Ogłoszono przetarg na przebudowę ulicy Tuwima, w ramach tak zwanej rewitalizacji. Czy jest tak cokolwiek poprawiającego poruszanie się rowerem? Sprawdziliśmy

Zarząd Inwestycji Miejskich ogłosił przetarg pod tytułem "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi w ramach Projektu nr 3 w zakresie ul. J. Tuwima na odc. od ul. J. Kilińskiego do ul. Targowej wraz z budynkami przy ul. J. Tuwima nr 33-35,46,52". Planowana modernizacji samych budynków bardzo cieszy, niemniej skupiliśmy się na warstwie drogowej i tym, czy w ramach rewitalizacji postanowiono coś w tym obszarze zmienić, choćby w postaci ułatwienia poruszania się rowerem w tym rejonie. Wszystkie załączniki mają ponad 1 GB, zatem jeśli nie jesteście pasjonatami tego obszaru, lub nie macie superłącza, możecie sobie darować pobieranie tych plików. 

Definicja rewitalizacji 
Rewitalizacja (łac. re-+vita - dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie), ang. revitalization, urban renewal, urban redevelopment – zespół działań urbanistycznych i planistycznych, koordynowanych przez lokalną administrację samorządową, których celem jest społeczne, architektoniczne, planistyczne i ekonomiczne korzystne przekształcenie wyodrębnionego obszaru gminy będącego w stanie kryzysu wynikającego z czynników ekonomicznych i społecznych. Niektóre programy rewitalizacyjne nakierowane są na ożywienie zdegradowanych obszarów miast które utraciły swoją pierwotną funkcję, np. poprzemysłowych; celem wówczas jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję.

Dlaczego to jest na tyle ważne? Gdyż od rewitalizacji oczekuje się zmian, a nie tylko odnowienia nawierzchni czy posadzenia kilku drzew lub krzewów. 

Co zatem zostało zaplanowane?
Pojawią się drzewa, pomiędzy którymi mają być zlokalizowane miejsca postojowe dla samochodów, zostanie wymiona nawierzchnia jedni i chodników, zostanie zamontowanych 6 ławek i inne meble miejskie w tym ok 15 stojaków na rowery. Szerokość jezdni zostanie nieznacznie zawężona przy zachowaniu szerokości jaka jest potrzebna dla pasa po którym porusza się autobus - 3,25 metra. Drogi pas (w tym samym kierunku) będzie nieco węższy. Zatem w stosunku do stanu obecnego sposób poruszania się po ulicy w sumie pozostanie bez zmian. Czy coś więcej dla ułatwienia poruszania się rowerami? Nie

Ulica pozostanie jednokierunkowa dla wszystkich. Ulica pozostanie jednokierunkowa dla wszystkich.


Słowo "rower" pada w opracowaniu jedynie w przypadku stawiania wspomnianych stojaków, a także przy montowaniu pętli indukcyjnych, które jednoślady ponoć mają wyczuwać. 
Przez taki sposób prowadzenia remontu nie będzie miejsca ani na wydzieloną drogę dla rowerów (która w naszej ocenie przy takiej klasie ulicy byłaby niepotrzebna), ale nie ma też miejsca na wprowadzenie dwukierunkowości dla rowerów - np, poprzez stworzenie kontrapasa. A zatem każdy chcący rowerem dojechać z ul. Kilińskiego w stronę wschodnią, będzie musiał wybierać dokładnie taki sam sposób przemieszczania się jak dotychczas. Zmiany w tym zakresie niestety nie przewidziano. 

     

Z różnych doniesień prasowych i płynących zapewnień władz miasta, parkowanie samochodów przy ulicy miało być rozwiązane poprzez zbudowanie parkingów wielopoziomowych. Tym zabiegiem miano odzyskać przestrzeń dla pieszych, drzew i liczyliśmy że i dla poprawy transportu rowerowego. 
To parkowanie w ulicy nie jest przypadkowe, gdyż w dokumentacji przetargowej uwzględniono nawet parkomaty (obecnie tam jest SPP). 

• kategoria drogi gminna
• klasa techniczna L 1/2
• prędkość projektowana 30 km/h
• szerokości jezdni 6,00 m
• liczba pasów ruchu 2
• szerokości pasów ruchu 3,25 m i 2,75 m
• szerokość chodnika zmienna,
• kategoria ruchu KR4
• miejsca postojowe parkowanie w chodnikach na pasach technicznych

 
https://youtu.be/9fI1jvdl_9M

{hb}