Znamy już wyniki pierwszego w Łodzi budżetu obywatelskiego. Miło nam poinformować, że wśród 47 są też takie rowerowe!

W głosowaniu wzięło udział prawie 130 tysięcy łodzian. Głosowanie trwało od 21 do 29 września 2013. Zrealizowanych będzie w sumie aż 47 projektów (kliknij po szczegóły).

Wśród projektów ogólnomiejskich znalazł się także system roweru publicznego, który ma być zrealizowany za kwotę 3 117 500 zł. W tym miejscu pragniemy przypomnieć naszą debatę sprzed dokładnie roku, podczas której mówiliśmy o priorytetach i ewentualnych terminach realizacji podobnego projektu (kliknij). Stało się jednak inaczej i łodzianie zagłosowali na ten projekt. Pozostaje zatem apelować do władz Łodzi, aby na poważnie wzięły się za przystosowywanie śródmieścia do potrzeb roweru publicznego! 

(kliknij)

Według założeń, pierwsze 20-30 minut używania ma być bezpłatne. Koszt realizacji: 

Zadanie ma charakter ogólnomiejski z racji ulokowania stacji dokujących rowery w strategicznych punktach dzielnic Łodzi. W ramach budżetu obywatelskiego zrealizowany zostanie I etap projektu. W ramach etapu I połączone zostałyby ze sobą najważniejsze cele podróży mieszkańców Łodzi - korytarze łączące kluczowe ciągi ulic, kampusy studenckie, kluczowe punkty przesiadkowe, które ułatwiają rozwijanie modelu odbywania podróży łączonych (Bike&Ride).

Rowerowe projekty zostaną zrealizowane także na: 
Polesiu:  Koziny na rowery czyli mini parking rowerowy dla „Sześciu Wież”. 
Lokalizacja – teren zielony położony po wschodniej stronie bloku nr 108 przy ul. Wapiennej 49/51, na działkach 447/1 i 126/11. 
Opis – zadanie polega na stworzeniu małego parkingu rowerowego dla mieszkańców okolicznych bloków poprzez wyłożenie dwóch pasów o wymiarach 2×3,25 m każdy kostką betonową, symetryczne ustawienie dwóch metalowych stojaków rowerowych, zagospodarowanie pozostałej części terenu (prace ogrodnicze, obsadzenia krzewami ozdobnymi i obsianie trawą). Koszt realizacji: 6 741,40

Śródmieściu: Wymalowanie śluz rowerowych na terenie Śródmieścia. 
Lokalizacja – skrzyżowania: ul. Piotrkowska/al. Mickiewicza, ul. Piotrkowska i ul. Żwirki/ul. Wigury, ul. Piotrkowska i ul. Radwańska/ul. Brzeźna, ul. Piotrkowska i ul. Stanisława Kostki/ul. Tymienieckiego, ul. Piotrkowska/ul. Milionowa, ul. Sienkiewicza/al. Mickiewicza, ul. Sienkiewicza/ul. Nawrot, ul. Sienkiewicza/al. Schillera, ul. Sienkiewicza/ul. Tuwima, ul. Sienkiewicza/ul. Traugutta.
Opis – wytyczenie i wymalowanie, w technologii grubowarstwowej, śluz rowerowych na 10 skrzyżowaniach w rejonie śródmieścia. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa rowerzystów i pozostałych użytkowników ruchu. Koszt realizacji: 25 200,00

{hb}