Jak wynika z pisma jakie otrzymaliśmy z ZIM, jeszcze w 2017 roku doczekają się realizacji małe inwestycje rowerowe, zamówione przez urząd jeszcze w 2013 roku. Zobacz jakie i gdzie

W 2013 roku w Urzędzie Miasta Łodzi nastąpiła pewna zmiana. Ze stanowiska pełnomocnika rowerowego zrezygnował Witek Kopeć (o czym informowaliśmy jako pierwsi). Jednak przygotowane przez niego małe udogodnienia dla rowerzystów zostały zlecone do zaprojektowania. Tym oto sposobem w sierpniu 2013 ZDiT wszedł w posiadanie 7 projektów na małe inwestycje rowerowe: 

  1. Przejazd łączący ul. Gandhiego z drogą dla rowerów wzdłuż al. Włókniarzy 
  2. Przejazd przez ul. Boya-Żeleńskiego łączący dwie części parku Szarych Szeregów 
  3. Przejazd przez ul. Matejki w śladzie ul. Jaracza 
  4. Podjazdy umożliwiające przejazd przez ul. Sanocką w okolicach terenów zielonych (park im. Legionów w Łodzi)
  5. Łącznica umożliwiająca przejechanie osiedlowymi alejkami na parking w okolicy skrzyżowania Strycharskiej i Myśliwskiej 
  6. Przejazd przez ul. Pabianicką (przy przejściu dla pieszych) łączący ul. Piotrkowską z pobliskim parkiem im. Legionów 
  7. Łącznica drogi dla rowerów ze skrzyżowania Konstantynowskiej i Krakowskiej z pobliskim osiedlem przy ul. Wilsona (dobra alternatywa rowerowa dla ul. Konstantynowskiej)

Przez kolejne lata nie znalazły się środki ani chęci w łódzkim ZDiT aby te drobne inwestycje zrealizować. W końcu podczas majowej komisji do spraw transportu upomnieliśmy się o te projekty, gdyż w naszej ocenie straciły one już ważność. Ponieważ nie było oficjalnej odpowiedzi ze strony Zarządu Inwestycji Miejskich, wysłaliśmy pismo na które otrzymaliśmy taką oto odpowiedź: 

ZIMzrealizuje2017

Czekamy zatem na realizację wszystkich projektów. Oto jak się prezentują szkice:

1) Projekt połączenia ul. Gandhiego z drogą dla rowerów wzdłuż Włókniarzy1) Projekt połączenia ul. Gandhiego z drogą dla rowerów wzdłuż Włókniarzy

2) Przejazd przez ul. Boya-Żeleńskiego łączący dwie części parku Szarych Szeregów 2) Przejazd przez ul. Boya-Żeleńskiego łączący dwie części parku Szarych Szeregów

3) Przejazd przez ul. Matejki w śladzie ul. Jaracza3) Przejazd przez ul. Matejki w śladzie ul. Jaracza

4) Podjazdy umożliwiające przejazd przez ul. Sanocką w okolicach terenów zielonych (park im. Legionów w Łodzi)4) Podjazdy umożliwiające przejazd przez ul. Sanocką w okolicach terenów zielonych (park im. Legionów w Łodzi)

5) Łącznica umożliwiająca przejechanie osiedlowymi alejkami na parking w okolicy skrzyżowania Strycharskiej i Myśliwskiej 5) Łącznica umożliwiająca przejechanie osiedlowymi alejkami na parking w okolicy skrzyżowania Strycharskiej i Myśliwskiej

6) Przejazd przez ul. Pabianicką (przy przejściu dla pieszych) łączący ul. Piotrkowską z pobliskim parkiem im. Legionów6) Przejazd przez ul. Pabianicką (przy przejściu dla pieszych) łączący ul. Piotrkowską z pobliskim parkiem im. Legionów

7) Łącznica drogi dla rowerów ze skrzyżowania Konstantynowskiej i Krakowskiej z pobliskim osiedlem przy ul. Wilsona7) Łącznica drogi dla rowerów ze skrzyżowania Konstantynowskiej i Krakowskiej z pobliskim osiedlem przy ul. Wilsona

Według pisma, dwa ostatnie projekty mają być nierealizowane. Podczas jednego ze spotkań uzyskaliśmy informacje, że przejazd przez ul. Pabianicką wiązałby się w "koniecznością zamontowania dodatkowej sygnalizacji świetlnej", zaś przeprawa przy ul. Krakowskiej "jest bez sensu, gdyż przebiega po wiadukcie technicznym i trzeba skręcać"... 

Martwi brak chęci wykonania punktu 6 (przejazdu przez ul. Pabianicką) gdyż był to element planu umożliwiającego lepsze rowerowe skomunikowanie ul. Piotrkowskiej (plac Niepodległości) przez park Legionów aż do Rokicia. 

Planowany przebieg trasy rowerowej przez park LegionówPlanowany przebieg trasy rowerowej przez park Legionów

{hb}