Już pod koniec 2013 roku Zarząd Dróg i Transportu zatwierdził organizację ruchu dla ul. 6 Sierpnia. Dzięki temu ulica miała połączyć rowerowo Stare Polesie z ul. Piotrkowską. Z perspektywy czasu widać jak wielkim błędem był brak realizacji 

 W 2013 roku ZDiT zlecił wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ulicy. Po zmianach miała się ona stać bezpieczniejsza dla rowerzystów i być dogodnym połączeniem Starego Polesia z główną ulicą miasta. Z niewyjaśnionych przyczyn projekt nigdy nie doczekał się realizacji. A trwający remont tylko potwierdza, że nie pomyślano o bezpiecznej drodze po której mieszkańcy mogliby dostać się do Piotrkowskiej. 

6SierpniaGdanska1

6SierpniaGdanska2

6SierpniaLegenda

Całe opracowanie zaczyna się od skrzyżowania z ul. Żeligowskiego, gdzie swego czasu zbudowano drogę dla rowerów, która miała się łączyć właśnie z ul. 6 Sierpnia. I tutaj można spodziewać się największego niebezpieczeństwa jeśli sprawdzą się sygnały, że cała ta ulica ma być dwukierunkowa dla wszystkich pojazdów. 

6Sierpnia16Sierpnia26Sierpnia36Sierpnia46Sierpnia5

6Sierpnia6

6Sierpnia7

6Sierpnia8

6Sierpnia9

6Sierpnia10

Projekt ten, nie jest pozbawiony wad i na stosownym etapie przekazywaliśmy swoje uwagi (które ponoć zostały uwzględnione). Finalnej dokumentacji projektowej nigdy nie dane nam było zobaczyć. To nie jedyny projekt kiedyś zamówiony przez Urząd Miasta Łodzi, który po opłaceniu wylądował na półkach urzędowych. 

{hb}