Czy wiesz że obecny plac Komuny Paryskiej jest silnie związany z historią łódzkiego sportu rowerowego? W miejscu obecnej stacji benzynowej i parkingu były obiekty kolarskie?

Za moment narodzin łódzkiego sportu uważa się 7 czerwca 1824 roku – datę założenia Łódzkiego Towarzystwa Strzeleckiego, zrzeszającego pochodzących z zachodu Europy sukienników. Była to organizacja elitarna, przyjmująca wyłącznie łódzkich Niemców. Podobnie ekskluzywny charakter miały towarzystwa bicyklowe (wpływał na to także koszt roweru oraz wysokie składki członkowskie). Historia łódzkiego kolarstwa sięga 1886 r. Wówczas założono Towarzystwo Cyklistów Łódzkich (Lodzer Cyklisten Verein). Jego założyciel, Robert Resiger latem 1886 r. skupił wokół siebie pierwszych posiadaczy welocypedów (rowerów) – głównie narodowości niemieckiej, którzy wynajęli plac przy kościele Podwyższenia św. Krzyża przy ul. Przejazd 3/5 (obecnie ul.Juliana Tuwima) i urządzili tam tor kolarski.
W latach późniejszych towarzystwo pozyskało bogatych mecenasów osobach przemysłowców łódzkich (m.in baron Juliusz Heinzel który stał na czele zarządu LCV w latacg 1892-1895 i w 1905 roku), którzy kupili dla towarzystwa na własność dzierżawiony dotąd plac przy ulicy Przejazd 3/5 (obecnie plac Komuny Paryskiej). Na placu tym, oprócz już czynnego toru kolarskiego, został wybudowany budynek klubowy, kręgielnie, a wewnątrz toru kolarskiego urządzono pierwszy w Łodzi kort do tenisa ziemnego, na którym w okresie zimowym organizowano ślizgawkę. 

LTC velodrom

Projekt budowy przez Cech Tkaczy drewnianego, parterowego magazynu z piwnicą, z murowaną ścianą od frontu na zimowy magazyn rowerów przy ulicy Przejazd w mieście Łodzi. Źródło: Archiwum Państwowe w Łodzi.

zimowy magazyn rowerow 2

O zatwierdzeniu projektu budowy przez Teodora Juliusza Heinzla jednopiętrowej przybudówki na powiększenie pomieszczenia Zgromadzenia Towarzystwa Cyklistów pod numerem 526a przy ulicy Przejazd w mieście Łodzi.

zimowy magazyn rowerow

Budynek został zrealizowany i w na początku 1896 roku prezentował się tak: 

Jednak do tych związków sportowych mogli należeć jedynie Niemcy i Rosjanie. Tak było zarówno z Towarzystwem Łódzkich Cyklistów (Lodzer Cyklisten Verein), Towarzystwem Cyklistów-Turystów (1895, oddział petersburskiego Touring Club) czy Stowarzyszeniem Sportowym Union (1897, oddział wszechrosyjskiego SS Union). To właśnie powstały 19 lutego 1889 roku Konsulat Łódzki Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, uznawany jest za pierwszą w Łodzi polską organizację sportową.

Co się stało z velodromem i budynkami LCV?
Jeszcze w trakcie II wojny budynek rozebrano. Po wojnie z placu zrobiono parking a w miejscu budynku Towarzystwa Cywklistów postawiono... (link do filmu)

To miejsce obecnie wygląda zupełnie inaczej. 
plac Komuny Paryskiej

{hb}