Nowa inwestycja rowerowa budzi niepokój łodzian.

 

Przedstawiciele Fundacji Normalne Miasto „Fenomen” zwracają uwagę, że droga rowerowa na ul. Przybyszewskiego między Rydza Śmigłego a Tatrzańską – choć jeszcze nie skończona - już wydaje się nie spełniać norm i jest w niezgodzie z Rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury i naszych miejscowymi wytycznymi dotyczącymi utrzymywania infrastruktury rowerowej. – informuje Krzysztof Piątkowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. Przedstawiciele Fundacji są zdania, że jest to inwestycja bardzo niskiej jakości, raczej utrudniająca poruszanie się i pieszym, i rowerzystom niż ułatwiająca korzystanie z infrastruktury rowerowej.

Krzysztof Piątkowski interpelując w tej sprawie do p.f. Prezydenta Miasta oczekuje odpowiedzi dlaczego m.in. szerokość ciągu rowerowego w okolicy jest węższa niż to zapisano w Wytycznych, dlaczego postawiono płot oddzielający ciągi pieszo- rowerowy od jezdni, dlaczego nie zastosowano na całej trasie asfaltu zamiast kostki. W konsekwencji takiej realizacji zadania wiceprzewodniczący pyta jakie działania Prezydent zamierza podjąć wobec ZDiT i kto odpowiada za realizację zapisów zarządzenia.

Źródło: UMŁ (rprm)