Do tegorocznego budżetu obywatelskiego przygotowaliśmy wniosek na zmianę w 70 punktach miasta! Większość t niewielkie korekty, na które czekamy od wielu lat. Bez Twojego poparcia, urzędnicy dalej tego sami nie poprawią

Nasz wniosek jest w kategorii ogólnomiejskieej - każdy głosujący w Łodzi będzie mówł go poparzeć.

W wersji papierowej będzie można głosować w okresie od 15 września do 30 września 2018 r., 
a w wersji internetowej w okresie od 15 września do 7 października 2018 r. do godz. 23:59. 

Szczegóły wraz ze wszystkimi rowerowymi projektami, znajdziesz w osobnym arykule (kliknij). Tutaj opmówimy szczegóły tego najważniejszego z numerem L0103
Aby było nieco łatwiej zobaczyć skalę proponownych zmian, wszystkie umieściliśmy na mapie

A oto opis wraz z fotografiami 

Dotyczące Włókniarzy / Jana Pawła II:

 • wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego między Wielkopolską a Żubardzką po stronie zachodniej – ułatwi to m.in. dojazd od przejazdów rowerowych Włókniarzy/Wielkopolska do Inowrocławskiej

 • wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego między przejazdem przy Żubardzkiej a Drewnowską po stronie zachodniej – możliwość dojechania do Drewnowskiej bez dwukrotnej zmiany stron

 • wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego między Bandurskiego a przejazdem przy Łaskiej po stronie zachodniej, wraz z przejazdem przez Parkową (wspólna przestrzeń z przejściem dla pieszych) – możliwość jazdy w relacji Jana Pawła II – Bandurskiego bez dwukrotnej zmiany stron.

 • przejazdy rowerowe po południowej i zachodniej stronie skrzyżowania Jana Pawła II/Obywatelska oraz wymalowanie fragmentu DDR do zjazdu w Braterską – skrócenie czasu oczekiwania na zmianę stron

 • wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy Obywatelską a Pabianicką po stronie zachodniej z przejazdem przez Flatta (wspólna przestrzeń z przejściem dla pieszych) – umożliwienie jazdy w relacji Jana Pawła II-Pabianicka w stronę Pabianic bez dwukrotnej zmiany stron

 • budowa łącznika rowerowego między ul. Cieszyńską a drogą rowerową wzdłuż Jana Pawła II obok istniejącego chodnika (ok. 50 m) – ułatwienie dojazdu z osiedla 
  cieszynska
 • wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego od Limanowskiego do Pojezierskiej po stronie zachodniej oraz przejazdy Włókniarzy/Pojezierska po stronie południowej i zachodniej – ułatwienie jazdy w relacji Limanowskiego-Włókniarzy w kierunku północnym, poprawa dojazdu do hipermarketów. wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego od przejazdu przy Wróblewskiego do przejazdu przy centrum handlowym po stronie wschodniej (z przejazdami przez wjazdy do centrum handlowego) - ułatwienie dojazdu do centrum handlowego, dodatkowe miejsce gdzie można zmienić stronę jadąc wzdłuż Jana Pawła II.

 • wyznaczenie krótkiego ciągu pieszo-rowerowego od przejazdu przez Włókniarzy przy Św. Teresy do pierwszego zjazdu w Św. Teresy po stronie północnej – ułatwienie włączenia do ruchu
  teresy
 • obniżenie krawężnika (np. sfrezowanie) między drogą rowerową z żwirową alejką w parku nad Sokołówką
  sokolowka

Dotyczące Łąkowej:

 • właściwe oznakowanie fragmentu od końca pasa rowerowego do przejazdu przez Mickiewicza (ciąg pieszo-rowerowy), wraz z obniżeniem krawężnika na tym wjeździe 
  lakowa
 • utworzenie łuków do prawoskrętu z Mickiewicza w Łąkową ze wschodu na północ, tak aby można było skręcić w prawo na pas rowerowy bez stania na światłach, gdyż byłby to skręt bezkolizyjny 

 • pasy rowerowe wzdłuż Łąkowej od Skłodowskiej - Curie do Kopernika po obu stronach (pasy 3x3m + 1,5m) - zachowanie ciągłości infrastruktury, poprawa bezpieczeństwa

Dotyczące Brzezińskiej: 

 • wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego lub dopuszczenie jazdy rowerem po chodniku od obecnego końca drogi rowerowe (tuż za wiaduktem) do ul. Śnieżnej, wraz z przejazdem przez Śnieżną

 • wyznaczenie przejazdu przez wjazd do salonu meblowego (Brzezińska 19, jedyny nieuzupełniony w 2017)
  brzezinska
 • wyznaczenie krótkiego fragmentu ciągu pieszo-rowerowego od przejazdów przez Kerna do zjazdu przy zatoce autobusowej – ułatwienie włączenia się do ruchu 
  kerna

 

Dotyczące Konstantynowskiej:

 • wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego między al. Unii a ZOO po stronie południowej – ułatwienie dojazdu do ZOO (bez dwukrotnej zmiany stron lub jazdy od parku przez parking), przyłączenie alejek parkowych kończących się na chodniku.

