Rowerowa Łódź i Wrocławska Inicjatywa Rowerowa zapraszają do udziału w bezpłatnym seminarium edukacyjnym on-line dla nauczycieli „Bezpieczeństwo ruchu drogowego i efektywne szkolenie rowerzystów w praktyce. Najlepsza praktyka w Polsce i w Europie".

Spotkanie odbywa się w ramach projektu "Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej". Seminarium (w formule on-line) skierowane jest do nauczycieli wychowania komunikacyjnego oraz do osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego: http://www.shorturl.at/cgmGJ

Seminarium jest poświęcone kwestii bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego oraz nowoczesnym i efektywnym metodom szkolenia przygotowującym do prowadzenia samodzielnej edukacji rowerzystów w praktyce.

 

Harmonogram spotkań:

Jeżeli nie odpowiada Państwu wyznaczony termin - istnieje możliwość wzięcia udziału w seminariach przeznaczonych dla innych miast, zgodnie z harmonogramem: (w godz. 16-19.00):

1.04 - Poznań

4.04 - Warszawa

5.04 - Lublin

8.04 - Białystok

 

RSinstruktorProgram spotkania:

  • Prezentacja projektu „Rowerowa Szkoła Edukacji Obywatelskiej”: cele, działania i oferta dla szkół

  • nowe wyzwania edukacyjne związane z rozwojem ruchu rowerowego,

  • podstawy bezpieczeństwa rowerzysty i niechronionych uczestników ruchu w świetle analizy danych na temat przyczyn wypadków drogowych,

  • przedstawienie najlepszej praktyki w zakresie szkolenia praktycznego w warunkach realnego ruchu drogowego w Europie i w Polsce,

  • prezentacja bazy merytorycznej do wykorzystania przez nauczycieli w celu optymalizacji prowadzonej edukacji praktycznej w szkołach,

  • wskazanie przesłanek i proponowanych kierunków przyszłej reformy karty rowerowej.

 

Seminarium poprowadzą:

  • Cezary Grochowski – doświadczony edukator rowerowy, wrocławski działacz rowerowy, będący współautorem tzw. rowerowej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu Drogowym i rozporządzeń z nią powiązanych w latach 2011 -2015.

  • Oliver Schneider – prezes Francuskiej Federacji Cyklistów (FUB), lider i koordynator reformy francuskiego systemu szkolenia rowerzystów,

  • Michał Wolny – doświadczony edukator rowerowy, polski prekursor egzaminów na kartę rowerową zrealizowanych w formule holenderskiej tj. w warunkach ruchu drogowego.

 

Formularz zgłoszeniowy: http://www.shorturl.at/cgmGJ

Serdecznie zapraszamy!

top2022

Seminarium organizowane jest w ramach projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej (K1d/0681), który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

EOG