Rewolucyjna zmiana na ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Andrzeja Struga a ul. Łąkową. To realizacja projektu z budżetu obywatelskiego z 2016 roku, które poparło kilka tysięcy mieszkańców

 Jest już możliwa jazda ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich w kierunku południowym. Do skrzyżowania z ul. Andrzeja Struga jest ulica dwukierunkowa, a za skrzyżowaniem zostały wymalowane pasy ruchu w obu kierunkach (w tym jeden kontrapas). To ułatwi poruszanie się rowerami w tym rejonie i połączy trasę z już istniejącym kontrapasem na ul. Skłodowskiej-Curie. 

AndrzejaStruga28PSK

Słuzy dla rowerów na skrzyżowaniu z ul. Andrzeja Struga ułatwiają skręt ze wschodu na południe, z południa na zachód, oraz pas na przedłużeniu dwukierunkowego odcinka ul. 28 PSK do jazdy na wprost (południe). 


Bez zmian pozostały wszystkie dotychczasowe miejsca parkongowe. Pasy ułatwiają dojazd w tym rejonie Starego Polesia. 

28PSK pasy

Dalej, w kierunku południowym, gdzie łączy ulica łączy się z ul. Łąkową, następuje niespotykane dotąd rozwiązanie. 
28PSK Sklodowkiej pasy

Wymalowane na czerwono pasy rowerowe w obu kierunkach i włączenie do ul. Łąkowej. Dalej można poruszać się kolejnymi pasami ruchu dla rowerów, które prowadzą aż do al. Mickiewicza. 
Po drodze mijamy skrzyżowanie z ul. Kopernika, gdzie pojawiły się brakujące odcinki pasów ruchu rowerowych i nowe śluzy rowerowe. 

LakowaKopernikaSluzy

{hb}