 

Dotyczące Niciarnianej:

 • wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego od drogi rowerowej do Parku Baden-Powella (górny poziom na północ od torów)

 • wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego od drogi rowerowej do Józefa (górny poziom na południe od torów).

 • wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego przez mostek nad Niciarnianą po północnej stronie torów kolejowych i na fragment chodnika by można było zjechać przy przejściu dla pieszych – połączenie parku z ul. Nowogrodzką.
  niciarniana

Dotyczące Zgierskiej:

 • dopuszczenie jazdy rowerem po chodniku (nieobowiązkowe) od Okulickiego do granicy miasta po stronie wschodniej – umożliwienie dojazdu do leśnych ścieżek.

 • wyznaczenie przejazdów dla rowerów na skrzyżowaniu L. Okulickiego i Zgierskiej wraz z wymianą blend w sygnalizatorach (przez Okulickiego i przez Zgierską)

 • utworzenie ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej stronie ul. Zgierskiej od przejścia przez ul. L. Okulickiego do przejścia przez ul. Zgierską;
  okulickiego

 • utworzenie fragmentu jedno-kierunkowej drogi dla rowerów na ul. Zgierskiej za przystankiem pl. Pamięci Narodowej (1457) łączącą istniejącą drogę dla rowerów z chodnikiem, wyznaczenie na chodniku do tego fragmentu ciąg pieszo rowerowy. Na istniejącym fragmencie drogi dla rowerów zmienić organizacje ruchu, od ciągu pieszo-rowerowego do omawianego fragmentu drogi dla rowerów, na jednokierunkową;
  zgierska1 zgierska2

Inne - dotyczące Widzewa:

 • wyznaczenie przejazdu rowerowego przez Piłsudskiego przy Sarniej wraz z włączeniem w Sarnią – dojazd d o osiedla przy Zbiorczej

 • dopuszczenie jazdy rowerem (nieobowiązkowe) po chodniku po północnej stronie Pomorskiej od Konstytucyjnej do Lumumby – ułatwienie dojazdu do CKD

Inne - dotyczące Górnej:

 • wyznaczenie przejazdu po str. wschodniej ronda Ofiar Terroryzmu 11 Września / Tomaszowska i fragmentu ciągu pieszo-rowerowego od przejazdu do początku drogi rowerowej, do tego obniżenie krawężnika i niewielki łuk tak by można było zjechawszy z ronda ustawić się przed przejazdem – umożliwienie legalnego wjechania na drogę rowerową
  tomaszowska
 • dopuszczenie wjazdu rowerem (tabliczka „nie dotyczy rowerów” pod zakazem wjazdu) w ul. Astronautów od ul. Karpackiej – ułatwienie dojazdu na osiedle, dogodny skrót spokojnymi uliczkami. Obecnie jest tabliczka „nie dotyczy dojazdów do posesji przy ul. Astronautów”.

 • dopuszczenie wjazdu rowerem (tabliczka „nie dotyczy rowerów” pod zakazem wjazdu wraz z korektą oznakowania poziomego) w ul. Raduńską od strony ul. Rudzkiej i na wprost od Zastawnej – umożliwi też legalny wjazd na drogę rowerową.

 • rowerowe połączenie ślepego zakończenia ul. Zaolziańskiej z drogą rowerową wzdłuż al. Bartoszewskiego (działka miejska G11-64/46) – dojazd z osiedla do drogi rowerowej, brakuje ok. 5m.

 • dopuszczenie jazdy rowerem po chodniku (nieobowiązkowe) wzdłuż Kilińskiego od Abramowskiego do Tylnej po stronie zachodniej – umożliwienie legalnego dojazdu do drogi rowerowej w Pasażu Abramowskiego

 • śluza rowerowa Piotrkowska/Sieradzka po stronie północnej – ułatwienie lewoskrętu w Sieradzką (ważne np. dla dalszego kierunku na południe wzdłuż Rzgowskiej)

 • dopuszczenie lewoskrętu z Piotrkowskiej w Przybyszewskiego razem z MPK

 • utworzenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Rzgowskiej od Paderewskiego do Korzeniowskiego po stronie zachodniej – połączenie Korzeniowskiego z przejazdami przy skrzyżowaniu Paderewskiego / Rzgowska.


