Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu utworzenia pieszo-rowerowego szlaku doliną rzeki Sokołówki łączącego park nad Sokołówką, park im. Mickiewicza i Staw Wasiaka. Oba etapy konsultacji wzbudziły duże zainteresowanie łodzian, którzy zgłosili do projektu wiele pomysłów

Sokołówka to jedyna rzeka, która nie została włączona przed laty w system miejskiej kanalizacji. Dzięki swojemu położeniu poza centrum, wije się głównie zielonymi terenami, od okolic Lasu Łagiewnickiego do zachodnich rogatek Łodzi. Aby wydobyć jej potencjał w dolinie rzeki planowane jest utworzenie szlaku pieszo-rowerowego ze ścieżkami edukacyjnymi i punktami obserwacji przyrody. Uzupełniając łącznikami trzy parki i zieleńce, planuje się stworzyć trasę do spacerowania pośród zieleni, wzdłuż rzeki i brzegami stawów. 

Szlak Sokolowki

- Za nami dwa etapy konsultacji projektu utworzenia szlaku doliny Sokołówki, które objęły w sumie osiem spotkań. Konsultacje wyjątkowe, ponieważ z uwagi na obecną sytuację zorganizowane przede wszystkim w sieci. Do tego raz spotkaliśmy się w terenie – mówi prezydent Hanna Zdanowska i dodaje: - Mieszkańcy przede wszystkim oczekują bezkolizyjnego połączenia parków, które umożliwi swobodne przejście i przejazd rowerem. Zaproponowali także dodatkowe nasadzenia, aby zmniejszyć hałas dobiegający z ulic Zgierskiej i Łagiewnickiej. Zależy im także, aby ingerencja w parki była jak najmniejsza, chcą zachowania leśnych części w niezmienionym kształcie oraz oczekują podniesienia jakości wody w stawach. 

Prace nad koncepcją szlaku doliną rzeki Sokołówki, z uwzględnieniem propozycji zgłoszonych przez łodzian podczas konsultacji społecznych, powinny zakończyć się w czerwcu. Wtedy projekt zostanie złożony do Urzędu Marszałkowskiego wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Całkowita wartość inwestycji to ok. 17 mln zł, w tym dofinansowanie 80%. – Spodziewamy się, że do końca roku Urząd Marszałkowski wyda pozytywną opinię. Na początku 2021 r. rozpoczniemy szczegółowe opracowywanie projektu, tak by w drugiej połowie 2021 r. przystąpić do jego realizacji. Koniec prac zaplanowany jest na 2023 r.

{źródło: EkoPortal}