ZDiT rozstrzygnął kto zaprojektuje drogi rowerowe łączące Widzew z centrum. Uzupełnione zostaną także brakujące fragmenty pomiędzy istniejącymi odcinkami dróg

Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi  rozstrzygnął przetarg na przygotowanie projektów dróg rowerowych. Przypomnijmy – chodzi m.in. o trasę rowerową łączącą Widzew z centrum miasta, uzupełnienie tras przy ulicy Pabianickiej; Limanowskiego / Aleksandrowskiej oraz Łagiewnickiej. Zamówienie dotyczy przygotowania zupełnie nowych dróg rowerowych, na odcinkach, gdzie dotychczas ich nie było ale także modernizację części już istniejących „śmieszek”.

Do wykonania projektów wybrano 2 firmy:

  1.BBF Sp. z o.o. (ul. Dąbrowskiego 461, 60-451 Poznań), przygotuje za sumę brutto 231.800 zł:

  • dokumentację projektową na budowę drogi rowerowej w al. Piłsudskiego – ul. Rokicińska na odcinku od ul. Kopcińskiego do ul. Augustów oraz do dworca kolejowego Łódź – Widzew
  • dokumentację projektową na budowę drogi rowerowej w ul. Pabianicka na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Dubois
  • dokumentację projektową na budowę drogi rowerowej w ul. Limanowskiego – ul. Aleksandrowskiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Wareckiej

  2. Aspekt Sp. z o.o. (ul. Chopina 96, 43-600 Jaworzno) przygotuje za sumę brutto 80.764,00 zł dokumentację projektową na budowę drogi rowerowej w ul. Łagiewnickiej na odcinku od istniejącej drogi rowerowej do ul. Czapli (budowa drogi rowerowej wraz z ciągiem oraz modernizacja mostu drogowego na rzece Bzurze w ciągu ul. Łagiewnickiej)

  Wszystkie cztery odcinki powinny być zaprojektowane do 15.7.2011 r. Informacja o wynikach postępowania zamieszczona została w BIP Zarządu 5 stycznia 2011 roku. Miejmy nadzieję, że tym razem projektanci nie odstąpią od podpisania lub wykonania umów.

  Termin przekazania projektów niestety praktycznie uniemożliwia wykonanie tych dróg w roku 2011. Zapewne, nie byłoby to możliwe również z powodu ograniczeń budżetowych - projekt budżetu na rok 2011 zawiera zaledwie 4 mln na infrastrukturę rowerową (wg ZDiT, koszt budowy 1 km to około 1 mln zł)

  {PW, WM}

  Nieco "inaczej" sprawę opisuje Gazeta Wyborcza w artykule "Ścieżki rowerowe: 10 kilometrów jeszcze w tym roku"