Udało się! Rada Miejska w Łodzi przegłosowała zmianę przepisów porządkowych powalających na przewóz rowerów w pojazdach komunikacji miejskiej

Jak przewozić rowery w MPK? Zobacz koniecznie (kliknij) 

Jeżdżąc rowerem po mieście rzadko kiedy myśli się jakby tu wsiąść do tramwaju czy autobusu. Ale zdarzają się sytuacje wyjątkowe jak kontuzja, awaria roweru czy nagłe załamanie pogody. I co wtedy? Z pomocą może przyjechać pojazd komunikacji zbiorowej. Niestety, dotychczas w Łodzi sprawa nie była jednoznaczna. Wszystko zależało od dobrego humoru kierującego pojazdem MPK. Teraz to się zmienia, bo prawo miejscowe w jasny sposób mówi o możliwości wożenia rowerów w tramwajach i autobusach.

Pomysł uszczegółowienia "przepisów porządkowych związanych z przewozem osób, zwierząt i rzeczy w  środkach komunikacji lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi" to inicjatywa radnego Bartosza Domaszewicza. Dzięki przyjętej uchwale „Pasażer może przewozić zwierzęta i rzeczy w tym rowery, z wyłączeniem wymienionych w § 12, jeżeli istnieje możliwość takiego ich umieszczenia w pojeździe, by nie utrudniały przejścia, nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu, nie zasłaniały widoczności kierującemu pojazdem i nie powodowały zagrożenia dla innych podróżnych.” 

Radni już raz (26 października 2011) obradowali nad tym zapisem, wówczas się nie udało.

Ostatecznie za przyjęciem uchwały głosowało 29 radnych z 36 obecnych. Przeciwni byli radni Jerzy Balcerek i Jan Mędrzak. Wstrzymało się 5 radnych. 
Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Musi to nastąpić w ciągu najbliższego miesiąca.

Przewóz rowerów będzie możliwy w pojazdach MPK po uiszczeniu dodatkowej opłaty. Opłata za przewóz bagażu w wysokości równej opłacie normalnej za przewóz osób. Opłata za bagaż obowiązuje bez względu na posiadane przez pasażera uprawnienia do ulg. (źródło MPK)

Komentarz: 
Czy to jakiś wielki sukces? Nie, bo to powinna być normalność. Tak samo jak w wielu miastach w Polsce czy Europie, przewóz rowerów w pojazdach komunikacji miejskiej jest czymś oczywistym. Cieszymy się, że ta uchwała w końcu została uchwalona i radni dali jasny sygnał, że sprzyjają realizacji zapisów Karty Brukselskiej, do której podpisania zobligowali prezydenta miasta w głosowaniu rok temu. Martwi jednak ilość czasu i energii jaką poświęcono na przegłosowanie tak banalnej sprawy. Dziesiątki minut poświęconych na dyskusje i zadawanie pytań na sesji, obrady komisji radnych na które nikt nigdy nie zaprosił nikogo z przedstawicieli organizacji rowerowych. Można dojść do przekonania, że większość radnych wiedząc jak wygląda rower, uważa że wie wszystko na temat transportu rowerowego. Dobrze, że znajdują się radni którzy chcą pytać i słuchać ekspertów, wynikiem czego jest normalizowanie prawa w Łodzi.

{hb}

Media:
Dziennik Łódzki "MPK z rowerami. Radni PO skłóceni na sesji"
Gazeta Wyborcza w Łodzi "Można przewozić rowery MPK! Łódzcy radni zadecydowali"
MMŁódź "Tak" dla przewożenia rowerów w tramwajach i autobusach MPK
Express Ilustrowany "Rada Miejska: Z rowerem do MPK bez zgody kierowcy"
Radio Łódź "W łódzkim MPK można przewozić rowery"
Wiadomości24 "Łódź: Nowe przepisy dotyczące przewożenia rowerów w tramwajach i autobusach"