W szkole podstawowej nr 40 odbył się egzamin na kartę rowerową na wzór holenderski. Po egzaminie teoretycznym i ze znaków drogowych, kursanci wyjechali na uliczki otaczające szkołę, aby udowodnić umiejętność poprawnej jazdy rowerem

 Dzięki zaangażowaniu Iwony Antosiak nauczycielki ze szkoły podstawowej nr 40, współpracy dyrekcji i pomocy rodziców uczniów, odbył się pierwszy tego typu egzamin na kartę rowerową w Łodzi. kartaIlodz3

Przygotowana trasa przebiegała uliczkami najbliższej okolicy szkoły do której uczęszczają uczniowie.

W przeprowadzeniu egzaminu pomogli sami rodzice, którzy stali na wszystkich punktach kontrolnych i oceniali poprawność wykonania wszystkich manewrów. Przed rozpoczęciem, wszyscy zostali dokładnie poinstruowani co do zasad oceniania i przebiegu części praktycznej egzaminu. 

kartaIlodz2

Po wspólnym przejeździe całej trasy, następnie przyszedł czas na indywidualne przejazdy wszystkich kursantów. 

kartaIlodz4

Wszystkim poszło wyśmienicie i każdy z powodzeniem zakończył egzamin na kartę rowerową. 

kartaIlodz1

W sprawnym przeprowadzeniu egzaminu holenderskiego pomógł Michał Wolny z Porozumienia Rowerowego Lublina. Ten i podobne egzaminy w Polsce odbywają się w ramach prowadzonego projektu Rowerowa Szkoła Aktywności Obywatelskiej prowadzonego przez Rowerowy Wrocław.