Każdy łodzianin może mieć swój wkład w powstanie przyszłorocznego budżetu miasta. 16 czerwca magistrat rozpoczyna pierwsze od wielu lat konsultacje priorytetów do miejskiego budżetu. Swoje pomysły i uwagi mieszkańcy Łodzi mogą zgłaszać mailowo bądź w formie papierowej do 1 lipca

Postanowiliśmy ułatwić wysyłanie wniosków poprzez przygotowanie formularza w którym zawarliśmy nasze propozycje mające na celu poprawę infrastruktury rowerowej w mieście. Jest to kilkanaście punktów, do których poparcia zachęcamy każdego mieszkańca Łodzi.

 BŁ na 2019

Poprzyj nasze starania, aby w końcu wybudowano liczne drogi dla rowerów łączące różne obszary naszego miasta. Gotowe dokumentacje projektowe tkwią w urzędowej zamrażarce i jeśli nie zostaną zrealizowane ich ważność wygaśnie a fundusze wydane na ich stworzenie zostaną zmarnotrawione. Dlatego przygotowaliśmy kilka propozycji rowerowych, opartych na postawie znanych nam gotowych projektów jakie zalegają w urzędniczych półkach. Możesz wysłać maila zawierającego wszystkie propozycje, albo tylko z tymi które uważasz za stosowne. Zachęcamy także do dopisywania własnych uwag i dzielenia się z nami na stronie wydarzenia.

POBIERZ TEN PLIK (kliknij) na swój komputer, a następnie dostarcz do 01 lipca, do godz. 16.00 do Urzędu Miasta Łodzi w jeden z trzech sposobów:

 1. elektronicznie, na adres: budzetkonsultacje@uml.lodz.pl,
 2. drogą korespondencyjną na adres: Biuro ds. Partycypacji Społecznej UMŁ, Piotrkowska 115, 90-430 Łódź,
 3. bezpośrednio w sekretariacie Biura ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 115, II piętro lub w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi,  ul. Piotrkowska 104.

 


Oto nasze propozycje dotyczące infrastruktury rowerowej: 

 1. wykorzystanie gotowej dokumentacji projektowej na drogę dla rowerów przy al. Piłsudskiego od ul. Targowej do ul. Paryskiej oraz do ul. Niciarnianej (szacunkowy koszt budowy ok 4900 000 zł) - termin sporządzenia projektu styczeń 2014 Realizacja ta pozwoli na dołączenie się istniejącej sieci dróg dla rowerów do rewitalizowanego obszaru Księżego Młyna. Trasa ta ma potencjał także turystyczny.


 2. wykorzystanie gotowej dokumentacji projektowej na drogę dla rowerów przy ul. Warszawskiej od ronda Powstańców 1863 r. do ul. Wycieczkowej (modernizacja zniszczonej trasy) (szacunkowy koszt budowy ok 4100 000 zł) - termin sporządzenia projektu czerwiec 2017. Droga ta czeka na modernizację od prawie 10 lat.


 3. wykorzystanie gotowej dokumentacji projektowej na drogę dla rowerów przy ul. Brzezińskiej (południowa strona) od ul. Śnieżnej do ul. Marmurowej (szacunkowy koszt budowy ok 1900 000 zł) - termin sporządzenia projektu styczeń 2013. Jest to trasa wyjazdowa do autostrady, a jednocześnie jedna z niewielu możliwości dotarcia na Stoki.


 4. wykorzystanie gotowej dokumentacji projektowej na drogę dla rowerów przy ul. Brzezińskiej od numeru 3 do ul. Śnieżnej (szacunkowy koszt budowy ok 300 000 zł) - termin sporządzenia projektu styczeń 2013. Jest to trasa wyjazdowa do autostrady, a jednocześnie jedna z niewielu możliwości dotarcia na Stoki.


 5. wykorzystanie gotowej dokumentacji projektowej na drogę dla rowerów przy ul. Rudzkiej i ul. Przestrzennej od ul. Farnej do ul. Starorudzkiej (szacunkowy koszt budowy ok 250 000 zł) - termin sporządzenia projektu luty 2013. Brakujący element pozwalający rowerzystom na korzystanie z już istniejącej w dalszej części ulicy drogi dla rowerów.


