Zarząd Inwestycji Miejskich w końcu ogłosił przetarg na wykonanie wybranych w głosowaniu projektów. Tym razem chodzi o trzy małe udogodnienia 

 Chodzi o realizację dwóch zeszłorocznych i jednego zaległego projektu. 

Część 1: Budowa łącznika rowerowego pomiędzy ul. Zaolziańską a drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego w systemie zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: GO15PK)

ZaolzianskaPogladowa

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy łącznika rowerowego pomiędzy ul. Zaolziańską a drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego, na działce nr 64/46, obręb G-11 wraz z jego oznakowaniem pionowym i poziomym, a następnie realizacja zaprojektowanej inwestycji.
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zaprojektowanej inwestycji. Zakres robót obejmuje: wykonanie łącznika rowerowego, przebudowę fragmentów chodników w rejonie projektowanej infrastruktury, wymianę krawężników i obrzeży, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wybudowanego łącznika rowerowego, rekultywacja trawników.

Część 2: Budowa dwóch wlotów rowerowych dwukierunkowych w rejonie skrzyżowania ul. Wujaka z ul. Lermontowa w systemie zaprojektuj i wybuduj (BO nr ID: W036WW) 

WujakaPogladow

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy dwóch wlotów rowerowych dwukierunkowych w rejonie skrzyżowania ul. Wujaka z ul. Lermontowa, na działce nr 2/116, obręb W-20 wraz z ich oznakowaniem pionowym i poziomym a następnie realizacja zaprojektowanej inwestycji.
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją zaprojektowanej inwestycji. Zakres robót obejmuje: wykonanie wlotów rowerowych, przebudowę fragmentów chodników w rejonie projektowanej infrastruktury, wymianę krawężników i obrzeży, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wybudowanych wlotów rowerowych, rekultywacja trawników.

Część 3: Budowa wiaty dla rowerów przy klasztorze w Łagiewnikach, w systemie zaprojektuj i wybuduj 

LagiewnikiPogladow

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie zaprojektowanej inwestycji w zakresie budowy wiaty dla rowerów wraz z instalacją stojaków dla rowerów, ustawieniem ławek, informacyjnej tablicy turystycznej oraz nasadzeniem roślin, w Łodzi przy klasztorze w Łagiewnikach (działka nr 124/2, obręb B-15). 

Termin wykonania zamówienia: cztery miesiące od dnia zawarcia umowy na każdą z trzech części. 

Szczegóły przetargu dostępna na witrynie ZIM Łódź (kliknij)
Powtórzenie przetargu (kliknij)