Dzisiaj odbyło się trzecie zebranie zespołu rowerowego opiniującego nowe rozwiązania rowerowe. Będą ulice z kontraruchem!

W lipcu tego roku, z inicjatywy prezydent Łodzi zawiązał się zespół rowerowy, w którego skład mamy przyjemność zasiadać. Są też przedstawiciele wydziału ruchu drogowego komendy miejskiej policji, Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, a także kilku komórek Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi (m.in. inżynierii ruchu i wydziału inwestycji). 

Tematem przewodnim dzisiejszego spotkania było wprowadzenie na wielu ulicach Łodzi kontraruchu rowerowego. Wszelkie wątpliwości z nim związane rozwiewa wchodząca już pojutrze nowelizacja rozporządzenia - czyli aktów wykonawczych. 

Spis ulic wybranych w głosowaniu BO 2014 do wprowadzenia kontraruchu rowerowego Jeśli nic nie przeszkodzi (np. pogoda) już niebawem na wielu łódzkich ulicach dotychczas jednokierunkowych, zostanie umożliwiona jazda rowerem w obu kierunkach. Na pierwszy ogień mają pójść te ulice, które wybrali łodzianie w zeszłorocznym głosowaniu budżetu obywatelskiego.

W porozumieniu ze ZDiT pomogliśmy w przygotowaniu nowej stałej organizacji ruchu. Dzięki naszej nieodpłatnej pracy, miasto zaoszczędziło wydatku na stworzenie takiej dokumentacji (zwykle zlecanej firmom zewnętrznym), której koszt można oszacować na około tysiąc złotych za jeden projekt. 

Warto dodać, że na tym nie poprzestajemy i już szykujemy się z przygotowaniem kolejnych projektów organizacji ruchu, które mają sprzyjać bezpiecznej jeździe rowerem po Łodzi. Zatem można współpracować! 

{hb}