 6. wykorzystanie gotowej dokumentacji projektowej na drogę dla rowerów przy ul. Aleksandrowskiej (północna strona) od ul. Wareckiej do ul. Szczecińskiej (szacunkowy koszt budowy ok 4800 000 zł) - termin sporządzenia projektu 12 czerwca 2012. Jest to bardzo ruchliwa arteria, a jednocześnie trasa dojazdów bardzo wielu pracowników Teofilowa przemysłowego.


 7. wykorzystanie gotowej dokumentacji projektowej na drogę dla rowerów przy al. Mickiewicza (północna strona) od al. Kościuszki do al. Włókniarzy - fragment od ul. Żeromskiego do al. Kościuszki został już wykonany przy okazji modernizacji tramwajowej trasy WZ (szacunkowy koszt budowy ok 2400 000 zł) - termin sporządzenia projektu marzec 2013. Jest to obecnie jedyny fragment na całej trasie WZ w centrum miasta, który ma przestarzałą i nierówną nawierzchnię, a dodatkowo na skrzyżowaniach brakuje bezpiecznych rozwiązań dla rowerzystów.


 8. wykorzystanie gotowej dokumentacji projektowej na drogę dla rowerów przy al. Wyszyńskiego od al. Bandurskiego do ul. Popiełuszki (po obu stronach) (szacunkowy koszt budowy ok 10 500 000zł) - termin sporządzenia projektu październik 2016. Największe osiedle mieszkaniowe w Łodzi cały czas pozbawione jest drogi dla rowerów wytyczonej przy głównej szerokiej arterii.


 9. przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę dla rowerów wzdłuż ul. Żeromskiego (po wschodniej stronie) pomiędzy skrzyżowaniem z al. Mickiewicza z ul. Radwańską. Coraz większy ruch rowerowy z Politechniki Łódzkiej do centrum wymusza koniecznośc budowy tego brakującego fragmentu.
  Zeromskiego-poglad

 10. przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę dla rowerów wzdłuż ul. Dąbrowskiego na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z al. Rydza-Śmigłego a stacją PKP Łódź Dąbrowa. Duże osiedle mieszkaniowe z szeroką arterią po środku wymusza zbudowanie tam dróg dla rowerów po obu stronach jezdni.


 11. przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę dla rowerów wzdłuż al. Piłsudskiego po południowej stronie od skrzyżowania z ul. Niciarnianą aż do skrzyżowania z ul. Paryską. Dla jadących ze strony Widzewa do centrum będzie to doskonałe ułatwienia i połączenie z planowaną drogą wzdłuż Paryskiej aż do Księżego Młyna. 
  Pilsudskiego-poglad

Oto nasza propozycja dotycząca terenów zielonych:

 1.  wybudowanie drogi dla rowerów wzdłuż ul. Łagiewnickiej (obok istniejącego Lasu Łagiewnickiego) wykonanej z nawierzchni wykonanej z tzw. żywicy przepuszczalnej

Oto nasze propozycje dotyczące sportu i rekreacji: 

 1. przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę dla rowerów wraz z chodnikiem, jako przedłużenie al. Róż wzdłuż doliny rzeki Sokołówki aż do skrzyżowania z ul. Kryzysową. Takie rozwiązanie pomoże w codziennym poruszaniu się rowerem albo pieszo na przystanek MPK a dodatkowo będzie stanowić szlak z dala od jezdni kierujący w stronę parku Julianowskiego. 
  Sokolowka poglad

 2. przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę dla rowerów wraz z chodnikiem, obok południowego wejścia do ogrodu botanicznego od ul. Hufcowej do ul. Retkińskiej

Oto nasza propozycja dotyczące edukacji młodzieży: 

 1. wprowadzenie do budżetu miasta na 2019 rok pozycji pod tytułem “Zajęcia teoretyczne i praktyczne z jazdy na rowerze dla uczniów w wieku 11-17”. Zajęcia te powinny obejmować nie tylko zajęcia teoretyczne w klasach ale także element praktyczny w postaci zajęć w miasteczkach ruchu drogowego oraz w normalnym ruchu na ulicach o uspokojonej prędkości wszelkich pojazdów.