Czym jest droga dla rowerów? A czym jest pas ruchu dla rowerów? Nie każdy wie. Ale od Biura Inżyniera Miasta można oczekiwać takiej znajomości, zwłaszcza jeśli chodzi o prawidłowe oznakowanie

 DdR znakiDrogi dla rowerów to separowane części ulicy, które konstrukcyjnie odróżniają się od jezdni i chodnika. Każda taka droga musi być być oznakowania znakami pionowymi. 

   
 C-13 droga dla rowerów.
Znak nakazuje kierującemu rowerem jazdę drogą dla rowerów
 C-13a koniec drogi dla rowerów. 
Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami.

Jednak tych znaków nie można stosować na jezdni gdzie wymalowany jest pas ruchu dla rowerów. Ale w Łodzi od kilku lat takie znaki jednak stoją. 

Na ul. Lutomierskiej przy Bazarowej.

Na końcu kontrapasa przy ul. POW i Jaracza

Oraz na ul. Kilińskiego przy Abramowskiego 

Jednocześnie zapytaliśmy się o podstawę prawną znaku widniejącego na ul. Łagiewnickiej. Nie udało się nam ustalić w żadnych przepisach wzmianki o jego istnieniu. 

W nadesłanej do nas odpowiedzi Biuro Inżyniera Miasta informuje, że znaki te zostały już zdjęte. 

{hb}