Trzy stacje Łódzkiego Roweru Publicznego zmieniają swoje lokalizacje. Związane jest to z ukończeniem prac budowlanych

Pierwsze dwie stacje zostaną przeniesiona na oddany do użytku odcinek rowerowej trasy WZ pomiędzy ul. Piotrkowską a ul. Sienkiewicza (pod urzędem marszałkowskim). Jedna ze stacje z ul. Piotrkowskiej (nr 8639) zostaje przeniesiona kilka metrów na wschód na nowy plac, drugą zaś stację (nr 8632) stojącą tymczasowo przy skrzyżowaniu z ul. Sienkiewicza przeniesie się z powrotem na zachodnią stronę skrzyżowania (w miejsce gdzie stała przed remontem). 

PrzenosinyŁoRP2 PrzenosinyŁoRP3
Podobny los czeka stację z ronda Broniewskiego (nr 8677), która została tam postawiona tymczasowo w okresie trwających prac modernizacyjnych skrzyżowania ul. Rydza-Śmigłego z ul. Dąbrowskiego - gdzie stacja powraca. 

PrzenosinyŁoRP1

{hb}