Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, Witek Kopeć - łódzki pełnomocnik prezydenta do spraw rowerowych złożył wypowiedzenie. Według naszych informacji ma pracować tylko do końca marca 2013 

altJako organizacja promująca rozwój ruchu rowerowego w Łodzi żałujemy, że po dwóch latach Witek Kopeć rezygnuje. Doceniamy jego wysiłki i ze zrozumieniem przyjmujemy jego decyzję.

Nie sposób prowadzić prorowerową politykę w sytuacji, kiedy cała polityka transportowa idzie w kierunku dawania wszystkiego samochodom i tirom. Z zaniepokojeniem obserwujemy, że w trzecim roku obecnej prezydentury, drogi rowerowe zabudżetowane jeszcze za prezydenta Kropiwnickiego nie są wykonane. Wnioski pełnomocnika Kopcia o kolejne pasy, kontrapasy i śluzy rowerowe są zablokowane przez osoby rzeczywiście decyzyjne w ZDIT, a wnioski o uwzględnianie parkingów rowerowych w planach zagospodarkowania przestrzennego zablokowane przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Opublikowany projekt programu bezpieczeństwa ruchu nie uwzględnia uspokojenia ruchu, działania na rzecz ograniczania rozpełzania się miasta i obniżania hałasu w centrum nie istnieją. Rezygnacja Pełnomocnika to kolejny krok, który cofa politykę rowerową do 2010 roku, po ponownym uniemożliwieniu jazdy rowerem na wprost Piotrkowską przez skrzyżowanie z Mickiewicza. Do teraz nie potrafimy pojąć, jak przy remoncie ul. Piotrkowskiej, doszło do wprowadzenia całkowitego zakazu ruchu rowerowego - jako jedynego "zakazanego" środka transportu. Objazd jednego odcinka w formie kontrapasa to jednak trochę za mało jak na rozkopanie głównej drogi rowerowej w mieście!

Wzywamy do pilnego rozwiązania ZDiT i wymiany osób odpowiedzialnych za zarządzanie transportem na osoby mniej impregnowane na europejską dobrą praktykę, w tym tematykę zarządzania mobilnością. 

{wm}

Przyczyny rezygnacji
Możemy tylko spekulować, ale do najważniejszych z pewnością należą: 

    • Krytyka i wycofanie się z tworzenia pasów ruchu dla rowerów i prowadzenia ruchu rowerowego w jezdni
    • przyjęcie jako naczelnej zasady wytyczania wydzielonej drogi rowerowej przy okazji każdego "remontu" 

Historia zatacza koło: 

Media: 
Dziennik Łódzki "Pełnomocnik rowerowy Witold Kopeć zrezygnował?"
MMŁódź "Witold Kopeć, łódzki oficer rowerowy odchodzi?"
Radio Łódź "Co z łódzkim oficerem rowerowym?"
Urząd Miasta Łodzi "Czemu rezygnuje?"
Express Ilustrowany "Pełnomocnik od rowerów, współtwórca masy krytycznej zrezygnował"