Trwająca modernizacja dworca PKP Łódź Żabieniec już zdążyła wzbudzić kontrowersje ze względu na mała ilość miejsc na peronach. Teraz dochodzi jeszcze sprawa dostępu od zachodniej strony, gdzie PKP stawia stojaki na rowery o ogrodzenie

 10 stojaków na rowery przy zachodnim wejściu są pewnego rodzaju skokiem jakościowym, bo dotychczas w bezpośrednim sąsiedztwie takich miejsc postojowych nie było prawie w ogóle (nie licząc stojaków ustawionych przez Urząd Miasta Łodzi). PKPZabieniecStojaki2

Niemniej stojaki te są stawiane tak, że odgradzają dojście z co najmniej dwóch stron. I nie jest to błąd monterów, ale najwidoczniej celowe działanie PKP. Tuż obok stoją już słupki które w przyszłości będą wygrodzeniem terenu należącego do PKP, a co za tym idzie odetną 2 z 3 tras dojścia na stację. 

PKPZabieniecStojaki1

Okazuje się bowiem, że nie uznano za sensowne zapewnienie dojścia i dojazdu rowerem od strony ul. Lipiec Reymontowskich (działki miejskie) ani pozostawienia uczęszczanego przejścia pomiędzy budynkami ZUS a posesjami prywatnymi. Jedynym pozostawionym przez PKP możliwym dojściem będzie to od strony ul. Łanowej. 

ZabieniecOdZachoduMapaDzialki

Jest to o tyle dziwne, że gdyby PKP i UMŁ doszły do porozumienia, można by było ciekawie zagospodarować teren w okolicy. Tymczasem będzie słupnoza i barieroza, zamiast użytecznego przedpola stacji kolejowej.

PKPZabieniecStojaki3