Kolejny raz komisja do spraw transportu Rady Miejskiej wybrała się rowerami na wyjazdową komisję. Celem były Bałuty, pokazanie jej infrastruktury rowerowej i problemów związanych z jej użytkowaniem

 W zeszłym roku komisja przejechała się rowerami po Widzewie, teraz przewodniczący komisji zaplanował Bałuty. 

Radni24ix2020 start

Komisja Transportu i Ruchu Drogowego Skład: 7 radnych.
Przewodniczący: Krzysztof Makowski.(obecny)
Wiceprzewodniczący: Marcin Hencz (obecny)

Członkowie:

 • Sebastian Bulak (pojawił się na starcie - bez roweru)
 • Kamil Jeziorski (pojawił się na starcie - bez roweru)
 • Tomasz Kacprzak (pojawił się na starcie - bez roweru)
 • Marta Przywara (obecna)
 • Mateusz Walasek (obecny przez pół godziny)

Z komisją współdziała: Bartosz Domaszewicz (pojawił się na starcie - bez roweru)

W przejeździe uczestniczyli także przedstawiciele Biura Inżyniera Miasta (w tym jego dyrektor), Zarządu Dróg i Transportu (dwóch wicedyrektorów) oraz Zarządu Inwestycji Miejskich.

Trasa miała 16 km, z tego 14 km: 

 • 11 km po separowanych drogach dla rowerów 
 • 1 km pasami ruchu dla rowerów
 • 1 km przez parki
 • 1 km po ul. Piotrkowskiej

Start pod UMŁ Piotrkowska 104 

 1. Skrzyżowanie ul. Wschodniej i Północnej
  Tutaj istnieje przejazd dla rowerów, który niebawem ma być rozbudowany z powstającym ciągiem pieszo-rowerowym po północnej stronie ul. Północnej (po stronie parku) nie zaś po stronie po której są liczne punkty docelowe 
 2. Wjazd do parku Helenów. Docelowo, kiedyś w przyszłości, ma tutaj biec droga dla rowerów łącząca parki. Obecnie wjazd jest “problematyczny” 
 3. Przejazd przez ul. Źródłową - powstanie w 2013 roku z “przygodami” 
 4. Skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Spornej
  Podczas budowy wyznaczono przejazdy tylko po jednej stronie skrzyżowania, kiedy drogi dla rowerów są po obu stronach 
 5. Przebudowa ul. Inflanckiej - chodniki zamiast asfaltowa nawierzchnia, falowanie na podjazdach, całość zbudowana po niewłaściwej stronie. To po południowej są punkty docelowe - osiedle, market, szkoły itd. 
 6. Ulica Warszawska - najgorsza droga “śmieszka” rowerowa w mieście.
  Gotowa dokumentacja projektowa czeka od 2 lat, a finansowanie deklarowano pokryć z niewykonanego Roweru Publicznego 
 7. Skrzyżowania na drugą stronę Łagiewnickiej. Jeden w śladzie planowanej trasy nad Sokołówką powstał, drugi łączący osiedle i szkołę został zablokowany. 
 8. Wiadukt PKP, problemy na linii UMŁ i PKP - Podczas modernizacji pozostawiono starą nawierzchnię pod wiaduktem, bo ponoć to teren PKP 
 9. Sikorskiego/Świtezianki - Ta trasa miała być realizowana w tym roku. Miały powstać przejazdy na południową stronę arterii, wykorzystując nieczynny odcinek ul. Folwarcznej. 
  Radni24ix2020 sikorskiego
 10. Włókniarzy/11 Listopada - Brakujący odcinek drogi dla rowerów łączący to skrzyżowanie z ul. Stawową. Brak chęci rozwiązania tego odcinka.
  Przejazd dla rowerów zbudowany w 2013 roku nadal czeka na uruchomienie. Kolejna niechęć BIM. 
 11. W listopadzie 2016 roku firma wykonawcza wjechała ciężarówką na drogę dla rowerów. W wyniku najechania ogromnego pojazdu z załadunkiem, pojawiło się zagłębienie. Niebawem 4 lata od zgłoszenia do ZDiT. 
  Radni24ix2020 wlokniarzy dziura
 12. Skrzyżowanie Św. Teresy i Zgierskiej. Przejazd do parku wykonany w 2013 roku i nadal nie jest ukończony. 
 13. Zachodnia/Limanowskiego - fatalna geometria przejazdu dla rowerów
  Radni24ix2020 zachodnia
 14. Zachodnia/Lutomierska - fatalna geometria przejazdu dla rowerów
 15. Pod pałacem Poznańskiego kiedyś była droga dla rowerów i chodnik. W ramach modernizacji drogi dla rowerów (2019-2020) wykonano chodnik z kostki - dopuszczony ruch rowerowy. Jednocześnie trwa budowa przejazdu na skrzyżowaniu z Ogrodową w kierunku parku. 
 16. Przejazd rowerem ul. Nowomiejską dostarcza wrażeń.
  Właśnie trwający remont nie uwzględnia zupełnie potrzeb mieszkańców jeżdżących rowerami. A to właśnie to miejsce stanowi główną bramę wjazdową na ul. Piotrkowskiej dla niemal całej północnej części miasta.

Omówienie i podsumowanie przejazdu zaplanowano już na październikowe posiedzenie komisji. 

{hb}