Co w 2019 roku planuje wykonać Zarząd Inwestycji Miejskich - odpowiada wicedyrektor Katarzyna Mikołąjec. 

Pomimo zapisania w tegorocznym budżecie Łodzi kwoty rzędu 9 mln zł, urzędnicy jakby nie do końca wiedzą na co przeznaczą tę kwotę w tym roku.  Spytaliśmy się bowiem zastępy dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich o to, co w tym roku zamierzają zbudować. 

A zatem mamy: 
1) Ogłoszenie przetargu na budowę (gruntowną modernizację) drogi dla rowerów wzdłuż ul. Łagiewnickiej i Sikorskiego. Dokumentacja projektowa którą urząd zamówił wcześniej miała wiele wad, stąd konieczność jej korekty 
2) Budowa drogi dla rowerów łączącej rondo "Okólna" z ul. Łagiewnicką 
3) Aktualizacja i być może budowa drogi dla rowerów łączącej Księży Młyn z modernizowaną al. Rydza-Śmigłego. 

plany na2019Dyrektor Mikołajec ma świadomość, że te plany nie wyczerpią posiadanej kwoty, dlatego za kilka miesięcy będzie trzeba się zastanowić. Ze swojej strony przypominamy zatem, że już kilka miesięcy temu zebraliśmy kilkanaście propozycji, które można wykonać. Są to zarówno te, których projekty są w posiadaniu urzędu, a także te mniejsze "zszywające" siatkę dróg dla rowerów w Łodzi.

{hb}