Często podajemy informacje z placu budowy nowych dróg dla rowerów, albo podajemy co jest planowane. Ale jest też część dróg istniejących od wielu lat. Niestety, wówczas zostały źle oznakowane. W końcu zostało to naprawione

 Aż trudno uwierzyć ile lat staraliśmy się o tę drobną korektę. Na sprawę zwróciliśmy uwagę Zarządowi Dróg i Transportu już w kwietniu 2012 roku. 

Zarząd Dróg i Transportu malując piktogramy na dwukierunkowych drogach rowerowych używał oznakowania których nie stosuje się na drogach rowerowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.): “Do oznakowania poziomego dróg i jezdni dla potrzeb ruchu rowerzystów stosuje się znaki P-23 i P-11.” W dalszej części Rozporządzenia czytamy “Znaki P-23 umieszczać należy także na początkach dróg przeznaczonych tylko dla rowerów. Znaków takich można nie powtarzać wzdłuż całej drogi. Jeżeli droga taka przeznaczona jest dla rowerzystów w obu kierunkach, wówczas znak P-23 umieszcza się przy prawej stronie drogi oddzielnie dla każdego kierunku ruchu rowerów.

Natomiast na łódzkich drogach rowerowych od wielu lat namalowane są (i powielane podczas każdego kolejnego odnawiania) znaki poziome P-8a, których prawo nie przewiduje na drogach rowerowych. Jest to sytuacja wyjątkowa na skalę ogólnokrajową! Dodatkowo nagminnie zdarzają się sytuacje, że znaki P-23 umieszczane są na drogach dwukierunkowych przy lewej, a nie jak nakazuje ministerialne Rozporządzenie i obowiązujący ruch prawostronny - przy prawej krawędzi drogi. 

Wówczas otrzymaliśmy odpowiedź, w którym przyznano nam rację: 

ZDiT odp 2012

Laka mijały, a znaki znikały wraz z modernizacjami. Tak się stało z drogą dla rowerów wzdłuż trasy WZ, podczas modernizacji której zbudowano nową drogę rowerową z nową nawierzchnią i prawidłowym oznakowaniem. Ale trasa rowerowa wzdłuż al. Włókniarzy nie doczekała się modernizacji, bo była w stosunkowo dobrym stanie. Tutaj namalowane strzałki cały czas były. Ale to się właśnie zmieniło. 

strzalki 01strzalki 02strzalki 03strzalki 04strzalki 05

Trochę to trwało. Teraz liczymy, że strzałki (zgodne z przepisami prawa) pojawią się w takich miejscach, gdzie nie będą wprowadzać w błąd, a informować o jednokierunkowej drodze: pasy ruchu dla rowerów, kontrapasy czy jednokierunkowe drogi dla rowerów.

{hb}