Dzięki corocznym pomiarom wiemy jaka jest suma długości infrastruktury rowerowej (drogi dla rowerów - pasy ruchu dla rowerów) w Łodzi. Tym razem pokusiliśmy się też o obliczenie tempa przyrostu nowej infrastruktury rowerowej w naszym mieście

Przypomnijmy, że 2020 jest dość szczególnym rokiem, w którym Łódź powinna osiągnąć założenia karty brukselskiej. 

Podpisana 7 stycznia 2011 roku przez prezydent Łodzi Hannę Zdanowską. Zapisy Karty zobowiązują jej sygnatariuszy do:
  • zwiększenia do 15% udziału komunikacji rowerowej w ruchu miejskim do 2020 r., (przez brak jakichkolwiek badań nie wiemy ilu mieszkańców wybierało rower w 2011, ani w żadnych kolejnym roku)
  • zmniejszenia o 50% ryzyka wypadków rowerowych do 2020 r., (urząd miasta nie prowadzi żadnych programów nakierowanych na zmniejszanie tego ryzyka, zaś przy braku prowadzenia badań ruchu i frekwencji, trudno ocenić czy podejmowane działania przynoszą oczekiwane rezultaty)
  • opracowania systemu parkingów rowerowych oraz polityki przeciwko kradzieży rowerów, (stojaki na rowery powstają niemrawo, zaś parkingów postawiono dosłownie kilka przy nielicznych i losowo wybranych szkołach w Łodzi)
  • zwiększenia wykorzystanie rowerów w dojazdach do szkoły i do pracy, (urząd nie prowadzi żadnych badań skuteczności swoich działań) 
  • działania na rzecz rozwoju turystyki rowerowej, (zerowe działania - nie ma właściwie oznaczonych szlaków turystycznych, nie są pozyskiwane środki unijne na łączenie z ościennymi gminami, nie ma nawet strony internetowej która byłaby skierowana na turystów rowerowych)
  • współpracy ze środowiskiem rowerowym, biznesem i instytucjami publicznymi w celu upowszechnienia ruchu rowerowego. (współpraca wypada blado - nie ma wzorem innych miast oficera rowerowego, nie są organizowane żadne ciała doradcze skupiające NGO, żadna akcja czy program współpracy z biznesem nie jest organizowana z inicjatywy urzędu)

 Jedyne policzalne wskaźniki, to te dotyczące budowy infrastruktury rowerowej. Dzięki naszej współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Geodezji mamy takie dane z dokładnością do centymetrów. 

Z naszych ustaleń wynika, że w 2020 rok Łódź wchodzi przekraczając po raz pierwszy magiczną liczbę 200 km infrastruktury rowerowej - dróg dla rowerów i wymalowanych pasów ruchu dla rowerów w jezdni. 

infrastruktura rowerowa 2012 2019
Z tych corocznych statystyk można odczytać także tempo przyrostu, a jest ono dość słabe. Zauważalny jest w ostatnich dwóch latach minimalny przyrost nie przekraczający pół procent! Co gorsze, szacowane środki na nową infrastrukturę pozostają bez zmian od 4 lat, a i tak urzędnicy byli w stanie wydać jedynie 66% zakładanej kwoty.

W 2020 roku budżet rowerowy, według uchwalonego budżetu miasta, ma wynieść 6,5 mln zł, ale wynika to jedynie z faktu, że w poprzednim roku z zaplanowanych 5 wydano jedynie 3,5 mln zł, zatem 1,5 mn "przeszło" na rok 2020.  Kwota ta stanowi raptem 0,13% budżetu miasta. 

{hb}