Zarząd Inwestycji Miejskich otrzymał 6 ofert w przetargu „Budowa drogi rowerowej wzdłuż al. Bandurskiego oraz ul. Paderewskiego” 

W dniu 11 października 2016r. o godz. 12:00 odbyło się otwarcie ofert w w/w postępowaniu. Do godz. 11:00 zostało złożonych 6 ofert przez wykonawców.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości: 4 801 567,53 zł brutto, w tym:
Część 1 – 1 884 672,89 zł brutto; (tylko jedna oferta spełnia ten wymóg)
Część 2 – 2 916 894,64 zł brutto

Numer ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyCena ofertowa brutto (w PLN)Okres gwarancji jakości oraz rękojmiTermin wykonania przedmiotu zamówienia
Część 1Część 2Część 1Część 2Część 1Część 2
1Zakład Remontowo-Drogowy Barbara Wiśniewska 92-546 Łódź, ul. Beli Bartoka 35 lok. 222.528.147,733.850.570,0460 miesięcy od daty odbioru końcowego60 miesięcy od daty odbioru końcowegoa) Droga rowerowa wzdłuż al. Bandurskiego - 31.05.2017r. b) Przejazd rowerowy przez al. Wyszyńskiego – 60 dni od daty podpisania umowy.Część 2 – 31.05.2017r.
2SKANSA S.A. 01-518 Warszawa, ul. Gen. J. Zajączka 92.964.640,214.411.140,8660 miesięcy od daty odbioru końcowego60 miesięcy od daty odbioru końcowegoa) Droga rowerowa wzdłuż al. Bandurskiego - 31.05.2017r. b) Przejazd rowerowy przez al. Wyszyńskiego – 60 dni od daty podpisania umowy.Część 2 – 31.05.2017r.
3Konsorcjum form: Larkbud Sp. z o.o. 91-214 Łódź, ul. Kaczeńcowa 6 lok. 17 P.P.H.U. WIM-TRANS Witold Michalak 91-409 Łódź, al. Karola Anstadta 5 lok. 311.793.702,852.997.608,4060 miesięcy od daty odbioru końcowego60 miesięcy od daty odbioru końcowegoa) Droga rowerowa wzdłuż al. Bandurskiego - 31.05.2017r. b) Przejazd rowerowy przez al. Wyszyńskiego – 60 dni od daty podpisania umowy.Część 2 – 31.05.2017r.
4KRAL Sp. z o.o. 90-505 Łódź, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 12/142.899.999,994.899.988,9360 miesięcy od daty odbioru końcowego60 miesięcy od daty odbioru końcowegoa) Droga rowerowa wzdłuż al. Bandurskiego - 31.05.2017r. b) Przejazd rowerowy przez al. Wyszyńskiego – 60 dni od daty podpisania umowy.Część 2 – 31.05.2017r.
5STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10x4.774.487,51x60 miesięcy od daty odbioru końcowegoxCzęść 2 – 31.05.2017r.
6Przedsiębiorstwo UNIDRO S.A. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 10x5.661.432,75x60 miesięcy od daty odbioru końcowegoxCzęść 2 – 31.05.2017r.

Dokumentacja projektowa dla:
Bandurskiego (kliknij) oraz Paderewskiego (kliknij)