresek i kropki. W poprzednich latach były inne. Znaczniki te są dokładnie pomierzone geodezyjnie i na nie będą 'naciągać' zdjęcia.

{hb}

Znaczniki do mapy w 2011Znaczniki do mapy w 2011 Znaczniki do mapy w 2015Znaczniki do mapy w 2015