Wraz z modernizacją dojazdu do autostrady A1 zostanie gruntownie przebudowana ul. Rokicińskia od granic miasta do ul. Malowniczej. Powstanie połączenie rowerowe z Andrzejowem i Andrespolem

Od dawna wielu rowerzystów zwracało uwagę na brak połączenia rowerowego po wschodniej części Łodzi. Brak ten doskwierał zwłaszcza mieszkańcom Andrzejowa i Andrespola próbującym dojechać rowerem do Łodzi. Od dawna trwają prace nad planami modernizacji ul. Rokicińskiej (jako dojazd do autostrady A1). Staraliśmy się swoją wiedzą podpowiedzieć urzędnikom rozwiązanie optymalne dla rowerzystów. 
Przebieg drogi dla rowerów możecie dostrzec na www.RowerowaLodz.pl/mapa (kliknij)

W tym tygodniu prezydent Hanna Zdanowska oraz marszałek Witold Stępień podpisali umowę partnerską dotyczącą przebudowy ul. Rokicińskiej, która jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 713. Trwają właśnie procedury związane ze składaniem wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Szacowana wartość tego projektu to 40,6 mln zł, a dofinansowanie o jakie się staramy to 31,5 mln zł. Miasto przebuduje odcinek od ul. Malowniczej do granic miasta o długości 3,3 km. Natomiast inwestycja jest realizowana wspólnie z Urzędem Marszałkiem bo Zarząd Dróg Wojewódzkich przebuduje inny odcinek tej trasy między Kurowicami a Ujazdem długości 18,5 km.

 

Miasto w ramach swojej części sprawi, że ten zniszczony i nieremontowany od wielu lat odcinek między ul. Malowniczą, a granicami miasta będzie kompleksowo przebudowany. Zakres prac obejmuje:
- przebudowę jezdni i zwiększenie jej nośności, tak aby droga wytrzymywała ruch pojazdów ciężarowych
- budowę chodników po obu stronach drogi
- budowę drogi rowerowej
- budowę nowego oświetlenia
- przebudowę przystanków
- wybudowanie kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych
- wybudowanie zieleńców i posadzenie kilkuset krzewów oraz 134 drzew – klony zwyczajne i leszczyna pospolita.

Prace prawdopodobnie rozpoczną się po wakacjach. Czas trwania inwestycji to 2,5 - 3 lata. Wiosną ogłaszany będzie przetarg. Miasto jest na etapie przygotowywania koncepcji organizacji ruchu. Budowa będzie podzielona na 2 etapy.

{hb}