Dotarliśmy do wyliczeń ostatnich czterech lat, z których jasno wynika jakie kwoty są przeznaczane na rozwój infrastruktury rowerowej w Łodzi. Z tych funduszy budowane są drogi dla rowerów

Był taki okres w Łodzi, że co chwila odbywała się kolejna konferencja prasowa mówiąca o kolejnych inwestycjach rowerowych. Mniej biegli obserwatorzy mogli odnieść wrażenie, że w Łodzi niczego innego się nie buduje a jedynie kolejne drogi dla rowerów. I trzeba przyznać, że faktycznie co roku przybywa nowych dróg rowerowych, pasów itd. Wszystkie co roku podsumowujemy i publikujemy na początku każdego roku. Dzięki tym danym (kliknij aby zobaczyć) można prześledzić wzrost sumy kilometrów infrastruktury przeznaczonej dla mieszkańców poruszających się rowerami. 

Patrząc na wydatki trzeba też mieć na uwadze zmieniający się rynek pracy. Ceny poszły do góry, wykonawcy startujący w przetargach oczekują większych kwot. Zatem suma pieniędzy zagwarantowana 4 lata temu nie pozwala w tym roku na wybudowanie podobnej liczby kilometrów dróg. 

Nazwa2016 201720182019
 zaplanowanewykonaniezaplanowanewykonaniezaplanowanewykonaniezaplanowanewykonanie
do 1 września
Budowa układu dróg rowerowych na terenie miasta10,480
mln zł
10,011
mln zł
5,350
mln zł
5,072
mln zł
8,000
mln zł
4,804
mln zł
10,695
mln zł
2,735
mln zł
Rowery - droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej - budżet obywatelski1,300
mln zł
1,300
mln zł
      
Pasy rowerowe
na ul. Przybyszewskiego - budżet obywatelki
      120 000 zł0
RAZEM11,780
mln zł
11,311 mln zł5,350
mln zł
5,072
mln zł
8,000
mln zł
4,804
mln zł
10,815
mln zł
2,735
mln zł

Zatem w ciągu 4 lat Urząd Miasta Łodzi zaplanował kwotę 35 945 229 zł z czego do tej pory wydał 23 924 298,48 zł. Zatem 66,6% planowanej kwoty!

budzet 666 Rowerowa Łódź

{hb}