Inne - dotyczące Śródmieścia:

 • wyznaczenie przejazdów rowerowych po północnej i wschodniej stronie skrzyżowania Narutowicza/Scheiblerów – ułatwienie włączenia do ruchu z drogi rowerowej

 • śluza rowerowa Tymienieckiego/Piotrkowska po stronie wschodniej - ułatwienie lewoskrętu, poprawa widoczności i bezpieczeństwa dla rowerzystów jadących na wprost (do Stanisława Kostki z kontraruchem)

 • umożliwienie jazdy na wprost z prawego pasa ul. Kilińskiego przez skrzyżowanie z Narutowicza w kierunku północnym

Inne – dotyczące Polesia:

 • dopuszczenie jazdy na wprost z prawego pasa ul. Zielonej przy skrzyżowaniu z Żeligowskiego (na wschód), lub wyznaczenie tam pasa rowerowego pomiędzy pasem do prawoskrętu a pasem do jazdy na wprost

 • dopuszczenie jazdy krótkim odcinkiem buspasa wzdłuż ul. Zielonej przy skrzyżowaniu z Legionów – ułatwienie dalszej jazdy w kierunku Kasprzaka gdzie są pasy rowerowe, zwiększenie bezpieczeństwa poprzez możliwość jazdy prawym pasem. Brak opóźnień autobusu – odcinek jest krótki, zaraz za skrzyżowaniem jest przystanek.

 • wyznaczenie pasa rowerowego / kontraruchu wzdłuż 6 Sierpnia między Wólczańską a Żeromskiego wraz z reorganizacją miejsc parkingowych, bez zmniejszenia ich liczby – umożliwienie poruszania się 6 Sierpnia rowerem w obu kierunkach
  6sierpnia1 6sierpnia2

 • zniwelowanie fragmentu krawężnika Curie-Skłodowskiej / Strzelców Kaniowskich - ułatwienie prawoskrętu z kontrapasa przez parking.
  curie
 • wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego od al. Unii do drogi rowerowej po północnej stronie Bandurskiego (na południe od stadionu) – ułatwienie połączenia między tymi ulicami
 • dopuszczenie wjazdu rowerem (tabliczka „nie dotyczy rowerów” pod zakazem wjazdu) w Szeregową od Rąbieńskiej (dopuszczenie jazdy na wprost od Traktorowej i skrętu w prawo z Rąbieńskiej od zachodu, zakaz skrętu od wschodu może pozostać). Byłby to dogodny skrót z Teofilowa na Złotno
 • wyasfaltowanie (wraz z zachowaniem ciagłości niwelety) przecięcia ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż Popiełuszki z wjazdem do ogródków działkowych
 • wyznaczenie przejazdów rowerowych (wspólne przestrzenie z przejściami dla pieszych) wzdłuż Karolewskiej przy dworcu autobusowym – umożliwienie ciągłości jazdy ciągiem pieszo-rowerowym

Inne – dotyczące Bałut:

 • śluza rowerowa Wojska Polskiego/Zgierska po stronie wschodniej – ułatwienie lewoskrętu

 • wyznaczenie pasa rowerowego wzdłuż Wielkopolskiej od Pułaskiego do Inowrocławskiej po południowej stronie - poprawa bezpieczeństwa dla rowerzystów jadących od Żabieńca – nie będą już musieli przekraczać jezdni by dostać się na drogę rowerową po drugiej stronie. Równocześnie powstać powinien po tej stronie pas postojowy, a przejście dla pieszych przy Pułaskiego powinno zostać wyposażone w azyl.

 • dopuszczenie jazdy rowerem po ul. Wierzbowej między Północną z Źródłową w obu kierunkach

 • dopuszczenie jazdy rowerem po chodniku po północnej stronie Aleksandrowskiej od Wareckiej do Traktorowej (obecnie możliwe jest dopiero za przystankiem autobusowym, nie od samej Wareckiej, gdyż dopiero tam stoi znak podwyższający prędkość do 70km/h)

 • tabliczka ”nie dotyczy rowerów” pod zakazem ruchu przy wlocie ul. Bażanciej od strony Skrzydlatej w kierunku wschodnim

 • obniżenie krawężnika między ul. Skrzydlatą a ścieżką rowerową po południowej stronie zachodniego stawu w Arturówku

  skrzydlataDopuszczenie jazdy rowerem w obu kierunkach (kontraruch) na poniższych ulicach:

 • Zasieczna od Bohaterów Monte Cassino do Podchorążych

 • Podjazdowa od Bohaterów Monte Cassino do Podchorążych

 • Rozległa od Św Franciszka do Pustynnej

 • Wysockiego od Rzgowskiej do nr 5 (pierwszej uliczki na wschód od Rzgowskiej, bez nazwy)

 • Smolarka od Sępiej do Widzewskiej (ważne gdy powstanie tunel pieszo – rowerowy)

 • Wróbla od Lutomierskiej do Wrześnieńskiej

 • Snycerska od Limanowskiego do wyjazdu z parkingu między Snycerską 1 i 2

 • Pienista od Plocka do Zamiejskiej

 • Zamiejska od Pienistej do Plocka

 • Zapolskiej od Rydla do Tatrzańskiej

 • Stocka od Przybyszewskiego do Szczucińskiej

 • Kasowa od Leczniczej do Łukasińskiego

 • Suszarniana od Kopalnianej do Kolumny

 • Malachitowa od Jaspisowej do Brukowej

 • Onyksowa od Nefrytowej do Jaspisowej