Zarząd Inwestycji Miejskich przyzwyczaił nas, że potrzebnej infrastruktury rowerowej buduje coraz mniej i coraz częściej z licznymi wadami. Ale dawno nie było takiej sytuacji aby coś zostało nabyte i nie oddane do użytku mieszkańców. A tak stało się ze stojakami na rowery

Była końcówka 2016 roku, a ZIM ogłosi przetarg na kilkaset stojaków rowerowych i podpórki. Dwa lata później otrzymujemy z urzędu pismo opatrzone klauzulą "Informacje zawarte w tym e-mailu przeznaczone są wyłącznie do wiadomości wyżej wymienionego adresata." Z pisma wynika, że prawie połowa z zakupionych stojaków jest w magazynie. 

 Stojaki zmagazynowane

Pod koniec października 2018 roku zwróciliśmy się z pismem do pani prezydent Łodzi z pytaniem dotyczącym sprawy numer postępowania: ZIM-DZ.3321.27.2016. w ramach którego Zarząd Inwestycji Miejskich zamówił: 
  • Dostawę i montaż 380 stojaków klasycznych
  • Dostawę i montaż 230 stojaków retro
  • Dostawę i montaż 138 podpórek

Na pismo została wystosowana następująca odpowiedź, z której wynika, że prawie połowa z zamówionych stojaków, jest składowana w jakim magazynie na terenie dworca Łódź Fabryczna. 
ZIM odpowiedz 29 XII 2018

Z załączonych do pisma załączników wynika, że już po dwóch tygodniach do Łodzi dotarło 380 z zamówionych stojaków. 
ZIM odbior 29 XII 2016

 

Realizacja całości miała nastąpić do końca czerwca 2017. Następują jakieś przeszkody, wykonawca zgłasza gotowość do odbioru 21 lipca 2018. Urząd ustosunkowuje się do wykonanych prac w protokole z 30 sierpnia 2017 gdzie zapisano listę uwag, jakie w ciągu kolejnych 10 dni miał dokonać wykonawca. Było to m.in. uporządkowanie terenu, naprawę płyt chodnikowych, wyrównanie postawionych stojaków czy też uzasadnienie dlaczego wykonane prace odbiegają od zamówienia. 

Tymczasem 19 wrześniu 2017 Zarząd Dróg i Transportu ogłosił na konferencji prasowej, że rozpoczyna akcję montaży wspomnianych stojaków i podpórek. Dzień później podpisywany jest kolejny -  protokół. 
ZIM stojaki odbior 20 IX 2017

I na tym sprawa się teoretycznie powinna skończyć. Powinna, ale się nie skończyła. Do pisma jakie otrzymaliśmy załączona jest także lista lokalizacji, gdzie rzekomo zamontowano stojaki rowerowe. Możemy tylko przypuszczać, że kolorem czerwonym oznaczono te, których nie ukończono. Co i tak nie wyjaśnia, jakim cudem 265 zamówionych stojaków trafiło do magazynu. 
ZIM stojaki lista

Nie otrzymaliśmy także odpowiedzi, gdzie zamontowano 138 podpórek. Pozostaje także niewiadomą ile z zaplanowanych 223 tysięcy złotych zostało finalnie wypłaconych firmie z Łukowa.

Wszyscy pracownicy ZIM jak i ZDiT, którzy brali udział w postępowaniu przetargowym oraz podpisywali się na protokołach, nie pracują już w strukturach Urzędu Miasta Łodzi. 

 

Komentarz Katarzyny Mikołąjec zastępcy dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich w Łodzi 
 

{hb}