Pod koniec lipca pytaliśmy prezydenta Kropiwnickiego o los uchwalonego wspólnie z rowerzystami dokumentu dot. standardów dla budowy rowerowej infrastruktury. Odpowiedzi nie ma do dziś, choć...

Okazuje się, że kulturalnie po tej współpracy zachował się Zarząd Dróg i Transportu w osobie p. Wandy Wieremiejczyk. Wczoraj, 10 września, uczestnicy prac otrzymali na swoje skrzynki mailowe skan prezydenckiego zarządzenia. Z pieczęci wynika, że Wytyczne do planowania, projektowania i utrzymania dróg rowerowych w łodzi weszły w życie 25 czerwca, a w pierwszym tygodniu lipca zostały przekazane do wykonania ZDiT. 
W imieniu zaangażowanych w proces powstawania dokumentu rowerzystów bardzo serdecznie dziękujemy radnym, bez których nie udałoby się tego osiągnąć. Przede wszystkim wspierającemu nas od samego początku p. Krzysztofowi Piątkowskiemu oraz p. Bartoszowi Domaszewiczowi a także koordynującym prace nad dokumentem radnym: p. Patrycji Wójcik oraz p. Rafałowi Reszpondkowi. 

Pełny tekst zarządzenia możecie już komentować. Chcemy doskonalić obowiązujące przepisy w przyszłości.