Wczoraj w Zarządzie Dróg i Transportu odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy projektującej drogi rowerowe w Łodzi

5 kwietnia 2011 w siedzibie Zarządu Dróg i Transportu odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielami firmy BBF Sp. z o.o., której powierzone zostało w ramach wygranego przetargu przygotowanie dokumentacji projektowej dla trzech odcinków dróg rowerowych przy ulicy Rokicińskiej i al. Piłsudskiego, Pabianickiej i Aleksandrowskiej.

Dla każdego z wymienionych odcinków została uwzględniona i wprowadzona do projektów większość wcześniej zgłoszonych uwag strony społecznej.

Wśród omawianych podczas spotkania zagadnień znalazły się m.in.: 

 • kwestia usytuowania dróg rowerowych względem przejść dla pieszych, chodników, przystanków komunikacji miejskiej, wyjść z przejść podziemnych – eliminacja miejsc kolizyjnych
 • propozycja umieszczenia barierek spowalniających dla pieszych, w miejscach, w który jest to konieczne, tak by piesi nie wchodzili bezpośrednio na drogę rowerową (np. wzdłuż ulicy Aleksandrowskiej, gdzie w pobliżu drogi dla rowerów znajdą się wyjścia z budynków)
 • możliwość oznaczenia osobnymi piktogramami nie tylko dróg dla rowerów, ale i chodników
 • propozycja zainstalowania na skrzyżowaniach (przy przejazdach ze światłami) uchwytów i podpórek pod nogi dla rowerzystów; w przypadku zastosowania przycisków uruchamiających sygnalizację świetlną, miałyby one również zostać zamontowane na wspomnianych uchwytach
 • sugestia zróżnicowania poziomu powierzchni dróg rowerowych i chodników zgodnie z obowiązującymi "Wytycznymi do projektowania dróg rowerowych".  (Zarząd Dróg i Transportu nie przewiduje jednak realizacji tej i poprzedniej propozycji)
 • kwestia umieszczenia parkingu rowerowego przy dworcu Łódź Widzew i podobnych parkingów w miejscach dużego natężenia ruchu (np. przy krańcówkach tramwajowych, pawilonach handlowych, szpitalach) – zaopiniowana pozytywnie przez przedstawicieli ZDiT
 • kwestia ewentualnego remontu obecnie istniejącej i będącej w złym stanie drogi dla rowerów w ciągu chodnika wzdłuż ulicy Rokicińskiej (odcinek Rondo Inwalidów – ul. Widzewska); ponieważ remont taki nie jest przez Zarząd Dróg i Transportu planowany, przedstawiciel Fundacji Fenomen złożył wniosek o skreślenie wymienionego fragmentu z ewidencji dróg dla rowerów.

Przedstawiciele firmy BBF poinformowali ponadto, iż ciągle oczekują na przekazanie im map terenu z Wydziału Geodezji.

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Grażyna Piwowarczyk – ZDiT
 2. Konrad Pietrus – ZDiT
 3. Dariusz Kaczmarek – ZDiT
 4. Sylwester Bruzi – ZDiT
 5. Wioleta Małecka – ZDiT
 6. Zdzisław Sowiński – ZDiT
 7. Janusz Maciaszek – ZDiT
 8. Lech Stolarczyk – ZDiT
 9. Andrzej Tomaszewski – BBF
 10. Joanna Chudzińska – BBF
 11. Mariusz Wasilewski – Fundacja Fenomen

Komentarz:
Urzędnicy ZDiT wykazali się wielkim zdziwieniem, kiedy projektant zaproponował zastosowanie separatorów dla pieszych, by nie wchodzili bezpośrednio pod kola rowerzystów. A tego typu instalacje są konieczne, np. na ul. Aleksandrowskiej gdyż znajdują się tam wyjścia z bloków. Jeszcze większe zdziwienie urzędników ZDiT wywołała propozycja, by przy skrzyżowaniach (przejazdach ze światłami) wprowadzić trzymacze i podpórki pod nogi dla rowerzystów. Niestety, na tym nie koniec nieznajomości infrastruktury rowerowej przez urzędników ZDiT. Propozycja oznaczenia piktogramami drogi rowerowej i chodnika także nie napotkała na zainteresowanie urzędników ZDiT. Nie przewidują także by droga rowerowa i chodnik miały różne poziomy, mimo że takie zapisy są w obowiązujących od prawie dwóch lat "Wytycznych do projektowania dróg rowerowych".

{mw, hb}