Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi ogłosił przetarg na projekty czterech fragmentów sieci dróg rowerowych w Łodzi. Ogłoszenie dotyczy wykonania planów dla dróg rowerowych

1. al. Piłsudskiego – ul. Rokicińska na odcinku od ul. Kopcińskiego do ul.Augustów oraz do dworca kolejowego Łódź – Widzew

2. ul. Pabianicka na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Dubois

3. ul. Limanowskiego – ul. Aleksandrowskiej na odcinku od al. Włókniarzy do ul.Wareckiej

4. ul. Łagiewnickiej na odcinku od istniejącej drogi rowerowej do ul. Czapli (budowa drogi rowerowej wraz z ciągiem oraz modernizacja mostu drogowego na rzece Bzurze w ciągu ul. Łagiewnickiej).

Wymienione trasy są szczególnie istotne dla skomunikowania dużych łódzkich osiedli z centrum miasta.

Projekty mają być gotowe do 15 lipca 2011. Oznacza to, że przy dobrych wiatrach inwestycje mogą zacząć się na jesieni przyszłego roku (czeka nas potem jeszcze przetarg na wybór wykonawcy).

Nie uwzględniono naszych uwag
Podczas konstruowania specyfikacji zamówienia środowisko rowerowe skupione wokół Fundacji Fenomen proszone było o dopisanie swoich uwag - jednak w opisie zamówienia nie znaleźliśmy ich uwzględnienia. Uwagi dotyczyły głównie podniesienia spójności projektów (np. uwzględnienia połączenia nowych ścieżek rowerowych z przejściami podziemnymi dla pieszych przy proponowanych przebiegach dróg rowerowych poprzez zastosowanie prowadnic dla rowerów czy uwzględnienie odpowiednich wjazdów w ulice poprzeczne).

Dobrze, że SIWZ zawiera warunek dostosowania się projektantów do tzw. Wytycznych do budowania dróg rowerowych a także, że wszędzie wprost wskazano na konieczność zastosowania nawierzchni bitumicznych.

Co dalej?
Zważywszy jak długo trwa procedura przetargowa i projektowanie nowej infrastruktury rowerowej a następnie jej wykonanie proponujemy ZDiT jak najszybsze skonsultowanie kolejnych priorytetowych inwestycji rowerowych i przygotowanie kolejnych przetargów. Środki w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym czekają (blisko 30 mln zł)!  Dzięki takiemu podejściu w ciągu 2 lat rowerzyści mogliby korzystać z dróg rowerowych dobrej jakości na najistotniejszych w mieście trasach.